Akadálymentes logó

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Somogyjád Község Önkormányzata által benyújtott „A kompetencia alapú neveléshez kapcsolódó informatikai infrastruktúra fejlesztése a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskolában” című


TIOP-1.1.1-09/1-2010-0014 jelű pályázat

Az intézményekben, a TÁMOP módszertani és tartalmi fejlesztéseinek disszeminációját támogató infrastruktúrafejlesztésre van szükség, mégpedig egységes módon, ami biztosítja az eszközök által elérhető hozzáférést a fejlesztési eredményekhez az ország minden területén egyenletes eloszlásban.


A konstrukció közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.

A konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését.

Továbbá a konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során.

A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.
- IKT-val támogatott olyan oktatási környezet kialakítása, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép,
- IKT-val támogatott tanórai és tanórán kívüli oktatás elterjesztése a kompetencia alapú oktatás támogatására online adminisztráció és a tanulói előremenetel online eszközökkel megvalósított követésének bevezetése,

Kedvezményezett neve:

Somogyjád Község Önkormányzata, 7443 Somogyjád Kossuth L. u. 42.


A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2010. 07. 01.


A megvalósítás határideje: 2010. 12. 31.

A támogatás intenzitása: 100%


A fejlesztés 2 feladat-ellátási helyen valósul meg:

1. Illyés Gyula Általános Iskola (7443 Somogyjád, Bogáti u. 1.)


2. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Jutai Tagiskolája (7431 Juta, Hősök tere 6.)A projekt megvalósítása során
- 95 db tanulói laptop (somogyjádi iskolába 69 db, jutai iskolába 26 db),
- 6 db tanári laptop (4 db a somogyjádi iskolába, 2 db a jutai iskolába),
- 6 db a tanulói eszközök töltésére is alkalmas tároló (3-3 db a somogyjádi és a jutai iskolába),
- 6 db WiFi (4 db somogyjádi iskolába és 2 db a jutai iskolába),
- valamint 2 db router (1-1 db a somogyjádi és a jutai iskolába) kerül beszerzésre.

Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a tendert az Albacomp Rendszerintegráció Kft. nyerte el. A székesfehérvári székhelyű cég bruttó 12.504.995 Ft-os ajánlatot tett, mely 889.995 Ft összeggel magasabb volt, mint a pályázati támogatás. Somogyjád Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta az Albacomp Kft. ajánlatát, és a támogatási összeg, valamint a tényleges vételár közötti összeget az Illyés Gyula Általános Iskola költségvetésének terhére finanszírozta.

A megrendelt eszközöket a szállító cég határidőben leszállította, a szükséges oktatást megtartotta. A tanulók és a pedagógusok birtokba vették az eszközöket.

Minden kedves diák és pedagógus örömét leli azóta az új számítógépekben. Bízunk benne, hogy elérjük célunkat, és ezzel is megkönnyítjük mind az oktatást, mind pedig a gyerekeinknek a felkészülést, tanulást.

Az Európai Unió és a Magyar Államtól igényelt támogatási összeg:

12.489.246 Ft


Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134, Budapest, Váci út 45., Levelezési cím: 1385 Budapest Postafiók 818.

Saturday the 22nd. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates