Falukrónika

Falukrónika

Községünk nevét az oklevelek először 1329-ben említik. Akkor még Jaad alakban szerepel, a Laki Thuz család birtokaként. 1484-ben Lak (a mai: Öreglak) várához tartozott. Az 1536. évi adólajstromban már két ilyen nevű helység is található: Alsó-Jaad és Jaad Alberthi. Az 1700-as évek elejéig a Perneszi család tulajdonában volt, 1715-ben viszont már az Esterházyak igazgatták a térség ügyeit. Ekkor a krónikák szerint 13 család lakta a falut. A krónikákból az is kiderül, hogy Somogyjád ebben az időben települt a harmadik - jelenlegi - helyére.

Először, még az 1500-as évek előtt, a Galambos puszta környékén álló vár védelmét élvezte. Az erődítmény ma már nem látható, a puszta pedig a környező mezőgazdasági terület része. A falu lakói a török hódoltság alatt költöztek át a Másjádi-dűlőbe. Ez volt községünk történetének második állomása, majd a XVIII. században jött a harmadik.

Somogyjád mai határának délnyugati részén, az Apánka erdőben, egy sírdomb feltárásakor nagyobb urnákat találtak a régészek.

A világháborúk után a helyi tanácsot 1955-ben alapították meg. 1958-ban létrejött az Augusztus 20. Mgtsz, amely nem sokkal később az eddei, húsz év múlva pedig a várdai szövetkezettel egyesült. Településünk 1971-ben Edde, Alsóbogát és Várda közös tanács székhelye lett. Hat évvel később Osztopánt és Bodrogot is közigazgatásilag hozzánk csatolták.

1962-ben épült a körzeti általános iskola, a diákok azóta is ide járnak Várdáról, Eddéről és Alsóbogátról. 1985 és 1990 között az alsó tagozatosok tantermeit áttelepítették a nagy iskolához, s felépült egy négy tantermes, tornateremmel, műhelyekkel, valamint egy 350 adagos konyhával, tágas ebédlővel ellátott másik iskolaépület is.

A XVIII. század végén épült a késő barokk stílusú református templom, amely ma Somogyjád egyetlen műemléke. A katolikus templomot 1977-ben építtettük Szigetvári György kaposvári építész tervei alapján. A lakók 60 százaléka római katolikus, több mint egyharmada református, s mintegy 5 százaléka tartozik más felekezethez.

A település az 1990-es években csaknem teljesen beépült, arculata sokat változott.

A telefont 1994-ben vezettük be Somogyjádra, a csillagpontos kábeltelevízió hálózattal együtt. Ekkor született meg a saját csatornánk, a Jád TV is, amelyet egy önkormányzati kft üzemeltet.

2003-ban felújítottuk és akadálymentesítettük a művelődési házat. Szükség is volt erre, mert a somogyjádi művészeti iskola növendékei itt készülnek fellépéseikre.

Somogyjád és Várda között található a falu egyetlen lakott külterülete, Magyaróvölgy.

E településrész a községtől egy kilométerre, a főút mentén fekszik, az egykori majorság területére épített szolgálati lakásokból alakult ki. Itt egykor állattartó telep működött, amely ma hasznosításra vár. A telep teljes közművesítése, jó megközelíthetősége alkalmas az agráripari parkká alakításra vagy más vállalkozásoknak adhat helyet.