Napjaink

Napjaink

A harmadik évezred elejére teljessé vált a falu infrastruktúrája. A lakások gázfűtésesek, s 2003. júliusában Somogyjád egész területén lefektették a szennyvízcsatornát. Ezzel a falu közművesítése befejeződött, s az infrastruktúrája teljes lett. A 12,5 km-es belterületi útjáról mindössze 300 méternyi hosszan hiányzik az aszfalt, ám ez is pormentesített.

A falurendezési tervben döntöttünk új telkek kialakításáról, amelyet az óvoda melletti terület felosztásával kaptunk. Az építési terület közművesítése befejeződött.

1994-ben elkészült az idősek bentlakásos intézménye, amiben akkor még csak tizenketten lakhattak. Részükre megoldottuk a helyszíni orvosi ellátást és az akadálymentesítést is. Az otthon annyira népszerű lett, hogy a somogyjádiak mellett a megye más településeiről is költöztek ide idős emberek.

Az Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona 1997. óta folyamatosan bővülő szociális ellátásokat nyújtó integrált intézmény. Intézményfenntartó társulás keretében a szociális alapellátási feladatok közül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: házi segítségnyújtás, családi napközi, szociális étkezés, nappali ellátás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és jelző rendszeres házi segítségnyújtás.

A helyi körzeti megbízotti iroda a művelődési ház egyik épületrészében végzi a munkáját.

A kulturális életben és közéletben nagy szerepe van a helyi JÁD TV-nek, amelynek - a képújság és a hirdetések mellett - saját műsora van. A jól felszerelt stúdióból heti két alkalommal jelentkezik másfél órás adással a községi csatorna. A magazinműsorokban és a híradóban a kistérség híreiről számolunk be.

A községben a bevezetése óta ingyenes a szemétszállítás. Talán ennek is köszönhető, hogy a Somogyjádi portákat tisztán tartják a tulajdonosaik, s tavasszal szinte mindenhol virágba borulnak az udvarok. Az iskola előtti területet megszépítettük 2001-ben, s létrehoztuk a Millenniumi ifjúsági parkot. Örökzöldeket, virágokat ültettünk, közéjük pedig padokat és látványos virágtartókat és kandelábereket állítottunk. Így Somogyjádnak igazán szép központja lett. Ez a hagyomány folytatódott három évvel később is a művelődési ház melletti emlékpark építésekor. Ezen a két helyen és a fogorvosi rendelő mögötti területen nevelkednek azok az emlékfák, melyeket a 2000. január 1-je és 2006. október 18. között született somogyjádi gyerek tiszteletére ültettek a szüleik. A továbbiakban megszülető kis polgárainknak szánt fák számára a régi fogorvosi rendelő melletti terület kerül parkosításra.

A község rendezési tervében szerepel egy ipari park kialakítása, amelyben a főút melletti, teljes infrastruktúrával ellátott építési területen kínáljuk a vállalkozóknak.

Felújítottuk a keleti és a nyugati temetőt, megszépítettük a sírkertet, az utakat viacolor borítással fedtük le, a kerítés mellett pedig elkerülő utat építettünk. A ravatalozót korszerűsítettük, új tetőt és a mai követelményeknek megfelelő berendezést kapott, hogy méltó körülmények vehessenek végső búcsút szeretteiktől településünk lakói.

Háziorvosi ellátás
Az orvosi és a gyógyszertári ellátást egy helyre, az 1993-ban megnyitott Egészségházba helyeztük. Itt kapott helyet egyebek mellett gyermekjóléti- és családsegítő központ, a gyermekorvosi rendelő - amelyben a szakorvosi ellátást kéthetente biztosítjuk -, valamint a védőnői szolgálat és a fiziotherápiás osztály. Ez utóbbinak köszönhetően a környék lakóinak nem kell Kaposvárra utazniuk, ha ilyen rehabilitációs kezeléseket írt fel nekik az orvos, hiszen itt mindennap rendelkezésükre áll. Szintén folyamatos a fogorvosi ellátás. A körzethez tartozik még a szomszédos hat település is.

Falugondnoki szolgálatunk kisbusza szerdánként viszi a megyeszékhelyre, a szakorvosi ellátásra szorulókat.

Szociális helyzet
Somogyjád lélekszáma 1970 és 1700 fő között változik. Évente átlagosan 17-24 gyermek születik, az utóbbi években a halálesetek száma 22-28 között volt. A településen sok idős él, a megüresedő lakásokat zömmel a Kaposvárról elköltözők vásárolják meg. A közösség jó a településen, s az újonnan érkezettek is hamar beilleszkednek a helyi életritmusba, új barátságok születnek. Többségük röviddel a letelepedés után jelzi is, hogy nem bánta meg, amikor Somogyjád mellett döntött.

Somogyjád fejlődése köszönhető az együttműködésnek, hiszen a polgármesteri kezdeményezéseket szinte minden esetben támogatta a képviselő-testület. A falu lakói pedig vállalták az egyes beruházásokkal járó költségeket, így nekik köszönhető, hogy teljes infrastruktúra van.

Civilek
 
Nyugdíjas Egyesület
Vezető: Helyes Sándorné
A település működik a Somogyjádi Nyugdíjas Egyesület, amelynek tagjai főként az 55-65 évesek korosztálya. Aktívan részt vesznek a falu kulturális rendezvényein. Színpadi fellépéseikkel, tánccal, és nem utolsó sorban a finom főztjeikkel és réteseikkel gazdagítják a közösségi eseményeket.

Somogyjád Szabadidő Sportegyesület
Vezető: Tokaji Lajos

A Sportegyesület szárnyai alatt működik az ifjúsági és felnőtt Megye III. osztályú labdarúgócsapat, a Lövészegylet, valamint a lovas szakosztály csapata.

Edzett Ifjúságért Szabadidő Sport Klub
Vezető: Ress Antal
A Klub vezetése alatt működik a női labdarúgás, az asztalitenisz, a kosárlabda és a harcművészet.

Ifjúsági Egyesület
Vezető: Horváth Nikoletta Mária
Az Ifjúsági Klub már hat éve szervezi a 14-30 év közöttiek szabadidős tevékenységeit.

Nők Somogyjádért Egyesület
Elnök: Lőrinczné Kiss Ilona

Az Egyesület célja a nők érdekeinek a társadalomban történő megjelenítésének és érvényesítésének elősegítése, lakóhelyükön az őket érintő döntések kialakítása során. A Nők Somogyjádért nőegyesület hozzájárul a helyi demokrácia intézményrendszerének fejlesztéséhez, a helyi önkormányzatok és a kistérségi társult önkormányzat munkájának segítéséhez.

Somogyjádi Polgárőr Egyesület
Elnök: Tóth János

Somogyjádi Lövész Egyesület
Elnök: Szentpáli Zoltán

Somogyjádért Sport-Kultúra Közalapítvány
Elnök: Tokaji Lajos
Adószám: 18761614-1-14

Tanuló Ifjúságért Közalapítvány
Elnök: Kovácsné Stéger Ilona
Adószám: 18762763-1-14