Akadálymentes logó

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony jellege/időtartama:
Rész munkaidős, heti 30 órás, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 2020. szeptember 06. napjáig.

 

A munkavégzés helye: az intézmény ellátási területe.

A munkakörbe tartozó feladatok:
A hatályos jogszabályoknak megfelelő komplex családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • a pályázó szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló oklevelek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, határozottság, döntésképesség.

      

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör  a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marosvölgyi Mária Valéria intézményvezető nyújt, a 06/82/589-072, vagy 06/30/257-5008-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
  • Személyesen Marosvölgyi Mária Valéria intézményvezető részére 7443 Somogyjád, Fő utca 8. szám alatt.

                                                                               

   Marosvölgyi Mária Valéria
       intézményvezető

Saturday the 20th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates