Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. január 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7443 Somogyjád, Fő utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény ellátási területén, a hatályos jogszabályoknak megfelelő családsegítői feladatok végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet, II. részében I. Alapellátások címszó alatt, az 1. pont, Család-és gyermekjóléti szolgálat, családsegítő munkakörre vonatkozó képesítési előírások
  •       felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       B kategóriás jogosítvány,
  •       büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  •       iskolai végzettséget igazoló dokumentum, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázattal összefüggő személyes adatok kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt:

 - Visnyei Csaba nyújt, a 30/257-5008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 270/2022 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
  •       Személyesen: Visnyei Csaba, Somogy megye, 7443 Somogyjád, Fő utca 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 13.

 

a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet, II. részében I. Alapellátások címszó alatt, az 1. pont, Család-és gyermekjóléti szolgálat, családsegítő munkakörre vonatkozó képesítési előírások a mellékletben megtekinthető.

 

 

MELLÉKLET

 

Wednesday the 24th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates