Akadálymentes logó

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona
7443 Somogyjád Fő u. 8.
Tel:06-82/589-072
Tel: 06-30/257-5008
e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
web:somogyjad.hu

 

Intézményünk várja 2014. novemberétől idősek bentlakásos Otthonába az arra rászorulók jelentkezését Somogyjádon!

 

Korszerűsítést és férőhelybővítés kialakítást követően a TIOP 3.4.2-11/41 sikeres pályázatának köszönhetően, korszerű, tágas, esztétikus környezetet biztosítunk leendő gondozottaink részére!

 

„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona idősek tartós bentlakását nyújtó intézmény. Fenntartója: Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás, Somogyjád Kossuth L. u. 42.
Ellátási területe: elsősorban Somogyjád Község közigazgatási területe, szabad férőhely esetén az ország bármely területe.

 

Az „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona ápolást, gondozást nyújtó intézmény, amely az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, elsősorban idős emberek napi háromszori étkezéséről, - szükség esetén diétás étkezéséről, igény szerint ruházattal, textíliával való ellátásáról, - annak tisztításáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásáról gondoskodik 24 órás szakdolgozói felügyelet mellett.

 

Az Otthonban dolgozók szakképzettségi arányszáma 100 %.

Általános bekerülési feltételek:

• Az Idősek Otthonában a négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A napi négy órás gondozási szükséglet meglétét az intézményvezető állapítja meg

• Az Idősek Otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

• A szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy képviselője kérelmére történik.

• Az Otthonban megfogalmazott házirend elfogadása, megértése, betartása, a tartós együttélés elengedhetetlen feltétele.

• A kérelmező magatartása nem zavarhatja az Otthon nyugalmát, alkalmas kell, hogy legyen a beilleszkedésre.

 

Kérelem nyomtatványbenyújtása az elhelyezéshez:
A kérelem nyomtatványban a személyes adatokon kívül szerepel:

Orvosi javaslat, vélemény a háziorvostól.
Jövedelemigazolás. Nyugdíjfolyósító által minden év elején küldött tájékoztatás az adott évben folyósítandó nyugdíj összegéről.
Vagyon nyilatkozat

Mellékelni kérjük: Esetlegesen orvosi zárójelentések, fogyatékosságról igazolás, közgyógyellátásra való jogosultság, szakorvosi javaslatok gyógyszerekre, segédeszközökre.
A nyomtatvány letölthető elektronikus úton a http://www.somogyjad.hu oldalról.

A nyomtatvány kérhető: telefonon,- postai úton megküldjük, elektronikus úton e-mail-ben,illetve személyesen az intézményben.

 

„Együtt Könnyebb”Időskorúak Otthonában nyújtott ellátásokért fizetendő térítési díj:


Az Idősek Otthona szolgáltatásait csak napi/havi díjas alapon lehet igénybe venni. Egyszeri belépési díjat nem kell fizetni!

 

Térítési díjak: 2-3 fős elhelyezés: 83.790,- Ft/hó/fő (2.793Ft/nap/fő).
Somogyjádi lakos (az elhelyezést megelőzően legalább 5 éve folyamatosan), somogyjádi lakos hozzátartozója (nagyszülők és szülők, testvérig bezárólag) 76.230 Ft/hó/fő (2.541 Ft/nap/fő).

 

A térítési díj nem tartalmazza:
• Fodrász
• Manikűr-pedikűr
• Kozmetikus
• Gyógyszerlistán nem szereplő gyógyszerek, segédeszközök
• Egyéni tisztálkodó szerek

 

Idősotthoni ellátás esetében a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át. Amennyiben a térítési díj meghaladja az ellátott jövedelmének 80 %-át, úgy a hozzátartozó megállapodásban vállalja a szükséges különbözet megfizetését.

 

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Tartós bentlakást biztosító ellátás esetében ez legfeljebb három éves időtartamra történhet. Ebben az esetben nem kell elvégezni az ellátást igénylő jövedelemvizsgálatát.

 

Intézményünk az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelő – ATC kódlista szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez való hozzájutást, valamint szükség esetén a pelenkát is ingyenesen biztosítja.
Gondoskodunk a gyógyszerek ellátottak részére történő beszerzéséről.
Az egyéni gyógyszerszükséglet költségét a gondozott viseli.
Az intézmény orvosa, Dr. Loján Mihály, aki heti két alkalommal rendelést tart az Otthonban, szükség esetén hívásra érkezik.

 

• Előzetes egyeztetést követően lehetőség van a személyes tulajdont képező illetve mindennapi használati tárgyak behozatalára.
• Látogatási idő naponta 9,00 – 18,00 óráig.
• A gondozottak az intézmény területét elhagyhatják a szolgálatban lévő gondozónőnek történő jelzést követően, hosszabb távollétet előzően egyeztetni szükséges.

 

Tiszta, rendezett, minden igényt kielégítő környezetet és meleg családias légkört biztosítunk gondozottaink számára!

Felmerülő kérdésekre szívesen válaszolunk!

 

Tel:06-82/589-072

Tel: 06-30/257-5008

e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tisztelettel:


Marosvölgyi Valéria
intézményvezető

Thursday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates