Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona
7443 Somogyjád, Fő utca 8. Tel/Fax: 82/589-072 email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona
Postai cím: 7443 Somogyjád, Fő u. 8.

Telefon: +36 30/299-2016
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elérhetőségek:

Visnyei Csaba
intézményvezető
Telefon: +36 30/506-0881

 

Bőrzsönyné Benke Kata
ügyintéző, szoc. étkezés
Telefon: + 30/299-2016

 

Kettner Éva
vezető ápoló (Idősek Otthona)
Telefon: +36 30/205-8578

 

Novák Kornél
szakmai egység vezető - házi segítségnyújtás
Telefon: +36 30/843-8460

 

Frank Melinda
vezető családsegítő
Telefon: +36 30/819-9544

 

 

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat:

 

Név

 

Ügyfélfogadás

 

Település

 

Elérhetőség

 

 

 

 

Frank Melinda

Hétfő: 8.00-10.00

           13.00-15.00

Kedd:  8.00-12.00

Szerda: 8.00-10.00

             10.30-12.30

Csütörtök: 8.00-12.00

                 13.00-14.00

                 15.00-16.00

Magyaregres

Várda

Osztopán

Somogyjád

Juta

Somogyjád

Bodrog

Csombárd

30/819-9544

 

 

 

Visnyei Csaba

Hétfő (páros héten): 8.00-12.00

Hétfő (páratlan hét): 8.00-12.00

Kedd: 8.00-12.00

Szerda:8.00-12.00

Csütörtök:8.00-12.00

Újvárfalva

Hetes

Somogyfajsz

Somogysárd

Mezőcsokonya

30/506-0881

 

 

Biró-Szabó Kamilla

Hétfő: 8.00-12.00

Hétfő: 13.00-15.00

Kedd: 8.00-12.00

Kedd: 13.00-15.00

Szerda:8.00-12.00

Somogyjád

Edde

Somogyjád

Alsóbogát

Kaposszerdahely

30/116-2096

 

Az intézmény működési területe:

A Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás településeinek közigazgatási területe. Az”Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona esetében országos, de elsősorban Somogyjád község közigazgatási területe.

Az intézmény tevékenysége:

  • szociális étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • család és gyermekjóléti szolgáltatás
  • nappali ellátás
  • idősek tartós bentlakásos ellátása

Étkeztetés

Biztosítja azoknak a szociálisan, koruk, egészségi állapotuk miatt rászorulóknak  a napi egyszeri meleg élelemmel való ellátását, akik önmaguk, illetve eltartottjuk étkezéséről tartósan, vagy átmenetileg más módon gondoskodni nem képesek. A rendkívüli élethelyzetbe kerültek részére lehetőséget biztosít az étkezés igénybevételére, illetve segítséget nyújt a saját lakóhelyükön történő étkezés igénybevételére.

Ellátási terület:

Somogyjád, Alsóbogát, Bodrog, Edde, Juta, Mezőcsokonya, Osztopán, Somogyaszaló, Somogysárd, Újvárfalva, Várda, Somodor.

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az időskorú emberekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására saját erejükből nem képesek és róluk hozzátartozó, nem gondoskodik. Azokról a fogyatékos emberekről, szenvedélybetegekről, vagy pszichiátriai betegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek, illetve az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik igénylik ezt az ellátási formát, azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükben visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A szolgáltatás keretében életvitelük segítéséhez, személyi és környezeti higiéniájuk megteremtéséhez, társas kapcsolataik gyakorlásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez nyújtunk támogatást.

Ellátási terület:

Somogyjád, Alsóbogát, Bodrog, Edde, Gölle Juta, Magyaregres, Mezőcsokonya, Osztopán, Somodor, Somogyaszaló, Somogyfajsz, Somogysárd, Szentbalázs, Újvárfalva, Várda

Család és gyermekjóléti szolgáltatás

A szociális, vagy mentálhigiénés problémák, vagy krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyeknek, családok számára - a szociális munka módszereivel és eszközeivel - az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint életvezetési képesség megőrzése. A szociális és mentálhigiénés problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának elősegítése. Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, a rászorultság természete és mértéke szerint. A családi szociális feszültségek okainak feltárása, megoldási alternatívák kidolgozása és segítségnyújtás. Életviteli tanácsadás, hozzájutásához való megszervezés, (pl.: nevelési, pszichológiai, egészségügyi).     Egyéni-, pár és családterápiás tevékenységhez való hozzájutás megszervezése. Krízishelyzetben segítő beavatkozás. Speciális támogató, önsegítő csoportok működésének segítése. Hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének prevenciója. Rendszeresen figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Felajánlja szolgáltatásait.  Együttműködik,  kapcsolatot tart a védőnővel, a gyógyító - preventív szolgálatokkal, az oktatási intézményekkel. Meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében, megteszi a szükséges intézkedést. Egészségügyi és szociális ellátást, hatósági beavatkozást kezdeményez a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét.  Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására és a gyermek családba történő visszahelyezése érdekében. Felkérésre környezettanulmányt készít, vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

Ellátási terület:

Somogyjád, Alsóbogát, Bodrog, Csombárd, Edde, Hetes, Juta, Kaposszerdahely, Magyaregres, Mezőcsokonya, Osztopán, Somogyfajsz, Somogysárd, Újvárfalva, Várda.

 

Nappali ellátás

Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élők részére lehetőség biztosítása a napközbeni tartózkodásra, igény szerint étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiénés szükségleteik kielégítésére. Szociális és mentális támogatásra szoruló, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes személyek gondozása.

Ellátási terület:

Somogyjád, Alsóbogát, Bodrog, Cserénfa, Edde, Hajmás, Juta, Magyaregres, Mezőcsokonya, Osztopán, Somodor, Somogyaszaló, Somogysárd, Újvárfalva, Várda.

 

Település

Cím

Gondozónő

Elérhetőség

Somogyjád

7443 Somogyjád, Fő u. 8.

Laczkó-Papné Bank Beáta

30/306-2883

Cserénfa

7472 Cserénfa, Szent István tér 1.

Vargáné Keskeny Zsuzsanna

30/463-4209

Hajmás

7473 Hajmás, Kossuth L. u. 37.

Kontra Zoltán Györgyné

30/599-4692

Juta

7431 Juta, Nagy I. u. 1.

Pásti Zsuzsanna

30/692-8576

Magyaregres

7441 Magyaregres, Szabadság tér 1.

Iszak Istvánné

30/119-8570

Somodor

7454 Somodor, Kossuth L. u. 81.

Molnár Zoltánné

30/842-9353

Somogyaszaló

7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u. 107.

Katusné Pintér Renáta

30/601-9752

Osztopán

7444 Osztopán, Szabadság tér 5.

Gróf Klaudia

20/499-9694

Várda

7442 Várda, Akác u. 1.      

Kovácsné Récsei Melinda

30/378-4680

Szakosított ellátás:

Tartós bentlakásos ellátás

"Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona

Önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek gondozása, ápolása, teljes körű ellátása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Ellátási terület:

Országos, de elsősorban Somogyjád község közigazgatási területe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona

Tuesday the 28th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates