Akadálymentes logó

 

XV. évfolyam 97. szám /2006/8. november-december

2007-01-12

Tájékoztató az önkormányzat testületi üléseiről

Az alakuló ülést követően a képviselő-testület öt alkalommal ülésezett, október 18., november 16., november 22., december 1 és december 11. A testületi üléseken az alábbi témákat tárgyalták.
Közhasznú társaságot alapított a képviselő-testület 3 millió forint törzstőkével. Az ügyvezetői feladatok ellátására pályázatot írt ki. Somogyjádról 3 fő pályázott (feltétel volt a somogyjádi állandó lakóhely), akik közül Bakné Pánger Tímea nyerte el a megbízást. A kht. alapítást már évek óta fontolgatták a képviselők, hisz keresték a lehető legjobb megoldást az iskolai konyha üzemeltetésére. A közhasznú társasági formában működő 100%-os önkormányzati tulajdonú intézmény költséghatékonyabban tud működni, a dolgozók munkahelye megmaradhat, és az étel minősége az eddig megszokott házias jó minőségű maradhat. A kht-n belül üzemel a tornacsarnok, és részt vesz majd a kulturális, szabadidős és sportrendezvények szervezésében. A konyha üzemeltetését 2007. március 1-jétől veszi át a kht. Az alapító okirat szerint további közszolgálati feladatok átadására is lesz lehetőség, így várhatóan idén átkerül a művelődési ház üzemeltetése is.
Az önkormányzat meghatározta a közterületek bérleti díjait, az önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok lakbérét, fizetendő díjait, valamint az Mercedes busz tarifáit. Ennek mértéke somogyjádi lakosok számára 110 Ft+áfa, nem somogyjádiak számára 132 Ft+áfa.
Az önkormányzat elfogadta a 2006. I-III. negyedévi költségvetési beszámolót. Megállapította, hogy az ésszerű és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, valamint a jelentős többlettámogatással (ÖNHIKI, belügyminiszteri keret) év végére költségvetési forráshiánnyal nem kell számolnunk.
A képviselő-testület ismét örömmel támogatta azt a 26 főiskolást és egyetemistát, és 2 leendő egyetemistát, akik BURSA ösztöndíjra pályáztak. Az ösztöndíjak mértéke havi 1500-4000 forint közötti, melyet a megyei önkormányzat, és a minisztérium is kiegészít. A testület reméli, hogy a támogatott hallgatók - az aktív fiatalok mellett - mind többen vállalnak nagyobb szerepet Somogyjád közéletében, segítik a helyi intézmények, civil szervezetek munkáját, és a községi rendezvények aktív szereplői lesznek.
Örömmel döntöttek a képviselők a második hatlakásos ifjúsági sorházban vevőkijelölésről, így már mind a 12 lakást értékesíteni tudtuk fiatal házaspárok számára, kedvezményes áron.
A év végén hagyományosan élelmiszercsomagot kaptak a 70 éven felüliek. A tartós élelmiszerekből álló csomagot 169 fő részére, 2000 forint értékben e héten házhoz szállították az önkormányzat dolgozói.
Befejeződött a Községháza akadálymentesítése, így a mozgáskorlátozottak is akadályok nélkül vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Ezzel együtt szebb, kulturáltabb körülmények között tudjuk fogadni ügyfeleinket. A beruházási költség 80%-át pályázaton nyertük el.
(Folytatás az első oldalról.) Folytatódik a szociálisan rászorult családok élelmiszer segélyezése is, melyet támogatással tudunk biztosítani 100 család számára.
A testület döntött arról, hogy továbbra is átvállalja a szemétszállítás díját. 2006-ban a KVG Rt-nek 4,2 millió forintot fizettünk a heti szemétszállításokért, plusz 600 ezer forintot a szelektív hulladék szállításért és a lomtalanításért. Ez 4,8 millió forint. Meglepődve olvasta a testület a KVG Rt. előterjesztését, mely szerint 2007-ben a szemétszállításért 5 775 ezret, plusz 700 ezer forintot kérnek, majdnem 6,5 millió forintot. Közismert, hogy az önkormányzatok anyagi helyzete a jövőben sem javul, így nem lehetett felvállalni, hogy kizárólag az önkormányzat fizesse a díjemelésből adódó különbözetet.
A számla kiegyenlítésére 2006-ban az önkormányzat a kommunális adó bevételét használta fel 2,6 millió forint összegben, mely a teljes összeg 54%-ára volt elegendő, a többit más forrásból fizettük a lakosság javára. Kénytelenek vagyunk ezt az arányt jövőre is fenntartani, így a kommunális adó éves mértékét 5000 forintról 6500 forintra kellett emelni.
Két éve, 2005. január óta 1000 forint a havonta fizetendő díj kábeltévé díj. A költségek emelkedése miatt szükséges volt emelni a díjat, januártól 1200 forint. Ez a díj még így is a környező községekhez viszonyítva jelentősen kedvezőbb. Osztopánban 14 csatorna díja 1130 forint, a 24 csatornás extra csomag 2200 forint. Várdán a hat csatornás alapcsomag 750 forint, a 24 csatornás csomag előfizetési díja 2450 forint. Az árat úgy tudjuk tartani, hogy önkormányzati tulajdonban marad a Jád TV kft, és a rezsiköltségeket az önkormányzat átvállalja.
Évtizedek óta "természetes", hogy karácsony előtt ajándékkal kedveskedünk az óvodásoktól a nyugdíjasokig. Így történt ez idei évben is. Sőt a csarnoképítő Szabadics ZRT. 100 ajándékcsomagot küldött. Jutott az óvodába és az idősek napközi otthonába is.

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona

Tuesday the 27th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates