Akadálymentes logó

 

XVI. évfolyam 99. szám /2007/2. március-április-május

2007-06-04

Tájékoztató az önkormányzat testületi üléseiről

Az önkormányzat képviselő-testülete az elmúlt hónapokban három testületi ülést, továbbá egy rendkívüli, egy együttes ülést, két bizottsági, illetve alapítványi ülést, valamint közmeghallgatást tartott. Ezeken összesen 21 napirendet tárgyalt, ezek közül a főbb döntéseket ismertetjük.
Az üléseken minden alkalommal a polgármester beszámolt a két ülés közti eseményekről, döntésekről, valamint a hozott határozatok végrehajtásáról. A testület beszámolót hallgatott meg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A Czompóné Marosvölgyi Valéria által vezetett Alapszolgáltatási Központ 20 település szociális feladatainak ellátását látja el, magas színvonalon, az érintettek megelégedésével.
A testület megismerte az általános iskola és óvoda, valamint a körjegyzőség 2006. évi zárszámadását, valamint a belső ellenőrzés és könyvvizsgálói jelentés értékelését. A belső ellenőrzés megállapította, hogy takarékos gazdálkodás folyt, és folyamatosan biztonságos volt a működés. A bizonylati fegyelem, a nyilvántartások vezetése, az elszámolások rendje példaértékű.
A képviselők meghatározták a civil szervezetek számára nyújtandó támogatások összegét, és kérték a támogatás hatékony felhasználását. Támogatásban részesülnek a Sportegyesület szakosztályai, a Szabadidőklub, az ifjúsági egyesület, a nyugdíjas egyesület, a lövészegylet, a polgárőr egyesület, az önkéntes tűzoltó egyesület, továbbá a katolikus és református egyház.
Döntött a képviselő-testület pályázatok benyújtásáról: regionális céljellegű alapra Berkenye utcában út- és ároképítésre. ÖNHIKI alapra a forráshiány csökkentésére közel 18 millió forint értékben.
A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott közmunkaprogramhoz csatlakoztunk. Így május elejétől e 100%-os pályázati támogatással 6 főt napi 6 órás munkaidőben tudunk foglalkoztatni. Feladatuk a közterületek kaszálása, virágosítása, virágágyások gondozása.

A képviselő-testület meghallgatta a Szent Lázár Temetkezési vállalkozás beszámolóját. A jádi temetők üzemeltetéséről, illetve a szolgáltatások színvonaláról elismeréssel szóltak. A továbbfejlesztés céljait is megtárgyalták: szükséges lenne a keleti temető 20 éves hűtőjének cseréje, és a parkolóhelyek bővítése. A nyugati temetőben (a keletihez hasonlóan) lehetőséget kell biztosítani az urnás temetésekre.
Ez évben is folytatódnak a járdafelújítások, így a Kálvin utcában, a Bajcsy utcában, valamint járdaépítés a Béke utcában. Sajnos nem áll elég forrás rendelkezésre a teljes hosszban történő felújításra, csak javításokra. A Béke utcában a balesetveszély megszüntetése érdekében a Lenin utcai átkötő köztől az óvoda bejáratáig a keleti oldalion készül új járda.
Ezúton is felhívjuk a gyalogosok figyelmét, hogy az úttest helyett a járdán közlekedjenek. Életveszélyes többek között a Kossuth, a Beregi, és a Béke utcákban a közlekedés. A reggeli órák fokozott veszélyt jelentenek, mivel itt iskolabuszok is közlekednek.
A testületi ülésen beszámoltak továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői. Így megismerték és elfogadták a Jád TV Kft, a Somogyjád Sportcsarnok Kht, és a Somogyvíz Kft. mérlegbeszámolóját.
Mint már tájékoztattuk Önöket, az iskolai konyhát március elejétől a Sportcsarnok Kht. üzemelteti. A Kht. létrehozásával továbbra is az önkormányzati szerv a működtető, de a vállalkozási előnyöket is ki tudjuk használni.
Tájékoztató hangzott el a községi és iskolai könyvtár 2006. évi munkájáról. Pozitívum, hogy a tevékenység bővült, hiszen a nyilvános teleházban Internet lehetőség mindenki számára adott. És sajnos negatívum, hogy a felnőttek közül nagyon kevesen kölcsönzik a könyveket. Ezúton is felhívjuk figyelmüket, hogy a könyvtárban 7052 könyv, 18 folyóirat és újság, 77 hangdokumentum, 41 képdokumentum, 53 elektronikus dokumentum áll rendelkezésre. Nyitva tartási idő: páratlan héten hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 16-20 óráig, páros héten hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 16-20 óráig.
A képviselők írásos beszámolót kaptak a somogyjádi székhellyel bejegyzett alapítványok és közalapítványok működéséről. Így a Somogyjádért Sport-Kultúra Közalapítvány, Tanuló Ifjúságért Alapítvány, valamint a Településeink Közbiztonságáért Közalapítvány tevékenységéről számoltak be. Megállapították, hogy tevékenységükkel aktív részesei Somogyjád közéletének, és az alapítói céloknak megfelelnek.
Itt vetődött fel az ötlet, hogy a kiemelkedő eredménnyel felsőfokú tanulmányokat folyatató, Somogyjád számára is elismerést hozó hallgatók tanulmányainak bővítésére, külföldön történő tanuláshoz pályázati alapot hozzanak létre. Ezért a Somogyjádért Közalapítvány felhívással fordul a somogyjádiakhoz, hogy az e célra elkülönített alapra történő készpénzes befizetéssel vagy banki átutalással segítsék a fenti célokat. Számlaszám: 11743002-20136741. A támogatás odaítélése nyílt pályázat útján történik. A befizetésről természetesen igazolást ad a közalapítvány, mely után adókedvezmény érvényesíthető.

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona

Monday the 28th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates