Akadálymentes logó

 

XVI. évfolyam 100. szám /2007/3. június-július-augusztus

2007-09-03

Tájékoztató az önkormányzat nyári üléseiről

Sokan kérdezték: nem pihen a polgármester, a képviselő-testület és az iskolavezetés a nyáron? Nem pihenhetett, mivel nagy feladatunk volt: a közoktatási integráció jegyében az általános iskola átszervezése. A mindenki által elfogadható megoldása érdekében az intézményfenntartó társulási tanács hat alkalommal, a jádi testület három, Somogyjád, Edde Várda, Alsóbogát testületei 2 alkalommal üléseztek, és már az új hét településből álló együttes ülést is két alkalommal összehívták.
A június 12-i ülésen egyhangú igen szavazattal fogadta el a hét önkormányzat, Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda, Osztopán, Bodrog és Juta az iskola alapító okiratát. Az átalakítás lényege, hogy Somogyjádon továbbra is nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, illetve 3 óvodai csoport marad. Szeptembertől Somogyjádra járnak az osztopáni iskola hetedik és nyolcadik osztályos tanulói is, így 22 fővel bővül a tanulólétszám. Az osztopáni és a jutai iskola és óvoda ezentúl a jádi intézmény tagintézményeivé válnak, de az oktatás-nevelés továbbra is helyben, Osztopánban és Jutában folyik. A bejáró gyerekek utaztatását a többcélú normatívából finanszírozott iskolajárattal biztosítjuk.
Az átszervezés részeként a művészeti iskola az alapítványi keretből az új in-tézmény tevékenységi körébe kerül át. Az tevékenységi köre bővült is, mivel peda-gógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltató feladatokat is ellát.
Mindezek eredményeként az „iskola” új neve:
Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény.
Az intézményben a bővülés eredményeként 48 fő főállású és 1 fő félmunkaidős pedagógus, 11 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős technikai dolgozó dolgozik, megosztva a jádi iskola és óvoda, valamint a jutai és osztopáni tagintézmények között. Az intézmény költségvetése meghaladja a 193 millió forintot.
A jelentős többletfeladattal járó szakmai irányítást továbbra is Kovács Gyuláné igazgató végzi a tagintézmény-vezetőkkel együttműködve.

Miért is volt szükség erre az átalakításra? Osztopánban és Bodrogon rendkívül lecsökkent a gyermeklétszám, így az állami normatívából a fenntartás finanszírozhatatlanná vált. Ugyanez a helyzet Jutában is, mivel a gyerekek többsége Kaposvárra jár. A csatlakozó települések polgármesterei elmondták, hogy bár nagy veszteség számukra, hogy az önálló iskolájukat elveszítik, de ez volt az egyetlen esély arra, hogy az iskolájuk és óvodájuk megmaradjon.
Természetesen a jádi iskolát korábban fenntartó négy önkormányzat is elfogadta a közös igazgatású intézmény alapítását, hiszen az átszervezés milliós nagyságrendű költségcsökkenést eredményezett. A részletekről és az első tapasztalatokról a következő számban adunk tájékoztatást.

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona

Monday the 26th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates