Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

XVII. évfolyam 104. szám 2008/2. március-április

2008-05-14

Tájékoztató az önkormányzat testületi üléseiről

A Képviselő-testület február-április hónapokban többször is ülésezett.

Önálló testületi ülést 5 alkalommal tartott a Képviselő-testület. Ezen túl Alsóbogát, Edde, Várda, Osztopán, Bodrog és Juta Képviselő-testületeivel február 13-án, valamint Alsóbogát és Edde önkormányzatokkal április 09-én is ülésezet a testület.
Somogyjád - Edde - Alsóbogát - Várda - Osztopán - Bodrog - Juta Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulásának döntéshozó szerve a Társulási Tanács két alkalommal tanácskozott az említett időszakban.

A döntések közül a legfontosabbakat emeljük ki:

A testületi ülések középpontjában az iskola integrációs pályázata és az önkormányzat költségvetése állt. A tervezett projekt keretében Somogyjád térségi központtal olyan többcélú intézményi hálózat szakmai és infrastrukturális fejlesztése a cél, amely megfelel a XXI. század szakmai és technológiai elvárásainak. A pályázat keretében 7 településen (Somogyjád, Mernye, Mezőcsokonya, Osztopán, Juta, Somodor és Szentgáloskér) tanterem, szaktanterem, csoportszoba, tornaszoba egyéb helyiség, konyha, udvar felújításával, bővítésével történő fejlesztés a térség 16 településén (Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda, Osztopán, Bodrog, Juta, Mernye, Ecseny, Polány, Somodor, Szengáloskér, Somogyaszaló, Somogygeszti, Mezőcsokonya és Újvárfalva) biztosítja az alapfokú közoktatás összes szolgáltatását, jelentős mértékben elősegíti a kistelepülések hátrányainak felszámolását. Az integrációs pályázat benyújtásához szükséges döntéseket a képviselő-testület meghozta, nyilatkozatokat tett a fejlesztési célokra és a pályázathoz szükséges önrész, valamint a gesztor önkormányzat - Somogyjád - kijelölése tekintetében. A benyújtott pályázatot a bíráló hatóság befogadta. Szakértői értékelésére ezt követően kerül sor.

A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott közmunkaprogram pályázat keretében összesen 6 főt tud az önkormányzat foglalkoztatni 2008. június 09-ig.

A Képviselő-testület meghatározta a civil szervezeteknek nyújtható támogatások összegét. Az önkormányzat ez évben is biztosít támogatást a somogyjádi sportegyesületeknek, az Ifjúsági Egyesületnek, a Nyugdíjas Egyesületnek, a Polgárőr Egyesületnek, a Tűzoltó Egyesületnek, a Nőegyletnek, továbbá a római katolikus és a református egyháznak. Az önkormányzat költségvetése azt mutatja, hogy ez évben is rendkívül szoros és felelősségteljes gazdálkodásra kell törekednünk.

A Képviselő-testületben március hónapban személyi változás történt. Schiberna Iván, 2006. októberi választáson megválasztott képviselő ugyanis új munkahelyével kapcsolatos összeférhetetlenségi ok megszűntetése végett lemondott tisztségéről. A vonatkozó jogszabályok értelmében ugyanis köztisztviselő nem lehet helyi önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely az őt alkalmazó közigazgatási szerv illetékességi területén működik. A törvény kimondja, hogy a lemondott képviselő helyére a választásokon be nem jutott képviselők közül a legtöbb szavazatot kapó személy kerül be. Ezért Vass Györgyné régi-új képviselő április 07-én letette a képviselői esküt.

A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a Kossuth Lajos utcából nyíló (Nagy István volt háza és Szabó Andrea háza közötti terület) önkormányzati tulajdonú területen a bejárat kialakítását követően községi szabadidőpark kerül kialakításra. A településnek sajnos nincs olyan közterülete, közparkja, amely nagyságánál fogva alkalmas lenne községi rendezvények lebonyolítására. Az iskola udvara az intézmény bővítését követően egyre inkább alkalmatlan arra, hogy falunapi és egyéb közösségi rendezvények helyszínéül szolgáljon. Hosszú távon a terület újabb építési telkek kialakítására is szolgál. A napokban elkezdődött közterületi munkálatokkal érintett terület az önkormányzat rendezési tervének megfelelően továbbra is zöld terület marad, a fák nem lesznek kivágva. A munkálatok során a fák közé padok lesznek elhelyezve és idővel illemhelyiség, valamint vízvételi lehetőség is ki lesz alakítva a területen. Szalonnasütő hely is ki lesz alakítva. Hosszú távon a búcsú és később akár kispiac helyszínéül is szolgálhat a terület. A szabadidőpark kialakításának pillanatnyi költsége körülbelül 1,5-2 millió Ft. A területre nyíló bejárat úgy lesz kialakítva, hogy az utca nyitás esetén út kialakítására is alkalmas legyen a későbbiekben.

Településünkön befejeződtek az utak kátyúzásai. Az időközben jelentkező újabb hibák folyamatosan ki lesznek javítva.

Áprilisban üléseztek az önkormányzat bizottságai is. A "Virágos-gondozott porta" verseny részletei is meghatározásra kerültek. Ez évben összesen 5 csapat járja majd a települést és folyamatosan értékelik a portákat. A bírálók által 50 legszebbnek ítélt porta közül független bíráló fogja kiválasztani a 15 legszebbet, akik az előző évek gyakorlatának megfelelően tárgyjutalmakban részesülnek majd.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az évente szokásos közmeghallgatást ez évben november végén tartja Képviselő-testület.

Forrás: Jádi újság

Monday the 17th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates