Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 111. szám /2009/1. január-február

2009-02-16

"LEGYENEK EGGYÉ KEZEDBEN." (EZ 37:17.)

A 2009-es imahét anyagát a Dél-Koreában élő keresztyén felekezetek tagjai állították össze. Alapigeként az Ezékiel próféta könyvében található igeverset választották, amely a címben is szerepel. A dél-koreai keresztyének sajátsá-gos helyzetüket tekintve – hogy tudniillik politikai és vallási értelemben is megélik a megosztottságot – úgy érezték, hogy ennek a bibliai kijelentésnek van üzenete számukra, de mindazok számára is, akik a világ más részein élnek.
A hét során aktuális kérdések és az erre adható keresz-tyén feleletek kerültek elénk, mint pl. a háború és az erő-szak, a gazdasági igazságtalanság és a szegénység, a kör-nyezeti válságok, a hátrányos megkülönböztetés és a társadalmi előítéletek, a betegség és a szenvedés témakö-re.
Az esti alkalmakon a somogyjádi római katolikus, refor-mátus és evangélikus, az osztopáni római katolikus és a bodrogi baptista és római katolikus gyülekezet tagjai voltak együtt. Az igehirdetések szolgálatát Sudár János r. kat. esperes, Kovács Szilvia ref., Paróczi Zsolt baptista, Zsíros András evangélikus és Kurdi Zoltán metodista lelkészek látták el.
Nagy öröm, hogy az imahét alkalmain évek óta nagyon sokan vesznek részt, akik megélhetik az Igén keresztül az Istennel való találkozás örömét és az egymással való kö-zösség ajándékait is.
Kovács Szilvia

Forrás: Jádi Újság

Wednesday the 18th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates