Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 112. szám /2009/2. Március-Április

2009-04-23

KÖZSÉGI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA MÁRCIUS 15-ÉN

Somogyjád község képviselő-testülete „posztumusz Somogyjádért emlékplakettet" ajándékozott Dr. Egyed Lajosnak.
A község egyik legősibb családjába született 90 évvel ezelőtt.
A felső iskolai tanulmányai befejeztével körzeti állatorvosként Somogyjádon, majd kivalló munkájának köszönhetően az 1960-as években szak állatorvosként dolgozott a megyei állategészségügyi állomáson, melynek nyugdíjazásáig igazgatója lett.
Megyei vezetőként mindvégig segítette szülőfaluját és az itt élő gazdálkodókat. Mindvégig tagja volt a somogyjádi református egyház presbitériumának. Személyes és családi kapcsolataiból hosszú távú együttműködés bontakozott ki a hollandiai Amersfoort-i református gyülekezetek és a somogyjádi gyülekezet, valamint falunk lakossága között, ezzel is megalapozta falunk európai kapcsolatait, melyet leányai példaértékűen visznek tovább.

 

A képviselő testülete Somogyjádért kitüntető díjban részesíti Egyed Évát.
Nagy múltú értelmiségi családba született, a budapesti Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. A budapesti állását a család közelségére felcserélve a Kaposváron vállalt állást. Ahonnét Magyarország Belgrádi Kereskedelmi kirendeltségén dolgozott nyugdíjazásáig. Sokrétű munkája mellett mindig kötődött Somogyjádhoz, a település hagyományához. Apjával, testvéreivel nagyon sokat tettek falunk holland kapcsolatainak kiépítésében. Tagja a somogyjádi református gyülekezet presbitériumának.
Közösségünk vezetése bizton számíthat rá, közösségi munkákat, feladatokat szívesen végez.
Tevékenységéhez jó egészséget kívánunk, végzett munkáját ezúton is köszönjük!

 

Az önkormányzat képviselő testülete Somogyjádért Kitüntető Címet adományoz Huszti Istvánné számára. A nyugalmazott Óvodavezető négy és fél évtizede áll a falunk szolgálatában. Óriási hangsúlyt fektetett az óvónők és dajkák szakmai képzésére. Mindent megtett, hogy a somogyjádi óvodában példaértékű szakmai munka valósuljon meg, rendszeretetének, igényességének köszönhetően a városkörnyék legszebb óvodájaként emlegették az általa vezetett intézményt. Kedves, barátságos személyiségével kivívta a gyerekek és a szülők megbecsülését, szakmai tudásával a kollégák, a falu vezetőségének elismerését. 1994-től három cikluson át önkormányzati képviselőként aktív résztvevője a falu életének.
Elismerésünk és köszönetünk!

 

A képviselő-testület 29 éves kiváló pedagógiai munkájáért, vezetői, és a község fejlődése érdekében vállalt tevékenysége elismeréseként „Somogyjádért Emlékplakett" kitüntetésben részesíti Kovács Gyulánét, az Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény igazgatóját.
Kovács Gyuláné 1980-ban, Alsóbogáton, osztálytanítóként kezdte pedagógusi pályáját, 1993 óta igazgatója iskolánknak. Munkája mellett folyamatosan képezte magát és közoktatás vezetői diplomát szerzett, szakmai felkészültsége kiváló kommunikációs és konfliktuskezelő képessége révén bizonyította alkalmasságát és rátermettségét a nem könnyű feladatra. Vezetése alatt iskolánk a városkörnyék meghatározó intézményévé vált, több iskolát, Iskolaigazgatókat tömörítő szervezetirányító, meghatározó tagja lett.
Munkájához sok erőt, kitartást és jó egészséget!

 

Somogyjád község képviselő-testülete kiemelkedő közművelődési munkáért elismerő oklevelet adományoz a művészeti iskola Eszterlánc Néptáncegyüttesének. A néptánc tanszak növendékeiből alakult együttes kiemelkedő sikert ért el. Az Együd Árpád emlékére rendezett megyei néptánc-versenyen 1. helyezést értek el. Meghívást kaptak a komlói regionális versenyre, ahol a szakemberekből álló zsűri 1. helyezéssel jutalmazta a „Disznósors" című koreográfiát. A rangos elismerés mellett néptáncosaink képviselték megyénket és a dél-dunántúli régiót a Gyulai Országos Néptáncfesztiválon.
Az elért eredményekhez gratulálunk!

 

Somogyjád község képviselő-testülete kiemelkedő sport munkájáért elismerő oklevelet adományozott Szabó Gábornak. Gábor 2003 januárjába került a Somogyjádi futballcsapathoz játékosként, majd edzőként. Vezetésével a 2002/2003-as bajnokságban a 2. helyezést érték el labdarúgóink és így 27 év után ismételten kivívták a megyei II. osztályban szereplés jogát. A sikertörténet tovább folytatódott, a csapat a Somogy megyei II. osztályú bajnokság meghatározó tagjává nőtte ki magát, melyhez Gábor az edzői feladatok mellett a játékával is rengeteget segített. 2006 áprilisában lemondott az edzői posztjáról, de 2007 nyarán az első hívó szóra ismét elvállalta a szakmai irányítást, és csapatunk óriási fölénnyel megnyerte a megyei III. osztályú bajnokságot és egy év kihagyás után visszakerült a második osztályba.
Köszönjük munkáját!

Forrás: Jádi Újság

Monday the 6th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates