Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 114. szám /2009/4. Augusztus - Szeptember

2009-11-10

TÁJÉKOZTATÓ A KRÍZISHELYZETBE KERÜLT SZEMÉLYEK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján Kríziskezelő Program indult, amelynek célja, hogy egyszeri, kis összegű, vissza nem térítendő állami támogatást nyújtson a válság hatására krízishelyzetbe került családoknak. A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint. A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg. A támogatásra azok lehetnek jogosultak, akik:

 

- felnőtt korúak (18 év felettiek) és nem részesülnek nyugellátásban,

 

- családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért (57 815 Ft),

 

- a válság hatására krízishelyzetbe kerültek (például 2008. szeptember 30-át követően elveszítették munkahelyüket, vagy jelentős (legalább 20 százalékos) jövedelemveszteséget szenvedtek el, vagy lakáshitelük havi törlesztő részletének növekedése eléri a 20 százalékot, vagy egészségügyi állapotuk ezt indokolja).

 

Nem jogosult támogatásra az a személy:

 

- akinek a 2009. év folyamán 15 000 Ft-ot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,

 

- akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának időpontjáig, vagy

 

- aki az 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.

 

A támogatás igényléséről: a támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között lehet benyújtani. A formanyomtatvány átvehető Dr. Horváth Miklós aljegyzőnél a körjegyzőségen.

 

Pirkhofferné Szarka Ilona, címzetes főjegyző, körjegyző


Forrás: Jádi Újság
Szerző: Pirkhofferné Szarka Ilona

Thursday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates