Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 114. szám /2009/4. Augusztus - Szeptember

2009-11-10

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL

Somogyjád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 alkalommal ülésezett a Jádiújság legutóbbi megjelenése óta. A nyári ülések legfőbb apropóját a folyamatban lévő pályázatok adták. A törvényes eljárásnak való megfelelés, valamint a közbeszerzések tették ki a döntések többségét. Ezek mellett a közelgő falunap szervezése, programjainak összeállítása és az iskolakezdéssel kapcsolatos támogatások emelendők ki a napirendek közül. A falunapi programokat a JÁDI újság-hoz mellékelt szórólapon olvashatják.

 

 Augusztus hónapban kifizetésre kerültek a beiskolázási segélyek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szakmunkások, középiskolások, valamint a középiskola 5. évfolyamára járók részére 6000.-Ft-ot,  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők részére 8.000.- Ft-ot; a főiskolások, egyetemisták részére 11.000.- Ft-ot, akik az önkormányzat által BURSA támogatásban részesülnek 9.000.-Ft támogatást biztosított az önkormányzat, amennyiben nappali képzésben első diplomájukat szerezik meg. A somogyjádi általános iskola diákjai részére, a társult önkormányzatokkal egyeztetetten egységes támogatást biztosítottak az önkormányzatok. Ez szerint egyik szülőnek sem kellett 4.500 Ft-nál többet fizetnie a tankönyvekért, feltéve, hogy nem részesültek ingyenes tankönyvben. A 4.500 Ft feletti részt az önkormányzat vállalta magára, ő fizeti meg az általános iskolának. Így mindösszesen a beiskolázási segélyekkel együtt körülbelül 1,5 millió Ft támogatást biztosított önkormányzatunk községünk diákjainak iskolakezdéséhez.

 

A Képviselő-testület, a szakértő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján döntött a közoktatási integrációs pályázat kivitelezőjéről. Az eljárás eredményeként a zalakarosi Szabadics Zrt. végezheti el a kivitelezést. A szerződéskötés természetesen a támogatási szerződés aláírásának feltételével valósul meg. Támogatási szerződés szeptemberben várható. A közoktatási integrációs-, valamint a mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központhoz kapcsolódó ÚMFT pályázatok megvalósítása a korábban tervezettel ellentétben később kezdődnek.

 

Az Idősek Otthonháza jelenlegi tetőszerkezete és héjazata rossz állapotú, elhasználódott. Ez mindenképpen indokolja a komplett tető átépítését. Az új tetőforma kialakítása CÉDE pályázat keretében valósulhat meg. Az épület állékonyságának, használhatóságának biztosítása érdekében olyan tetőforma kerül kialakításra, amely a maj dani bővítésnek helyt tud adni, melynek eredményeként a jelenlegi zsúfoltság megszűnhet. A beruházás össz költsége 13.292.693 Ft, melyből 9.304.885 Ft a CÉDE-támogatás. A fennmaradó 3.987.808 Ft pedig a saját erő. Fontosnak tarjuk azt is kiemelni, hogy jelenleg ez az egyetlen teljes egészében hazai forrásból finanszírozott pályázata önkormányzatunknak. Az összes többi beruházással kapcsolatos pályázatunk EU-s támogatásból valósulhat meg. 


Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének falumegújítás és falufejlesztés keretéből valósul meg a Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása, külső nyílászárók cseréje és a födém hőszigetelése, valamint a Bocskai és a Kálvin utca kereszteződésében a zöld területen korszerű játszótér kerül kialakításra. A teljes beruházási költség  16.823.273 Ft, melyből 13.458.618Ft a támogatási összeg és 3.364.655 Ft a saját erő.

 

Ugyancsak az ÚMVP keretében, annak turisztikai tevékenység ösztönzése című keretéből valósul meg a Vendégház parkjának fejlesztése, valamint a Szabadidőparkba játszóeszközök és köztéri bútorok (padok, asztalok) beszerzése, elhelyezése. A beruházás összköltsége 4.699.883 Ft, melyből 2.229.545 Ft-ot a támogatásból fedezünk , a  saját erő pedig 2.470.338 Ft. Az ÚMVP keretében a fejlesztések jövő évben valósulnak meg. Szerettük volna, ha már ez évben a Szabadidőpark adhatott volna otthont a Falunapi rendezvénynek, de a korábban említett közoktatási integrációs pályázat eszközbeszerzés- és beruházás költségének értékhatára miatt a többi pályázat eszközbeszerzése- és beruházása szintén közbeszerzés köteles. A törvény az eljárásra min. 45 napos határidőt határoz meg, ezért a fejlesztések többsége már csak a következő évben valósulhat meg. Remélhetőleg a május 1-jei sportnapot már ott tarthatjuk.

 

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért" elnevezésű program keretében 2 fő munkanélküli 10 hónapos foglakoztatására, a foglakoztatás bér- és járulékköltségeinek 80 %-ára, valamint a TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című program keretében 1 fő 50 %-os csökkent munkaképességű munkanélküli 10 hónapos foglakoztatására, a foglakoztatás bér- és járulékköltségeinek 100 %-ára a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltségéhez. A nyertes pályázatok eredményeként, a jelenlegi 26 közcélú dolgozó mellett, újabb 3 somogyjádi munkanélkülinek tudtunk szeptember 01-től 10 hónapra munkát biztosítani.

 

Községünk játszóterei sajnos meglehetősen elhasználódtak. Ezért felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a közterületi játékokat elővigyázatossággal használják! Az eszközök cseréje folyamatban van. A felújítási munkálatok befejezéséig szíves türelmüket és megértésüket kérjük!


Korábbi számukban többször is utaltunk községünk krónikájára, a folyamatban lévő munkálatokra. A monográfia várhatóan a községi karácsonyi ünnepségen kerül bemutatásra. Településünk minden családja fog kapni egy-egy példányt a műből emlékül az utókornak.

 

A megemelkedett közüzemi költségekre való tekintettel, valamint azt is figyelembe véve, hogy a szolgáltató áraiba az említett áremelkedésnél mérsékeltebb díjemelést épített be, az önkormányzat augusztus hónaptól átvállalta a keleti temető kaszálási munkáit. A dolgozók a régen kigyomlált sírok gazmentesítését is elvégezték. Ezúton kérjük a temető látogatásában akadályozott hozzátartozók megértését! A dolgozók a gyommentesítést a nyugati temetőben folytatják.

 

Az Út a munkához program keretében, ahogy az imént is említettük összesen 26 főnek tudunk munkát biztosítani. Jelenleg 21 fő dolgozik közterületeken, 3 fő az Idősek otthonánál, 1 fő az óvodánál és 1 fő az iskolánál. A RÁT-ra jogosultak 1/3-a viszont nem élt e lehetőséggel. Így ők a támogatási formától is elestek. Szerencsére nem ők vannak többségben. A szociális segélyre jogosultak többsége örült a munkalehetőségnek. Mindösszesen 7.154.804 Ft támogatást kapott önkormányzatunk szeptemberig a program megvalósítására.

 

A válság hatására krízis helyzetbe került családok támogatására létrejött „krízis alap" részleteiről a lent olvashatnak részletesen.

 

Több bejelentés is érkezett hivatalunkhoz a lakótelkeken folytatott égetések kapcsán. A félreértések elkerülése érdekében az önkormányzati rendelet alapján, most külön felhívjuk figyelmüket az égetés szabályaira. A 13/2004. (V. .24.) sz. rendelet 16. § alapján: „(1) A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. (2) Amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról a tulajdonosnak kell gondoskodni. (3) Megfelelően előkészített, légszáraz zöldhulladékot szabad csak égetni, - az emberi egészséget legkevésbé károsító - a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon. (4) A száraz, égethető zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, gumit, valamint vegyszereket. (5) Száraz kerti hulladékot minden csütörtökön 10-17 óráig lehet égetni, a légköri viszonyok figyelembevételével. (6) Szeles időben égetni tilos." A rendelet megtekinthető az önkormányzatok, illetve a internetes címen is.

 

Mindenkit kérünk, hogy a kölcsönös, békés együttélés érdekében tartsák tiszteletben a fentieket!                                                                             

 

Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kilss Ilona, polgármester

Thursday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates