Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 116. szám /2009/6. December

2009-12-21

ÉLELMISZERSEGÉLY A RÁSZORULÓKNAK

Somogyjád település a 2009. évben ismételten megpályázta a Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt „EU élelmiszersegély program 2009" keretében élelmiszerek biztosítása a hátrányos helyzetű települések rászoruló személyeinek pályázatát.

 


Somogyjád község sikeresen pályázott, és így tejtermékeket, cukrot, lisztet, száraztésztákat és egyéb gabonaalapú élelmiszereket oszthatott szét. Az elnyert élelmiszerek szállítását Somogyjád-Edde-Alsóbogát önkormányzatai közösen oldották meg.

Az élelmiszereket a községekben legrászorulóbb személyek kaphatták meg. Somogyjád Önkormányzata és a Gyermekétkeztetési Alapítvány által megkötött együttműködési megállapodásban a kiíró fél szabályozta a legrászorulóbb személyek fogalmát: azok a természetes személyek, egyének, valamint az ezen személyekből álló családok értendők, akik szociális és pénzügyi rászorultság alapján az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak:
- létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők
- kisnyugdíjasok
- hátrányos helyzetű gyermekek

A rászorultság megállapításánál kizárólag a személy jövedelmi viszonyait, életkörülményeit, életmódját lehet figyelembe venni.

Akiket figyelembe vettünk:
- rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban részesülők. Valamint minden 70 éven felüli nyugdíjas is kapott ezekből a bőséges csomagokból.

2009. december 9-én történt a második osztás, melynek minden érintett nagyon örült a karácsonyi ünnepek előtt.

Somogyjád község képviselő-testülete a szűkös 2010 évi költségvetés ellenére igyekezni fog, hogy ha újból kiírásra kerül a pályázat, ismét pályázni tudjon a Gyermekétkeztetési Alapítványnál az „élelmiszer segély" programra.

Köszönjük a szervezők és segítők áldozatos munkáját!


Forrás: Jádi Újság

Wednesday the 18th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates