Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 117. szám /2010/1. január-február-március

2010-03-11

KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLA 2010

 


Bevételek


Kiadások

 

Működési célú bevétel


750.328 e


Működési célú kiadás


750.328 e


   - központi költségvetésből kapott támogatás


258.231e


     - személyi juttatások


326.110e


   - támogatás értékű bevétel


281.990 e


     - munkaadókat terhelő jár.


80.945 e


   - saját bevétel


112.611 e


      - dologi kiadások


273.142 e


   - átvett p. e. ÁHT-n kívülről


5.356 e


     - ellátottak pénzbeli juttatásai


59.940 e


   - működési forráshiány


88.027 e


     - támogatás értékű működési kiadás


4.756 e


  - ÁFA bevétel, visszatérülés


4.113 e


      - működési célú p. e. átadás


5.405 e

   

    -  általános tartalék


30 e

   

     - céltartalék


0 e


Felhalmozási célú bevétel


1.302.782 e


Felhalmozási célú kiadás


1.302.782 e


    - támogatás értékű felhalmozási bevételek


247.437 e


     - beruházások


1.177.611 e


     - felhalmozási célú egyéb bevételek


1.019.500 e


    - felújítások


7.400 e


      - fejlesztési hitelfelvétel


  35.845 e


    - egyéb felh. célú kiadások


54.525 e

   

    - fejlesztési hitel törlesztés


12.030 e

   

    - céltartalék


51.216 e


Bevételek mindösszesen:


2.053.110 e Ft


Kiadások mindösszesen:


2.053.110 e Ft


Forrás: Jádi Újság

Sunday the 5th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates