Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 118. szám /2010/2. március-április-május

2010-05-15

TELEPÜLÉSI TANÁCSKOZÁSRÓL

A Gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatainknak eleget téve, 2010. március 22-én Települési Tanácskozást tartott Szolgálatunk. A Tanácskozás célja, hogy a jelzőrendszeri tagokkal: a védőnővel, a gyermekorvossal, az iskola és az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével, a helyi körzeti megbízottal, a családsegítő szolgálat családgondozójával, a települések polgármestereivel, a címzetes főjegyző, körjegyző asszonnyal és a szociális és gyámügyi ügyintézővel együtt átfogóan értékeljük az elmúlt egy év munkáját, áttekintsük a szolgáltatási formákat, szükség szerint javaslatokat fogalmazzunk meg azok működésének javítására. Tapasztalatot cserélünk, célokat tűzünk ki.

 

A jelzőrendszert és annak munkáját a Gyermekjóléti Szolgálat fogja össze. A tagok kéthavonta személyes találkozás alkalmával beszélik meg az aktuális ügyeket. A jelzőrendszer feladata a gyermekeket érintő problémák jelzése a Gyermekjóléti Szolgálat felé, de jelzéssel bármely személy élhet.  A jelzőrendszer tagjainak kötelességük írásos jelzéssel élni, ha a gyermek élethelyzete ezt megkívánja.

 

A tanácskozáson részt vett a gyámhivatalban dolgozó gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor, a lakásotthonok vezetősége, a pártfogó felügyelő, az áldozatsegítő szolgálat vezetője és munkatársa.

 

Az idei tanácskozás egyik leglényegesebb pontja a jelzőrendszer tagjai közti együttműködés jelentőségének megerősítése volt.. A Szolgálat a szabadidős tevékenység szervezésében kérte az iskola és a védőnő segítségét. Mindkét fél támogatásáról biztosított bennünket.


Forrás: Jádi Újság

Sunday the 4th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates