Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 118. szám /2010/2. március-április-május

2010-05-15

KÖZSÉGI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA MÁRCIUS 15-ÉN

Minden évben nemzeti ünnepünkön, március 15-én köszöntjük azokat, akik elismerésre méltóan sokat tettek Somogyjádért, településünk kulturális és sport életéért. A kitüntetetteknek gratulálunk. Köszönjük eddigi munkájukat. Jó egészséget, kitartást kívánunk, hogy még sokáig szolgálhassák tevékenységükkel településünket.

Somogyjád Község Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományozott Dr. Kolber István részére, aki közel másfél évtizede segíti az itt élőket. Fontos feladatának tartotta és tartja ma is a vidék felzárkóztatását, a falvak életképességének erősítését. Mi, somogyjádiak is sokat köszönhetünk neki, hisz az elmúlt évek jelentős eseményei, fejlesztései az ő segítségével történtek meg. Intézi helyi ügyeinket; önzetlenül, kitartóan segíti működésünket.

Somogyjád község képviselő-testülete Somogyjádért kitüntető díjban részesítette Tormáné Mulik Mártát. Településünk valamennyi programjának, ünnepségének rendszeres segítője, résztvevője, legjobb tudása szerint szolgálja a közösségi rendezvényeket. 18 éve segíti községünk kapcsolattartását a hollandiai amersforti, 10 éve az amerikai rochesteri református gyülekezettel. Részt vesz a vendégek fogadásában, vendéglátásában, programot szervez számukra.

Somogyjád község képviselő-testülete Somogyjádért kitüntető díjban részesítette Vassné Jakabfi Mariannt.1997-től a szociális terület jól ismert személyiségévé vált családgondozóként. Közvetlen, jó kapcsolatot ápol a községünkben élőkkel, különösen nagy figyelemmel segíti az elesett embereket, a betegeket, a szociálisan rászorultakat. Gondozói munkája mellett aktív szerepet vállalt és vállal településünk közösségi életének szervezésében.

Somogyjád község képviselő-testülete Somogyjádért kitüntető díjban részesítette Tóthné Bali Klárát. 23 éve a somogyjádi iskola pedagógusa, tanítóként és tagozatvezetőként dolgozik. Szívesen vállal feladatot településünk rendezvényeinek, kulturális programjainak szervezésében. Szerepe túlmutat az iskola falain, hiszen tanítói hivatása mellett aktív közreműködője a település fejlődését, jövőjét szolgáló projekteknek és a közösségi rendezvényeknek.

Kiemelkedő közművelődési munkáért elismerő oklevélben részesült Felde Rebeka, aki több mint egy évtizede rendszeres közreműködője Somogyjád ünnepségeinek, rendezvényeinek. Táncával, énekével, versmondásával ünnepi pillanatokat varázsol a lelkünkbe. Számtalanszor képviselte sikerrel falunkat megyei, országos rendezvényeken, az ausztriai testvértelepülésen. Tehetségére büszkén csodálkozhatunk rá a Somogy Táncegyüttes vagy a Somogy zenekar fellépésein, színházi szereplésein.

Kiemelkedő közművelődési munkáért elismerő oklevelet részesült Kovács Boglárka, aki rendszeres szereplője községi ünnepségeinknek, segíti rendezvényeink színvonalas megrendezését. Versmondó tehetségét megyei, országos versenyeken több alkalommal elismerték. Közéleti tevékenységét a JÁD TV munkatársaként folytatta. Immár 4 éve köszönti minden héten mosolyogva a helyi adás nézőit. Sok fiatal pár számára tette emlékezetesebbé élete nagy napját, hiszen a társadalmi, családi ünnepségek, esküvők állandó versmondója, segítője.


Állami kitüntetések:

A Magyar Köztársaság Elnöke (az önkormányzati miniszter előterjesztésére) március 15. alkalmából eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát adományozta Pirkhofferné Szarka Ilonának, községünk címzetes főjegyző, körjegyzőjének.

Az oktatási és kulturális miniszter javaslatára a Magyar Köztársaság Elnöke kimagasló színvonalú munkájáért Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát adott át Kovács Gyulánénak, az Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény főigazgatójának.


Forrás: Jádi Újság

Monday the 20th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates