Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 118. szám /2010/2. március-április-május

2010-05-15

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL

A képviselőtestület március-április és május hónapban az előző jádi Újság megjelenése óta 5 alkalommal ülésezett.

 

Testület jóváhagyta  az Önkormányzat 2009.évi zárszámadását 1.134.552 ezer Ft bevétel és kiadás 912.563 ezer Ft főösszeggel. A 2009-es évet sikerült eredményesen zárni, melyet a könyvvizsgálói  jelentés is kiemel.

 

2010 évi Közbeszerzési Tervet jóváhagyta a testület, mely tartalmazza a 2010. évi költségvetésben elfogadott várható beruházásokat , felújításokat és eszköz beszerzéseket is.

 

Módosítani kellett a Szoc. otthon felújítására megkötött vállalkozási szerződés befejezési határidejét, mivel a kivitelezőknek nem tudtuk határidőben munkaterületet adni, így a befejezési határidő 2010. júliusra változott.

 

Az "Egyenlő esély - integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató  központ  Somogyjád kialakítása "  pályázatunkról megérkezett a hivatalos értesítés, mely szerint 129.401.413 Ft támogatást kaphatunk a várható 143.779.348 Ft értékű beruházáshoz.

 

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a testület jóváhagyásával az Irányító  Hatóságnak megküldtük.

 

Az építéshez és eszközök beszerzéséhez a feltételes közbeszerzést elindítottuk, melyre május. 11-ig adhatnak ajánlatot a leendő kivitelezők.

 

Május 17-én várhatóan elkezdődik a Kálvin János és Bocskai  utcák kereszteződésében lévő közterületen játszótér építése,- melyről már az előző számunkban írtunk pályázati forrást nyertünk.

 

Két elnyert Európai Uniós pályázatunk önerejének biztosítására benyújtottuk támogatási kérelmünket az EU Önerő alapra, hogy ezzel is csökkentsük kiadásainkat.
A DDOP-3.1.2/2F-2f-2010-0013 azonosítószámú, Somogyjádi mikrotérségi oktatási hálózat fejlesztése című pályázatunkban érintett fejlesztéseket az elhúzódó tél kissé megnehezítette, azonban a beruházások az ütemezés szerint jól haladnak. A projekt pénzügyi elszámolása megkezdődött, első kifizetési kérelmünket a közreműködő szervezet elfogadta.
A pályázathoz kapcsolódó közoktatási integráció létrehozásának első lépéseit megtettük. Hiszen 2010. augusztus 1-jei hatállyal az Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézményt fenntartó Somogyjád - Edde - Alsóbogát - Várda - Osztopán - Bodrog - Juta Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulása további 11 településsel bővül (Ecseny, Magyaratád Mernye, Mezőcsokonya Polány, Somodor, Somogygeszti, Somogyaszaló, Szentgáloskér, Újvárfalva, Patalom). A jelenleg 5 tagintézménnyel (2 tagiskola és 3 tagóvoda) rendelkező közoktatási intézményünkhöz csatlakozni fog további 2 tagiskola (2 telephellyel és 2 tagóvoda (három telephellyel).

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona

Monday the 20th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates