Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 120. szám /2010/4. szeptember-október november

2010-11-02

CIGÁNY KISEBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Azt gondolom, hogy akik ismernek a településen , tudják, hogy én a származásomat soha nem titkoltam. Sőt, büszke vagyok arra, hogy ebből a környezetből idáig eljutottam. Büszke vagyok arra, hogy beszélek egy olyan nyelvet, amit anyanyelvemen kívül napi munkám során hasznosíthatok munkámból adódóan is .(szociális munkás) Az hogy most került megszervezésre az önkormányzat, több mindennek köszönhető. Korábban 3 cikluson (12 év) keresztül voltam a helyi önkormányzatnak képviselője, kisebbségi mivoltomat felvállalva .(már akkor is) Miután a kisebbségi törvény ezen részét modósították, így csak azok választhattak bennünket, akik a kisebbségi választó névjegyzékbe magukat felvetették a jegyzővel. Én ezt a családommal 4 éve is megtettem,  és ezt nem azért mert valaki unszolt, vagy mert én akartam volna kisebbségi önkormányzatot. Azért tettem, mert én vallom, hogy nem csak akkor kell romának lenni, amikor hasznom van belőle, hanem úgy általában, ha már ide születtem, önhibámon kívül. Mindig is fontosnak tartottam a tudást, ennek jegyében igyekeztem gyermekeimet nevelni, személyes példamutatásommal környezetemre, tágabb családomra hatást gyakorolni.

 

Azt gondolom, hogy a a megszerzett tapasztalat és a tudás alapján vállalhattam a vezető szerepet. Célkitűzéseink a következők:

1./ A település cigány lakossága társadalmi integrációjának elősegítése, identitástudata ápolása mellett.

2./ A település cigány lakossága kulturális autonómiája megőrzése, ápolása és erősítése, bemutatása a többségi lakosság számára.

3./ Segítségnyújtás a település cigány lakossága szociális helyzetének javítása elősegítésére.

Köszönöm akik rám szavaztak, igyekezni fogok a bizalmukat megszolgálni.

 

Bogdán Istvánné


Forrás: Jádi Újság

Monday the 6th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates