Akadálymentes logó

 

XVIII. évfolyam 123. szám 2011/2. február-március-április

2011-04-21

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

Az önkormányzat Képviselő-testülete január, február és március hónapokban összesen 5 önálló, 2 zárt, 3 együttes és 3 társulási tanács ülést tartott. Az év eleje az önkormányzat és intézményeinek 2011. évi költségvetés tervezetének tárgyalásával kezdődött.

 

Együttes testületi ülésen az Eddével, Alsóbogáttal közösen fenntartott Körjegyzőség 2011. évi költségvetését 47.620.524 Ft bevétellel és 47.620.524 Ft kiadással fogadták el a képviselő-testületek.

 

Az Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 18 települési önkormányzat fenntartásában áll 2010. augusztus 1-jével. A feladatellátási helyek költségvetését az adott települési önkormányzatok előzetesen tárgyalták, polgármesteri egyeztetések történtek, mielőtt a Társulási Tanács 2011. február 28-án 596.250.000 Ft kiadással és 596.250.000 Ft bevétellel elfogadta az integrált intézmény költségvetését.

 

Az Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona 2011. évi költségvetését a 34 fenntartó önkormányzat január végén, február elején 151.757.000 Ft bevétellel és 151.757.000 Ft kiadással elfogadta. Meg kell jegyezni, hogy az önkormányzatok nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak, a tavalyi évhez képest jóval nehezebb lesz gazdálkodni 2011-ben. Somogyjád Község Önkormányzata 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület február 24-én fogadta el 1.261.349 ezer Ft működési bevétellel, 1.345.359 ezer Ft működési kiadással és 84.010 ezer forráshiánnyal.

 

Az üléseken minden alkalommal a polgármester beszámolt a két ülés közti eseményekről, döntésekről, valamint a hozott határozatok végrehajtásáról.

 

A testület megismerte az Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, a Körjegyzőség éa az önkormányzat2010. évi zárszámadását, valamint a belső ellenőrzés és könyvvizsgálói jelentés értékelését.

 

A könyvvizsgálat megállapította, hogy 2010. évben is ésszerű, megfontolt gazdálkodás folyt.

 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy folyamatosan biztonságos volt a működés. A bizonylati fegyelem, a nyilvántartások vezetése, az elszámolások rendje példaértékű.

 

A képviselő-testület meghatározta a kötelező önkormányzati feladatok ellátására megkötött megállapodások alapján a civil szervezetek számára nyújtandó támogatások összegét, és kérték a támogatás hatékony felhasználását. Támogatásban részesülnek a Szabadidő Egyesület lovas és labdarúgó szakosztályai, a Lövészegylet, az Edzett Ifjúságét Szabadidő Klub, a Nyugdíjas Egyesület, a Polgárőr Egyesület, a Tűzoltó Egyesület, továbbá a katolikus és református egyház.

 

A képviselők írásos beszámolót kaptak Somogyjádért Sport-Kultúra Közalapítvány tevékenységéről. Megállapították, hogy tevékenységükkel aktív részesei Somogyjád közéletének. Ezúton köszönjük a lelkiismeretes munkájukat.

 

2010-ben soha nem látott fejlesztések valósultak meg településünkön, községünkben.

 

DDOP-s integrációs pályázatunknak köszönthetően szinte teljes egészében fel lett újítva általános iskolánk, mely egy aulával is bővült, továbbá teljes körűen akadálymentesítve lett.

 

Óvodánk is e projekt keretében fel lett újítva, játszó udvarral bővítve és akadálymentesítve.

 

Szintén DDOP-s pályázatból mikrotérségi egészségyügyi. szociális integrált központot „építettünk".CÉDE támogatással idősek bentlakásos otthonát újítottuk,- bővítettük.

 

Uniós támogatással játszóteret építettünk,- Községháza tetőhéjazatát cseréltük a vendégház udvarán szintén támogatással játszóudvart alakítottunk ki.

 

Közoktatási intézményünk TÁMOP, TIOP támogatásokból eszközöket vásárolt és a korszerű oktatásra felkészítő tanfolyamokat szervezett.

 

Hazai forrásból szintén több kiegészítő támogatást nyert el közoktatási intézményünk, melyből diákok, pedagógusok egyaránt részesültek, így táboroztak, ruhát vásároltak a gyerekeknek stb.

 

A felsorolt projektek óriási leterheltséget adtak és adnak, hisz az elszámolások nagy részét 2011-ben is ellenőrzik és az elszámolásokat reményeik szerint legalább 2011-ben be tudjuk fejezni. A 2011. év nagy feladata a beruházások, felújítások elszámolása mellett, fizetőképesség megőrzése, az intézmények racionális működtetése, fenntartása, lehetőség szerint a munkahelyek megőrzése is lesz egyben.

 

Képviselő-testülete nevében:

 

Lőinczné Kiss Ilona
polgármesterForrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona

Sunday the 5th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates