Akadálymentes logó

 

XVIII. évfolyam 124. szám 2011/3. május-június-július

2011-07-29

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

Az önkormányzat képviselő-testülete április, május, június és július hónapokban összesen 7 önálló nyílt, 5 zárt, 1 együttes ülést tartott, valamint a Somogyjádi Integrált Mikrotérségi Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa két alkalommal ülésezett. Az első fél évben a képviselő-testület megismerte az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi gazdasági beszámolóját. A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú „Somogyvíz" Kft. ügyvezetője a testületi ülésen ismertette a 2010. évi beszámolóját. Elmondta, hogy a somogyjádi vízmű rendszeren kisebb felújítási munkálatokat végeztek. Hangsúlyozta még a további beruházások fontosságát, hiszen a víz-, és szennyvízrendszeren 10 éve nem végeztek felújítási munkálatokat.

 

A képviselő-testület a „Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft. 2010. évi könyvvizsgálói jelentést, valamint a közhasznúsági jelentést megismerte és elfogadta. A felügyelő bizottság javaslatát figyelembe véve a 2010. évi beszámolót az alábbiak szerint fogadta el: az eredmény-kimutatást 3.351,- ezer Ft adózás előtti eredménnyel (nyereséggel), 77,- ezer Ft adófizetési kötelezettséggel, valamint 3.274,- ezer Ft adózás utáni, és ugyanennyi mérleg szerinti eredménnyel; a mérleget 3.274,- ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel és 13.291,- ezer Ft eszköz és forrásoldali egyezőséggel. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 3.274 ezer Ft mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és a közhasznú (alap) tevékenységére használja fel.

 

A 98 %-ban önkormányzati és 2 %-ban iskolai tulajdonú Jád TV Kft. 2010. évi beszámolóját a Képviselő-testület elfogadásra javasolta a taggyűlésnek.

 

Az Eddével, Alsóbogáttal közösen tartott együttes testületi ülésen a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a gyermekvédelmi, gyermekjóléti, valamint a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló jegyzői és az Alapszolgáltatási Központ beszámolóját. A képviselő-testület köszönetét fejezte ki az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének a 2010. évben végzett lelkiismeretes és kitartó munkáért. Az iskola vezetősége szintén megköszönte a hosszú éveken át tartó jó együttműködést.

 

A képviselő-testületnek az őszi választásokat követő féléven belül el kellett fogadnia a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Gazdasági Programot. A törvényi változásokat figyelembevéve megtörtént az SZMSZ felülvizsgálata. Az önkormányzat gazdasági programját 2010-2014. évre a realitások mellett úgy fogalmaztuk meg, hogy elsősorban meglévő intézményeink fenntartása, működtetése és dolgozóink munkahelyének megőrzése legyen az elsődleges cél.

 

Önkormányzatunk a keleti és nyugati temető üzemeltetésére pályázatot írt ki március végén, két pályázó közül a képviselő-testület a „Szent Lázár" Temetkezési Kft. ajánlatát fogadta el.

 

Az üléseken a polgármester minden alkalommal beszámolt a két ülés közti eseményekről, döntésekről, valamint a hozott határozatok végrehajtásáról.

 

2010. évben ugyan az Európai Uniós fejlesztések fizikálisan megvalósultak, de a pénzügyi munka nagy része még hátra volt. Az iskolai DDOP-s integrációs pályázatunk pénzügyi elszámolása júliusban befejeződött. A Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési igényünket az elkülönített számlára utalta, és megtörtént az EU önerő alap támogatás utolsó kifizetése. A konzorciumi partnerekkel az elszámolásokat lefolytattuk.

 

Szintén végéhez ért a szociális integrációs projektünk is. A TÁMOP-3.1.4-08/2-es projekt utolsó kifizetése megérkezett, a TIOP-1.1.1-09/1-es pályázat utolsó kifizetésére is hamarosan sor kerül.

 

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0480 azonosítószámú pályázatunk kapcsán az egyszerű közbeszerzési eljárást június 17-én megindítottuk az eszközbeszerzés tekintetében, az eszközökre 100 %-os pályázati támogatás mellett bruttó 9.340.000 Ft-ot nyertünk.

 

Az ajánlatok benyújtásának ideje július 6-a volt, a közbeszerzési tárgyalásra július 13-án került sor, a képviselő-testület a bíráló bizottság javaslata alapján július 20-án döntött az eszközbeszerzést lebonyolító cég személyéről. Így a nyertes cég, a Serpa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft bruttó 9.335.500 Ft-os árajánlatát fogadta el a képviselő-testület. Várhatóan az augusztus 20-i hét körül az iskolai számítógépek, laptopok, projektorok és interaktív táblák leszállításra kerülhetnek és megtörténhet a pedagógusok felkészítése az eszközök használatára.

 

Működési célú forráshiányunkra márciusban benyújtottuk kérelmünket a Belügyminisztériumnak. Az igényelt 75 millió forintból 16 millió forintot ítéltek meg forráshiányunk csökkentésére.

 

Az önkormányzatok egyre nehezebb anyagi helyzetben vannak, ezért továbbra is nagyon takarékos gazdálkodást kell folytatnunk.

 

                                   A képviselő-testület nevében:

 

 Lőrinczné Kiss Ilona
polgármester


Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona

Tuesday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates