Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

XVIII. évfolyam, 125. szám 2011./4. szeptember, október, november

2011-11-26

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Tájékoztatjuk önöket, hogy a lakásfenntartási támogatás rendszere 2011. szeptember 1-jétől módosult.

 

Az új szabályok a 2011. augusztus 31-jét követő lakásfenntartási támogatást igénylőkre vonatkoznak.

 

A törvény módosításának főbb elemei:    •         A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában határozza meg a korábbi 150 % helyett, így a szociális gáztámogatás megszűnésével támogatás nélkül maradók is kaphatnak támogatást.
    •      A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre került a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás. Eddig a lakásfenntartás elismert havi költségének meg kellett haladnia a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át. Ez azt eredményezi, hogy valamennyi, a jogszabályban meghatározott felső határ alatti havi jövedelemmel rendelkező család „belefér" az ellátásba.
    •   A jövedelemszámítás alapja az eddigi egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett, amely reálisabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait.A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése érdekében két további alapvető intézkedést vezettek be. Az egyik a lakásfenntartási támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálata, amellyel kiszűrhetők a támogatást nem jogszerűen igénylők. A másik pedig annak előírása, hogy a támogatást elsősorban természetben kell nyújtani, így a támogatott valóban az ellátás céljának megfelelő módon kapja a támogatást.

 

Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri hivatalban kaphatnak.


Forrás: Jádi Újság

Monday the 4th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates