Akadálymentes logó

 

XIX. évfolyam, 129. szám 2012./3. szeptember - október - november

2012-10-04

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Somogyvíz Kft. beolvadt a KAVÍZ Kft-be, ahogy erről már a KAVÍZ Kft. előzőleg kiküldött tájékoztatójából értesülhettek. Erre, a tavaly év végén hatályba lépett víziközmű szolgáltatásról szóló törvény miatt volt szükség. A beolvadás nagyobb változást nem eredményez a helyi ivóvíz ellátásban, szennyvízcsatorna-szolgáltatásban. Azonban felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezentúl a késedelmes fizetés esetén a havi számlán meg fog jelenni a késedelmi kamat.

 

Fernitz testvértelepülésünk önkormányzatától egy tűzoltóautót kaptunk 2012. májuságan, amelyet bizonyára már sokan láttak. Amíg a Tűzoltó szertár felújítása nem történik meg a Jádi Zrt. biztosítja a tárolására alkalmas épületet. Évek óta kitűnő kapcsolatot ápolunk a fernitziekkel, minden évben kapunk tőlük ruhaadományokat. Volt arra is példa, hogy szárítógépet, vagy más bútorokat hoztak településünknek. A tűzoltóautó átadására ünnepélyes keretek között 2012. november 10-én kerül sor. Ki kell emelni Ignácz János helyi vállalkozó példaértékű munkáját, akinek segítségével évről évre fenntartjuk testvértelepülésünkkel való jó kapcsolatunkat. Köszönet érte!

 

A START Mezőgazdasági projekt 2012. március 1-jén indult, amelyről részletes tájékoztatót küldtünk már ki. Az elmúlt időszakban 15 fő foglalkoztatásával fóliasátorban és szabad földön   zöldségeket termesztettünk. A földműveléshez szükséges kisebb eszközökön kívül nagyértékű tárgyi eszközöket (kerti traktor, fóliaház, stb.) beszereztük a támogatásból. A megtermelt terményeket elsősorban az iskolai konyha vette át, továbbá értékesítettük a falu lakosságának is .A savanyításra, tartósításra  alkalmas zöldségféléket folyamatosan tartósítjuk, tároljuk „télira"   A mezőgazdasági projekt keretében mind a parkok virágosítása, mind a kertészet jó ütemben haladt. Örülünk, hogy a 15 főnek + 2 fő adminisztrátornak munkát tudtunk biztosítani. A pályázathoz kapcsolódó tanfolyam az elkövetkező hetekben el fog kezdődni, a projekt folytatódik jövőre is, így a foglalkoztatottaknak továbbra is munkát tudunk biztosítani.

 

Bizonyára sokan tapasztalták, hogy folyamatban van az utcák felújítása a START mintaprogramunkban gyártott járdalapokból, továbbá a belvízelvezető árkok tisztítása, karbantartása is. A balesetveszélyes járdák felújítása szakaszosan történik, hisz kizárólag e projekt keretében tudjuk megvalósítani. Az ingatlanok gépjármű bejáratait az ingatlantulajdonosok által megvásárolt anyagokból újítjuk fel, amelyet az ingatlantulajdonosokkal folyamatosan egyeztetünk. Bizonyos járdaszakaszokat vélhetően a téli síkosság mentesítéshez használt sófelmarás miatt kellett cserélni, így ezúton is kérjük az ingatlantulajdonosokat, amelyet helyi rendeletben is szabályoztunk, síkosságmentesítéshez ne használjanak sót, mert az a betonfelületet teljesen tönkreteszi, felmarja.

 

LEADER pályázatot nyert el a Tanuló Ifjúságért Alapítvány, a Somogyjádi Nonprofit Kft. és önkormányzatunk is.

 

Szeptember 13-án az alapítvány által elnyert támogatásból óvodásaink, iskolásaink és az osztopáni és jutai iskolások is a helyes táplálkozás és egészséges életmód jegyében különböző programokon vettek részt. Saját maguk által készített ételeket fogyasztottak ebédre a gyerekek, amelyet Süle Tibor alsóbogáti polgármester segített elkészíteni. A nap a sportcsarnokban zárult Katus Attila vezetésével tartott „aerobikedzéssel".

 

Önkormányzatunk falunapját a Népi értékek, népi hagyományok című rendezvénnyel valósította meg, melyről az ........... oldalon olvashatnak bővebben, a rendezvényről készült fotókat Somogyjád honlapján () megtekinthetik.

 

Megvalósult a konyha felújítása, szintén nyertes pályázatnak köszönhetően. Burkolatcsere, villamoshálózat javítás és csere, konyhai berendezések (asztalok, pultok) cseréje, illetve eszközök beszerzése is megvalósult 6.091.000 Ft értékben.

 

Bizonyára mindenki tájékozott abban, hogy csak 2000 fő feletti lakosságszámmal lehet 2013. január 1-jével közös hivatalt fenntartani. Osztopán és Bodrog települések lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, ezért Osztopán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Somogyjád gesztorságával, Alsóbogáttal és Eddével közösen fenntartott egyesített hivatalhoz. Mind a négy képviselő-testület meghozta határozatát arra vonatkozóan, hogy 2013. január 1-jével közös hivatalt alakít ki.

 

Hátrányos helyzetű települések felzárkóztatási támogatásán 4.670.000 Ft-ot nyertünk a START mintaprogramhoz kapcsolódóan. Az elnyert összegből öntözőberendezést szeretnénk beszerezni, illetve a már megvásárolt kistraktorhoz tartozékokat, további eszközöket.

 

A képviselő-testület megtárgyalta a 2012. I. félév gazdálkodásáról szóló beszámolókat, az önkormányzatra és intézményeire a takarékos gazdálkodás volt jellemző. Benyújtottuk az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések támogatására pályázatunkat, melyen 17.762.000 Ft-ot nyertünk.


Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona, polgármester

Tuesday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates