Akadálymentes logó

 

XX. évfolyam 134. szám 2013 /3. május-június

2013-07-20

Tájékoztató a testület munkájáról

A képviselő-testület május-június hónapban több alkalommal ülésezett, valamint egy alkalommal közös testületi ülést tartott az alsóbogáti, eddei, várdai, osztopáni képviselő-testületekkel. Az elmúlt időszakban több társulási ülés is volt, ahol a társult önkormányzatokkal az óvoda, a szociális terület teendőit tárgyalták.

 

A közös testületi ülésen a képviselők beszámolót hallgattak meg a gyermekvédelmi, gyermekjóléti valamint gyámügyi feladatok ellátásáról. Megállapították, hogy a gyermekjóléti alapellátások a településen biztosítottak, a feladatellátás eredményes volt. Köszönetüket fejezték ki az abban közreműködőknek a gyermekvédelem területén kifejtett munkájukért. A testületek elfogadták az Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás valamint a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás társulási megállapodását.

 

A somogyjádi ülések legfontosabb döntéseiről:

 

A közelmúltban villámcsapás sújtotta a református templomunkat. Tekintettel arra, hogy településünk egyik meghatározó, országos műemlék épületéről van szó, valamint az épületben keletkezett kár a szomszédos lakóingatlanokat is veszélyezteti, a képviselő-testület a református templom felújításához 800.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntött melynek fedezete a Somogyvíz Kft-ből kapott osztalék.

 

Újabb foglalkoztatásra nyújtott be pályázatot, amely sikeres volt, így parlagfű irtására további 4 főt tud alkalmazni az önkormányzat.

 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a „Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft. valamint az Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona 2012. évről szóló gazdasági és szakmai beszámolóját.  A konyhában csőtörés volt, ezért az aljzatot a nyár folyamán javítani fogják. A sportcsarnok kéményei a télen a nagy hó miatt ledőltek, cseréjük folyamatban van. A testületi tagok véleménye szerint mindkét tárgyalt területen elismerésre méltó munka folyik. A testület köszönetét fejezte ki a konyha, a sportcsarnok, az Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.

 

A közmunkaprogramoknak köszönhetően lehetőség nyílt újabb járdaszakaszok felújítására, utak javítására hideg aszfalttal. Ezért a testületi tagok a települést végigjárva megtekintették a járdák és utak állapotát, majd döntöttek a járdaszakaszok felújításának ütemezéséről. Első körben a Béke, Toldi utca egy-egy részén és a Beregi-Bajcsy utca sarkán cserélik ki a járdalapokat.

 

Az aszfaltozási munkák a Hunyadi, a Gárdonyi és a Táncsics utcákban kezdődnek meg.

 

A testület meghatározta a tankönyvtámogatások összegét, döntött a nyári napköziről. (részletes anyag a 2. oldalon)

 

A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0223 azonosítószámú, a szociális otthon felújításáról és bővítéséről szóló pályázat támogatási szerződését a képviselő-testület jóváhagyta.

 

Döntött a közbeszerzésről és a műszaki ellenőri teendők ellátásáról, a nyilvánosság biztosításáról.

 

A felújítás idején az otthon lakói a volt rendőrségi épületben kapnak helyet, amelyet igyekeznek a célnak megfelelően kialakítani, berendezni úgy, hogy a kényelmetlenséget a lehető legkisebbre csökkentsék.

 

Elkészült Somogyjád község Esélyegyenlőségi Programja, amelyet a képviselő-testület Ottucsák Györgyné előterjesztése szerint hagyott jóvá.

 

A diákok nyári foglalkoztatását célzó pályázaton két fő főiskolai hallgató 7 órás foglalkoztatására kaptak lehetőséget.

 

Június 26-i ülésén a testület jóváhagyta a 2013. július 1. - 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításához szükséges, a Szociális és Gyermekvédelmi


Főigazgatósággal kötendő finanszírozási szerződést. A készülékek üzemeltetésére szolgáltatási szerződést kötött a HB Rendszerház Kft-vel. Valamint módosította a 2013. évi költségvetési rendeletét is.

 

Újabb pályázatokat adott be a település az Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LAEDER Program keretében. A művelődési ház felújítására, parkettacserére, hőszigetelésre, a nyílászárók cseréjére; a vendégházhoz eszközök vásárlására, a kiállítóhelyen udvari szín kialakítására; valamint a falunapra, a Hagyományőrző - kulturális - sport rendezvényre nyújtott be pályázatot az önkormányzat.

 

A Közös Hivatal dolgozóinak segítségével rendben zajlanak a különböző pályázatok ellenőrzései, az EU-s projektek fenntartási jelentéseinek leadása. A képviselő-testületnek és a hivatal dolgozóinak a nyári időszakban is folyamatos feladatot adnak az új törvények, rendeletek valamint a pályázatok és a közmunkaprogram.


Forrás: Jádi Újság

Tuesday the 13th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates