Akadálymentes logó

 

XXII. ÉVFOLYAM 141. szám 2015 / 1 január- március

2015-04-11

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAIRÓL

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a lábon álló növényzet, tarló, a növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

 

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII. 03.) „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a község köztisztaságának fenntartásáról” szóló önkormányzati rendelete meghatározza azt az időpontot, hogy mikor lehet községünkben égetni. E szerint a megfelelően előkészített, légszáraz zöldhulladék, az emberi egészséget legkevésbé károsító, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon minden csütörtökön 10 - 17 óra között égethető. A száraz, égetésre előkészített zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű hulladékot, gumit, vegyszert, veszélyes hulladékot.Kérjük a lakosságot, hogy tartsák be a rendeletben meghatározott csütörtök 10-17 óra közötti időpontot!

Wednesday the 22nd. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates