Akadálymentes logó

 

XXII. ÉVFOLYAM 141. szám 2015 / 1 január- március

2015-04-11

Tájékoztató a Testület munkájáról

A képviselő-testület 2015 első három hónapjában 4 nyilvános, 3 zárt és 1 együttes testületi ülést tartott Alsóbogát, Edde, Osztopán testületeivel közösen. Ezen kívül a társulási tanácsok is üléseztek.

 

Január 5-től nőtt a konyha kapacitásának kihasználtsága, ugyanis a somogyjádi konyha látja el Jutában a közétkeztetést. Így átlagosan 480 adag étel készül naponta az iskolakonyhán.

 

A képviselő-testület elfogadta Somogyjád község 2015. évi költségvetését. A testület a tavalyi évhez hasonló mértékben támogatja a civil szervezeteket és az egyházakat, megköszönve eddigi támogatásukat, a község érdekében végzett munkájukat. A társulási tanácsok az Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona, a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda, valamint a belső ellenőrzési társulás költségvetését tárgyalták és fogadták el. A közös testületek elfogadták a Somogyjádi Közös Hivatal 2015. évi költségvetését.

 

Április 30-ig a testületnek - törvényi változások miatt – új hulladékgazdálkodási rendeletet kell alkotnia. Az előírások betartása, a környezetvédelem érdekében uniós pályázaton már nyertünk lakossági szelektív kukákat illetve komposztáló ládákat. Ezek kihelyezéséről később születik döntés.

 

Folyamatosak a már megvalósult uniós pályázatok ellenőrzései, amelyek sok feladatot adnak a hivatal és az intézmények dolgozóinak.

 

Március 1-jétől 15 fővel indult a közfoglalkoztatás. Elsőként a mezőgazdasági projektben dolgozók álltak munkába, amelyben kötelezően 50 %-ban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket kellett foglalkoztatni. A projektben zöldségfélék termesztésével foglalkoznak az év végéig. A bér összege 12.175.850 Ft, a járulékoké 1.643.750 Ft. Dologi kiadásokra, beruházásra 2.680.364 Ft erejéig van lehetőség. Április 1-jétől újabb három fő adminisztrátor foglalkoztatására került sor.


Április 1-jétől december 31-ig három munkaprogram indult a településen. A kültéri padok és térburkolat gyártásában 15 fő vesz részt. Ebben a programban a bér és járulék összege 13.040.739 Ft, míg beruházási és dologi költségre 1.809.241 Ft jut. 5 főnek a külterületi és belterületi utakon a szemét gyűjtése, illegális lerakóhelyek folyamatos ellenőrzése, újbóli lerakóhelyek megelőzése a feladata. 7 közfoglalkoztatott vesz részt abban a munkában, amelynek során 30 m-en  sárrázó hosszabbítása, ameglévő sárrázók felületének egyengetése, a földutak mellett a növényzet irtása és felületének egyengetése a feladat.  

 

A belterületi közút programban dolgozó 6 fő kátyúzási munkálatokat végez (Dózsa, Kálvin, Bajcsy, Toldi u.), és a Béke utcában padkarendezéssel az aszfaltburkolatot javítják. A program keretében a szabadidő parkban 126 m2 járda lerakása valamint a Béke és Gárdonyi utcában 130 m2 járda bontása és építése történik. A dolgozók foglalkoztatására március 16-tól augusztus 31-ig van lehetőség. Bérre és járulékra összesen 2.989.254 Ft, míg a dologi költségekre 597.851 Ft áll rendelkezésre.

 

Szintén április 1-jétől a Nemzeti Kulturális Intézet közfoglalkoztatásában közművelődési referens dolgozik a településen.

 

A gyermek-szakorvosi ellátás folyamatossága érdekében a testület szerződést kötött Dr. Fintics Klára

 

gyerekorvossal, aki április 1-jével kezdi meg a rendelést a szokott időpontokban.

 

A képviselő-testület elfogadta az új szociális rendeletet. Mint erről már külön szórólapon, a Jád Tv-

 

ben és a honlapunkon is tájékoztattuk a lakosságot,

 

2015 március 15-től jelentősen megváltozott a

 

szociális ellátások rendszere. Az új támogatási rendszer érzékenyen érintheti a családokat, ezért hivatalunk minden segítséget megad az átállás idején. A szociális rendelet miatt a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására is szükség volt.

 

A napelemekre kiírt KEOP pályázaton az igényeltnél kevesebb támogatást, 46.258.928 Ft-ot nyert önkormányzatunk. Mivel a megvalósítás érdekében így

 

jelentősebb önerőre lesz szükség, a testület több alkalommal foglalkozott a témával. A felelős döntés meghozatala érdekében polgármesterasszony statikusokkal, energetikusokkal tárgyalt. A projekt keretében hat helyszínen: a hivatalban, az óvodában, a művelődési házban, a konyhán, az idősek otthonában és az alapszolgáltatási központ épületében szerelnek fel napelemeket. A munkálatok további átgondolására szakértőket kértünk fel, A testület a teljes műszaki tartalom ismeretében dönt a pályázat véglegesítéséről.

 

Márciusi ülésén döntött a testület a 2015. évi községi díjazottakról, akiket lapunk 5. oldalán mutatunk be.

 

Módosította a képviselő-testület a Helyi építészeti értékekről szóló rendeletét. A rendeket tartalmáról a Jád Tv-n keresztül hamarosan tájékoztatjuk önöket. Megtörtént a településszerkezeti terv módosítása, ezzel egyidejűleg a helyi építési szabályzatot is elfogadták a képviselők.

 

A testület új közvilágítási lámpatestek kihelyezéséről is döntött, továbbá összeírta és bejelentette a hibás (17 db) közvilágítási lámpát. Megkezdődtek a járdafelújítási munkák. Elsőként az óvoda előtti járdaszakasz újul meg.

 

Elfogadta a testület a 2015. évi rendezvénytervét. A cél a közösségi élet serkentése, a meglévő kulturális infrastruktúra minél szélesebb körű kihasználása. A rendezvényekre - amelyeket a honlapunkon és a hivatalos facebook oldalunkon is hirdetünk – hívjuk és várjuk községünk lakóit.

 

Március 15-től a polgármesterasszony a társönkormányzatok véleményének kikérésével Dakos Péter aljegyzőt jegyzővé nevezte ki. A kinevezéshez gratulálunk!

 

Március 22-én a horvátországi Bjelovar meghívására kisebb delegációval részt vettünk a bjelovari nemzetközi mezőgazdasági kiállításon, ahol a jádi alkotók munkái mellett a településünkről készült rövidfilmmel is sikert arattunk. Testvértelepülésünk, Stefanje polgármestere is felkereste standunkat.

 

Május 1-jétől rendőrőrs lesz Somogyjádon, amelynek kialakításához önkormányzatunk is hozzájárul. Bízunk abban, hogy a 13 fővel működő őrs tovább erősíti településünk és a környék közbiztonságát.

 

Húsvét alkalmából elismerést vehetett át a katolikus egyházközségben végzett munkájáért Frang István, a református egyházközség tevékenységének segítéséért Molnárné Egri Júlia. Gratulálunk!

Tuesday the 30th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates