Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

A kedvezményezett neve: Somogyjád Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat

A projekt címe: Ipari park kialakítása Somogyjádon

A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003

A szerződött támogatás összege: 73 778 741,- Ft

A projekt összköltsége: 75 208 741,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt a Somogy megyei Somogyjád község bevezető, déli részén elhelyezkedő, a Lengyeltóti felé vezető út mentén barnamezős gazdasági területen valósul meg. A PROJEKT CÉLJA, hogy elősegítsük a vonzó befektetési környezet kialakítását azzal, hogy a leromlott állapotú barnamezős volt takarmány tárolok területén, kialakítsuk a gazdasági tevékenységhez szükséges telekhatáron belüli, illetve kívüli alapinfrastruktúrát egy újonnan létrehozandó ipari parkhoz. Az iparterület infrastruktúra fejlesztése közvetve az alábbi célokat szolgálja: - új befektetőket vonz a terület, lehetőség nyílik az önkormányzati tulajdonban álló telkek értékesítésére, - elérhető lesz a rendelkezésre álló infrastrukturális kapacitások magas arányú és hosszú távú kihasználtsága, - ezáltal új munkahelyek jöjjenek létre, nő a foglalkoztatottság, így az adóbevételek is növekednek, ami további beruházásokhoz biztosít forrást.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA: A tervezett projekt során egy ipari park kerül kialakításra barnamezős beruházás eredménye képen. A telekalakítás során létrejövő 020/40 helyrajzi számú ingatlanon a telekhatáron belüli-kívüli alapinfrastruktúra kerül kialakításra. A telekhatáron kívüli ingatlanok helyrajzi számai: 489, 512/3, 512/5, 515/1, 515/4, 515/6, 03/3 és 714. Az alapközművek a legközelebbi megfelelő méretű, műszaki paraméterű csatlakozási pontoktól kerülnek elvezetésre az iparterületig. Ezek hossza: 533 fm vízvezeték, 264 fm szennyvízvezeték, 149 fm villanyvezeték, 211 fm gázvezeték. A megfelelő vagyonvédelem miatt a terület 425 fm hosszan lesz körbekerítve, illetve a közúti csatlakozás miatt a telek középső részén 20 t tengelyterhelésű 12 m hosszú kapu bejáró lesz kialakítva, ami továbbá 2 db 6 méteres automata úszókapuval lesz ellátva. Az iparterületen a vállalkozások számára biztosítani fogjuk az internet, és telefon elérhetőséget is. A kialakítandó iparterület nagysága 10.118 m2.

Projekt keretében az akadálymentesítés nem releváns, tekintettel arra, hogy csak alapinfrastruktúra fejlesztés valósul meg.

A projekt 2018.03.01. és 2021.11.16. közötti időszakban, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg 73 778 741,- Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.11.16.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003

 

Wednesday the 24th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates