Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00023

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: SOMOGYJÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KONZORCIUMI TAGOK: SOMOGYJÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, VÁRDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT,
ALSOBOGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A PROJEKT CÍME: HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE SOMOGYJÁD, VÁRDA ÉS ALSÓBOGÁT
TELEPÜLÉSEKEN

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 24.931.901,- FT

A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 24.931.901,- FT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt célja a somogyjádi székhellyel rendelkező, Somogyjádon, Alsóbogáton és Várdán háziorvosi
alapellátást nyújtó vegyes háziorvosi praxis fejlesztése. Jelen pályázat épít a DDOP keretében, a
háziorvosi praxis székhelyét biztosító somogyjádi egészségügyi alapellátó központ „Egészségház”
2015-ben megvalósult korszerűsítésére, annak minőségi továbbfejlesztését célozza a korábban
megvalósult fejlesztések eredményeinek fenntartásával. Cél, hogy a fejlesztés által az egyik
településen (Várda) egy még gazdaságosabban működtethető és a szükségleteknek még inkább
megfelelő modern rendelő, valamint a körzet másik településén (Alsóbogát) új, hiánypótló
eszközparkkal kiegészült rendelő várja a betegeket, valamint az, hogy a praxist ellátó orvos egy
megújult szolgálati lakást birtokolhasson Somogyjádon, lakhatási feltételei javulhassanak. Ezen
célokat három megvalósítási helyszínen történő fejlesztésekkel kívánjuk elérni. Az első megvalósítási
helyszín (7442 Várda, Hársfa u.113. hrsz 158.) a somogyjádi háziorvosi praxishoz tartozó várdai
háziorvosi rendelő, mely épület bővítésre kerül a betegek valamint a mozgáskorlátozott személyek
részére kialakítandó vizesblokkok elhelyezése okán, ezáltal sor kerül a projektarányos
akadálymentesítésre is, másrészt megtörténik az épület energetikai korszerűsítése a nyílászárók
cseréjével, a külső határoló falak és a padlás utólagos hőszigetelésével, valamint az udvaron parkolók
és akadálymentes parkoló kialakításával. A második megvalósítási helyszín a háziorvosi praxishoz
tartozó Alsóbogát településen található orvosi rendelő (7443 Alsóbogát, Vörösmarty u.33.), melybe
új, a háziorvosi alapellátáshoz szükséges eszközpark kerül beszerzésre. A harmadik megvalósítási
helyszínen (7443 Somogyjád, Fő u. 47.) az Egészségházban helyet foglaló szolgálati lakás felújítása
történik, a tetőszerkezet korszerűsítése által.
A pályázatban az elsődleges fejlesztés a várdai rendelő bővítése, mely feltétlenül szükséges annak
érdekében, hogy a betegek és a mozgáskorlátozott páciensek a személyzeti vizesblokktól
elkülönítetten, a részükre kialakított vizesblokkot használhassanak. Jelenleg a személyzet és a
betegek is ugyanazt a vizesblokkot használják, mozgáskorlátozott mellékhelyiség pedig nincs. Az
épület bejáratának és a mozgáskorlátozott mellékhelyiségnek, valamint a mozgáskorlátozottak
részére kialakítandó 1 db parkoló kialakításával megtörténik az épület projektarányos
2
akadálymentesítése, mely által az ellátottak teljes köre komfortosan veheti igénybe az alapellátást.
Az energetikai korszerűsítés, a belső átalakítások és felújítások (pl. megfelelő méretű ajtók), a
gépészet kismértékű felújítása révén az épület a kor követelményeinek megfelelő állapotba kerül,
szolgálva ezáltal az érintett lakosságot. A hőtechnikai korszerűsítés megvalósításával kb. 42 %-os
energia-megtakarítás érhető el, mely jelentősen csökkenti az épület működtetési költségeit. A várdai
rendelőben a megújított eszközpark lehetővé teszi a páciensek gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb
diagnosztizálását, kezelését. A somogyjádi Egészségház emeletén meglévő, jelenleg is a háziorvos
használatában álló szolgálati lakás tetőszerkezetének felújítása révén az orvos lakhatási körülményei
komfortosabbá válnak, mivel a tető oly mértékben elhasználódott, hogy a szigetelő fólia szakadása
okán beázik, a 3 db tetősík ablak korhadt, hatalmas hőveszteséget és diszkomfort érzést okozva a
lakásban tartózkodóknak. A megfelelő hőszigetelés érdekében a padlásfödémek hőszigetelése is
szükséges. Az épület a korábbi fejlesztések során teljes körű külső hőszigetelésben részesült, így
hőszigetelésre egyebekben nem kerül sor. A szolgálati lakás megújítása abból az okból is szükséges,
hogy a jelenlegi orvos néhány éven belül életkoránál fogva várhatóan beszünteti egészségügyi ellátó
tevékenységét, mivel már most is nyugdíj mellett látja el feladatait, így az érintett
önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a várhatóan középtávon, kb. 5 év múlva megüresedő
háziorvosi praxis betöltéséről.
A projekt elsődleges célcsoportját képezik a háziorvosi praxis területi ellátási kötelezettséggel
lefedett településein élő felnőtt és gyermekkorú lakosság (Somogyjád 1606 fő, Várda 506 fő,
Alsóbogát 278 fő), és az iskola-egészségügyi ellátásban érintett 0-7 év közötti gyermekek
(Somogyjádon 76 fő, Várdán 13 fő, Alsóbogáton 14 fő), valamint az ellátott Somogyjádi Illyés Gyula
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulói (159 fő).
Társadalmi hasznosulása alátámasztott, hiszen az érintett egészségügyi szolgáltató által lefedett
területi ellátási kötelezettség alapján elérendő lakosság száma közel 2400 fő. A fejlesztések ezáltal
emelik az érintett települések lakosai életminőségének színvonalát és növelik a települések
népességmegtartó erejét. A területi ellátási kötelezettséggel érintett lakosságszám a
következőképpen alakul: A vegyes háziorvosi körzet Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeket
érinti, a területi ellátási kötelezettség révén az ellátási körzetbe összesen 2390 fő tartozik. Somogyjád
1606 fő, Várda 506 fő, valamint Alsóbogát 278 fő. Így a pályázati felhívásban meghatározott
minimumfeltételt, a 900 fős ellátotti létszámot bőven eléri, több, mint 2,5 – szeresével meg is haladja
az fejlesztendő egészségügyi szolgáltató által ellátott betegek létszáma.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2019.06.15.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00023

 

Wednesday the 24th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates