Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

Kedves Somogyjádiak!

Mi is, mint minden ember, az új év első napjaiban bizakodással tekintünk a jövőbe. Bízunk önmagunkban, hisszük azt, hogy közösen megfogalmazott célkitűzéseink, terveink valóra válnak. Hisszük azt, hogy a 2006-os év is hasonlóan sikeres lesz, mint a hátrahagyott éveink.
A 2005-ös évben is rengeteg pályázatot adtunk be, de takarékoskodnunk is kellett. Így értük el azt, hogy szebbek lettek közterületeink, gazdagodtak intézményeink, felújítottuk temetőink sírkertjeit, ravatalozóit, járdákat építettünk, felújítottunk. Kialakítottuk a Berkenye utcát, melyhez hitel nélkül megvásároltuk a szükséges ingatlanokat, és közművesítettük. Ezzel lehetőséget teremtettünk 26 fiatal család letelepítésére. Támogattuk és támogatták a falu közéletét a civil szervezetek, így sikeres és jó hangulatú községi rendezvényeket tudhatunk magunk mögött. Több alkalommal közösen kirándultunk, melyből emlékezetes az esztergomi bazilika, a siklósi vár, a Parlamenti látogatás és a szigetszentmiklósi virágkiállítás is. Fernitz testvértelepülésünk meghívására ismét 45 somogyjádi ismerkedhetett meg Fernitz mindennapjaival, Gratz szépségeivel.

Soha ennyi munkanélküli embert nem foglalkoztattunk, mint tavaly. Az önkormányzat által elnyert közhasznú, közcélú, HEFOP-os, 45 év feletti, 50 év feletti, közmun-kaprogramos, diplomás tranzit és munkatapasztalat szerzési és REHAB-os munkalehetőség elérte a havi 40-45 fős foglalkoztatást. Szervezésünkben, kérésünkre a FONYTON soron kívül vett fel Somogyjádról dolgozókat, akiket az önkormányzat szállított felvételire, orvosi vizsgálatra.
Augusztusban sikerült a 10 éves 15 személyes kisbuszt egy újszerű állapotban levő, korszerű 17 személyes Mercedes kisbuszra cserélni. Az új autó nem csak jól felszerelt, de minden személyszállítási szabványnak, normának megfelel. Így komfortosabban tudjuk minden szerdán a „kórházi járatot” működtetni, szállítani az iskolásokat, sportolókat, szereplőket, tehát a falu lakóit.
A munkahelyteremtés, a munkába irányítás mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a családok szociális problémáinak enyhítésére is. Folyamatosan tájékoztattuk az érdekelteket a lakásfenntartási támogatás igénybevételének feltételeiről, így már 52 család részesül havonta 2000-6500 forintnyi támogatásban. A megyében, sőt biztos vagyok abban, hogy az országban egyedülállóan (Várda, Magyaregres, Somogyaszaló községekkel) vállaltunk át minden családtól közműköltséget: konkrétan a csatornadíjból, mely egy-egy család részére elérte éves szinten a 20-25 ezer forintot. A községben erre 5,5 millió forintot fizettünk ki.
Nem adtuk el, – nem adtuk át – más üzemeltetőnek a kábeltévé rendszerünket, hogy a díjmegállapítást kézben tudjuk tartani, tehát mindenki számára kifizethető havi 1000 forintos előfizetési díjat tudjunk garantálni. A jelenlegi rendszer technikai okok miatt tovább nem bővíthető, a fejlesztés új hálózat kiépítésével valósulhatna meg. Ez újra 25-30 ezer forintos egyszeri hozzájárulást, és legalább 1500-4000 forintos előfizetési díjat jelentene. A lakossági észrevételekből úgy látjuk, hogy a jelenlegi csatornakínálat a nagytöbbségnek elegendő, akiknek több az igénye, más szolgáltatónál igényelheti a szolgáltatást (pl. UPC műholdas szoláltató).
Az idősek ellátását tovább javítottuk, így március közepe óta működik az idősek napközi otthona, a volt rendőrség épületében (Kossuth u. 48.)
Mindenki számára biztosítottuk a nyitás lehetőségét a „nagyvilág felé”, hisz az iskolánál kialakított nyilvános Internet használati lehetőség, az „eMagyarország Pont” végleges helyére, a könyvtár külön bejáratú helyiségébe költözött.
A telekommunikációhoz tartozó fejlesztési hír, hogy tavasszal a mobiltelefon erősítőtorony elkészült, így mindhárom mobilcég szolgáltatást jó minőségben tudjuk igénybe venni.
Az egészségügyi alapellátás helyben való fenntartását, megteremtését továbbra is kiemelt feladatnak tekintettük. Várda kilépését követően Alsóbogáttal közösen továbbra is fenntartjuk a fizikoterápiás ellátást, továbbá hetente két alkalommal a gyermekorvosi ellátást is. Ez önként vállalt önkormányzati feladat.
Megoldottuk a Bajcsy utca elején a vízelvezetést csövezéssel, mivel lakóházat veszélyeztetett a csapadékvíz, és az út keskeny volt közlekedésre is ezen a szakaszon. Ez a szemétszállítás miatt is indokolt volt.
Két év alatt mindkét temetőben készült beruházás. Tavaly a nyugati temető ravatalozóját bővítettük, felújítottuk, valamint a feljáró út aszfalt burkolatot kapott. Továbbá elkészült a keleti temető parkosítási terve is.
A környezetvédelem terén is sikerült előrelépni. Pályázati pénzből felszámoltuk az falu végén lévő illegális szeméttelepeket, és két szelektív gyűjtőszigetet helyeztünk el.

Lakossági bejelentésekre, kérésekre több utcában súlykorlátozó közlekedési táblákat helyeztünk ki. Szeretnénk, ha az utak védelme érdekében bevezetett tiltást betartanák, és így az utcabeliek közlekedését sem zavarják a nagy teherautók, kamionok.
A belterületi árkok tisztítására folyamatosan kértük az ingatlan-tulajdonosokat, a felújítási munkákat nagy részben az önkormányzati alkalmazottak végezték el. A rendkívüli esős időjárás az önkormányzati és magán tulajdonokban is okozott kárt, melyre azonnal központi támogatást kértünk és kaptunk.

Tisztelt Somogyjádiak!
Úgy érzem, és érzi a képviselő-testület, hogy Önöktől, somogyjádiaktól megfelelő biztatást, támogatást kaptunk, és minden lehetséges pályázatot megragadtunk, és így jutottunk 2005. évben 74 millió forint pályázati pénzhez. Nem keseregtünk, nem vártunk ölbe tett kézzel, ülve az íróasztal mögött. Nem vártuk, hogy majd valaki megoldja a gondjainkat! Mentünk, naponta egyeztettünk, új és új terveket, koncepciókat vázoltunk fel, melyhez többségében forrást és támogatást sikerült szerezni. Vagyonunk 2005-ben több, mint 1,5 milliárd forintra gyarapodott.
Ha a felsorolt eredményeket vesszük számba (más településekkel összehasonlítva), úgy érzem, jó éve volt Somogyjádnak. Megerősítik ezt azok a „külső” vélemények, akik azt mondják: „bezzeg Somogyjádon…”
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden problémát, észrevételt tudtunk megoldani. Ezekre ez évben kiemelt figyelmet fordítunk.
Az első oldalon láthatják a készülő tornacsarnok látványtervét, remélhetőleg év végére már a kész épületet csodálhatjuk. Továbbra is fontosnak tartjuk a volt tsz iroda hasznosítását munkahelyteremtésre. Jelenlegi elképzelésünk a szociális otthon kialakítása, de más munkahelyteremtő vállalkozás számára is készek vagyunk helyet biztosítani.
2005-ben érdekesen alakult a támogatási lehetőségünk. Nem vagyunk hátrányos helyzetű község, mivel mi már minden infrastruktúrával rendelkezünk. Kevés pályázaton in-dulhatunk, infrastruktúra fejlesztésre pedig szinte egyáltalán nincs lehetőségünk. Járdáink felújításait így csak önerőből tudjuk megoldani.
Nagyon fontos, hogy közösen fogjunk össze, és értsük meg azt, hogy Somogyjád körzetközponti szerepét növelni szükséges, ez lehet a jövőnk, de legalább az eddig elért feladatellátást fenn kell tartanunk. Nem lehetünk egy „szerep nélküli” község. A jövőben is sok-sok önkormányzati társulás gesztori feladatait be kell vállalnunk, mint ahogy az elmúlt 15-20 évben tettük (gáz, telefon, szennyvíz, tornacsarnok). És különösen fontos ez a szerep a működés, működtetés területén.

Csak két példát kiemelve: mára már az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásait 20 településen biztosítjuk (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés), valamint a mi alapítványi művészeti iskolánk kihelyezett tagozata van Hetesen is.
Továbbra is aktív szerepet vállalunk a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás feladat ellátásából.
Meg lehetne kérdezni, vajon miért?
Azért, mert így jutottunk többletforrásokhoz, és ha a közvetlenül a többletfeladatokhoz rendelt munkaerőt is számba vennénk, legalább 8-10 somogyjádi lakosnak teremtettünk így munkahelyet.

Kedves Somogyjádiak!
A 2005. évi munkákról részletes értékelést a tavaszi közmeghallgatáson fogok adni. Most csupán azokat emeltem ki, amelyek véleményünk szerint „látványosak” voltak, de nem biztos, hogy mindenki észrevette, érzékelte.
Dolgozunk a 2006-os költségvetésen.
Úgy tűnik a kezdet most sem lesz jobb, mint tavaly volt. Én optimista ember vagyok. Bízom a somogyjádiakban, a képviselő-testületemben és önmagamban is.
Hiszem azt, hogy lesz erőnk és továbbra is példaértékűen összefogunk, és a közösen megtervezett, megálmodott terveink valóra fognak válni.
Kívánom mindannyiunknak, hogy magánéletünkben, családjainkban is váljanak valóra terveink 2006-ban!

Lőrinczné Kiss Ilona polgármester

Forrás: Jádi Újság

Monday the 4th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates