Akadálymentes logó

Somogyjád Önkormányzat Képviselő-testülete december és január hónapban 5 alkalommal ülésezett. A polgármester értékelte az ülések között történteket, és adott tájékoztatást az alábbiak szerint.
A Jádi Újságban már több alkalommal olvashattak a Berkenye utcai telekkialakításról, közművesítésről, a legutóbbi számban az ifjúsági sorház építésének lehetőségéről olvashattak. Most az építés előkészítéséhez szükséges munkálatokról adunk hírt. A szükséges tárgyalásokra a napokban sor került, január 24-én, ahol valamennyi érdeklődő tájékoztatást kapott a feltételekről.
A Jádi Újság előző számaiban már tájékoztattunk a tornacsarnok beruházás állapotáról, most közöljük a legfrissebb eseményeket. December 20-án kaptuk az értesítést a Nemzeti Sporthivataltól, hogy engedélyt adtak az egyszerűsített eljárás meghirdetésére. Véleményezték a kialakított tervezetet, a jóváhagyást megkaptuk, továbbá nyilatkozatokat kértünk, és végül a Közbeszerzési Értesítőben január 4-én jelent meg a felhívás. Eszerint február 6-ig lehet jelentkezni a részvételre Budapesten, és február 7-én már eredményt hirdetnek, hogy kik jutnak a második fordulóba.
A végleges ajánlat benyújtási határideje várhatóan február végén lesz, majd március közepe felé várható a végleges döntés. Így megtörténhet az ünnepélyes alapkőletétel, és április elején a valós építkezés is elkezdődhet. A befejezési határidő 2006. végére várható, hogy a munkákat megfelelő minőségben lehessen elvégezni. A fejleményekről természetesen részletesen tájékoztatni fogjuk Önöket.
(Az első oldal folytatása.)
A képviselők elismeréssel szóltak a november 12-én tartott Balassi Bálint szavalóversenyről, amit második alkalommal rendezett meg a Somogyjádért Sport-Kultúra Közalapítvány és a Magyar Út Kör helyi szervezete. A versenyen 54 versenyző vett részt az óvodás, alsós, felsős, középiskolás és felnőtt korcsoportban. Örömünkre szolgál, hogy három kategóriában is jádi fiatalok érdemelték ki az első helyezettnek járó díjat.
Huszonnégy helybeli egyetemista és főiskolás részesül a BURSA HUNGARICA támogatásban. A testület egyenként 1500-3500 forintig terjedő támogatást szavazott meg, amit a megyei önkormányzat kiegészíthet, és ezt az összeget az Oktatási Minisztérium megduplázza. Így a diákokat havonta 5000-9000 forinttal segítjük anyagi gondjaik enyhítésében.
Sikeres volt a hagyományos önkormányzati bál. A belépődíjból és a tombolaszelvények árából a Közalapítvány 109 ezer forintos tiszta bevételhez jutott, mellyel a községi rendez-vényeket tudják támogatni. Itt köszöntöttük a 15, 20, 25és 30 éve az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozókat.
A Jádi gyerekeket is „meglátogatta” a Mikulás. Szombat délelőtt a hat éven aluliak (91 fő), délután a 7-14 évesek (114 fő) vehettek át csomagot az önkormányzat ajándékaként, és ráadásként hétfőn a művelődési házban bábelőadással is megörvendeztette a gyerekeket.
Többéves hagyományt folytatva az önkormányzat a karácsonyi időszakban élelmiszercsomagot (2000 forint értékben) juttatott a 70 éven felülieknek (175 fő). A képviselő-testület döntése szerint az egyedül élő, szociálisan rászoruló személyeknek (22 fő) tartós élelmiszercsomaggal kívántunk szeretetteljes ünnepeket.
A nyugdíjas önkormányzati dolgozókat is ünnepségre hívtuk (36 fő), és jelképes ajándékkal köszöntöttük az "örökös" kollégákat.
Somogyjád adott otthont két megye falugondnoki találkozó helyszínének. Csörsz Klára minisztériumi főosztályvezető többek között kiemelte Somogyjád 18 éves lelkiismeretes falugondnoki tevékenységét, különösen azért, mert ehhez központi normatív támogatást nem kapunk. Dr. Kolber István miniszter előadásában a terveket, célokat mutatta be, és felhívta a figyelmet az együttműködésre, hogy a szolgáltatást még sikeresebben láthassák el.
A képviselő-testület a decemberi ülésén a meghívott érdekeltek jelenlétében két alkalommal is tárgyalt (együttes, illetve önálló ülésen) a minden évben esedékes víz- és csatornadíj megállapításáról. A Somogyjád-Edde-Osztopán közös testületi ülésen a résztvevők megállapodtak, és a számszaki elemzés figyelembe vételével 5%-os emelést fogadtak el. Várda, Somogyaszaló és Magyaregres községekkel tartott ülésen megállapították a csatorna használati díj emelését, amely szintén 5%-os mértékű. Köztudott, hogy a víz- és csatorna-díjra minden évben igénylünk központi állami támogatást. Az állami támogatás mértéke még nem ismert. A képviselő-testület egyértelmű döntése az volt, hogy Somogyjád önkor-mányzata továbbra is fenntartja azt a helyi rendeletét, mely szerint köbmétereként hozzájárulást biztosít. Ez 2005-ben 5,5 millió forint volt. A 2006-os az önkormányzati finanszírozás, mely megjelenik minden család víz- és csatornadíj számláján, elérheti a 7 millió forintot. Várhatóan ez első megemelt számlákat a februári kifizetésnél kapják kéz-be, de elképzelhető, hogy ha az állami támogatási rész nem lesz ismert, akkor márciusban jelenik meg az első megemelt díjas számla.
A polgármester bejelentette, hogy a belügyminisztertől a belügyminiszteri alapból 4,5 millió forint támogatást kaptunk ÖNHIKI támogatáson felül, hogy a forráshiányunkat mérsékelhessük.
A képviselő-testület az idei első ülésén rendelet módosított a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatban. (A rendeletmódosítás részleteit a Körjegyzőség szociális ügyintézőjénél tudhatják meg az érintettek.)
Somogyjád Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére jóváhagyta az OTP Rt-vel kötendő ATM bankjegykiadó automata beépítéséről szóló megállapodást. A beépítés helyeként a volt TSZ iroda épületének egyik helyiségét jelölték ki.
Pályázatot nyújtottunk be a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz. A pályázatban 15 gyermek hétvégi étkeztetéséhez kértünk támogatást. Az Alapítvány elfogadta és támogatta kérésünket, és január 25-től - az Alapszolgáltatási Központ, az iskola és óvodajavaslata alapján - a rászorultak részére szombatra és vasárnapra tudunk tartós élelmiszert biztosítani.
Lakossági igény alapján a képviselő-testület döntött arról, hogy a művelődési házban ismét engedélyezi az alkalmi árusítást. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az árusok sok esetben nem egyeztettek az árusítás helyszínéről, időpontjáról, nem jelezték bérleti igényüket. A postaládába dobott szórólapok nem tartalmazták a vállalkozó elérhetőségét, így fordulha-tott elő, hogy elmaradt az árusítás.
A testület jóváhagyta az eMagyarország pontról (az iskolában működő teleház) áthelyezését. (Lásd fotó.) A községi és iskolai könyvtárba kerültek át a számítógépek, ahol már hat gép várja az érdeklődőket, hogy a világhálót böngészhessék. A nyitva tartási idő alatt az Internet használata mellett lehet könyveket, folyóiratokat olvasni, kölcsönözni, valamint további szolgáltatások is várnak mindenkit a működési szabályzat szerint. A szolgáltatásért minimális, 50 forintos óránkénti díjat kell fizetni.
Nyitva tartási idő: hétfő, szerda, csütörtök, péntek 16-20 óráig, szombaton 14-20 óráig. Éljenek a lehetőséggel!

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Schiberna Iván

Sunday the 4th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates