Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

Somogyjád Község Képviselő-testülete február-március hónapban öt (február 6, 22, 23, március 7, 20.) ülést tartott, melyből a február 23-i együttes ülés volt, Alsóbogát, Edde és Várda képviselő-testületek részvételével.
A legfontosabb napirend a tornacsarnok beruházás bonyolítása volt. Február 06-án a testület döntött az ajánlattételi felhívásra érkezett pályázatokról. A döntést megelőzően összeült a Bíráló Bizottság, melynek tagja Handó János Szenna, Takács János Magyaratád, Ács Attila Nagybajom és Lőrinczné Kiss Ilona Somogyjád polgármestere, Kulcsár László, a Kapos Hidro Kft ügyvezetője, aki az eljárás lebonyolításáért felelős, illetve a budapesti Buda Ügyvédi Iroda képviselője.
A Buda Ügyvédi Iroda értékelte az ajánlatot, és a Bíráló Bizottság részére javasolta, hogy a tornaterem építési projekt tárgyú kétfordulós közbeszerzési eljárásban a Somogy Tornaterem 2006. Konzorcium jelentkezését nyilvánítsa érvényesnek, az ajánlattételi felhívást a konzorcium részére küldje meg.
A Konzorcium beadta az ajánlatát február 28-án, ezután a Buda Ügyvédi Iroda értékelte az ajánlatot. A szerződéskötéshez a Nemzeti Sporthivatal, a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter jóváhagyása is szükséges. A szerződés aláírására a napokban kerül sor.

Az idei másik nagy tervezett beruházás az ifjúsági sorházak építése. Mint már korábban tájékoztattunk róla, a Berkenye utcában fiatal, letelepedni szándékozó családok számára lakásépítési programot hirdetett az önkormányzat, nagyon kedvező feltételekkel.
A beruházás előkészítése jól halad, a jelentkezők közül a képviselő-testület már kijelölte a vevőket, és a tételes költségvetés is elkészült. A kivitelező egyenként mindenkivel megállapodást köt. Szükséges volt továbbá, hogy a kivitelező a területre ráépítési engedélyt kapjon, ennek a földhivatali eljárása is befejeződött Az építési engedély rövidesen jogerőssé válik, így az építkezés várhatóan április közepén elkezdődik.
A nagy érdeklődésre tekintettel a képviselő-testület „második sorház” építését is előkészítette, és várhatóan két hónap eltéréssel ez az építkezés itt is elindulhat.
A testület döntött a telkek vételáráról is. Természetesen úgy határozta meg, hogy a somogyjádi fiatalok kedvezőbb feltételeket kapjanak az alábbiak szerint.
A teljes közművel rendelkező telkek önköltségi ára 1 800 000 forint. Kedvezmények:
– 40 év alatti fiatal párok esetében, ha 2005. december 31-én somogyjádi állandó lakos volt, az önköltségi ár 30%-a, 540 ezer forint. 40 éven aluli fiatal párok, akik nem somogyjádi lakosok, de községünkben kívánnak letelepedni, 3 gyermekük van, a ked-vezmény szintén az önköltségi ár 30 %-a.
– 40 éven aluli fiatal párok esetében, akik nem somogyjádi lakosok, de községünkben kívánnak letelepedni, a kedvezmény az önköltségi ár 25%-a, azaz 450 ezer forint.
A Képviselő-testület a vevők számára feltételként előírja a hároméves beépítési kötelezettséget és öt éven belül a használatbavételi engedély bemutatását. A vételár első felét az adásvételi szerződés megkötésekor kell kifizetni, a másik felét pedig ezen időponttól számított hat hónapon belül. A részletfizetést a képviselő-testület engedélyezi.
A képviselő-testület továbbra is várja az érdeklődőket. Bővebb felvilágosítást Lőrinczné Kiss Ilona polgármester ad.

A képviselők 22-én önálló, valamint 23-án együttes testületi ülésen tárgyalták az önkormányzat és intézményeik költségvetését. A testületek elfogadták az egészségügyi feladatok ellátásának kiadásait, továbbá az „Együtt könnyebb” Időskorúak Otthona és Alapszolgálta-tási Központ, az Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda, illetve a Körjegyzőség 2006. évi költségvetését. Az intézményi finanszírozás elfogadása után került sor az önkormányzat költségvetésének tárgyalására.

Forrás: Jádi újság
Szerző: Shiberna Iván

 

Tuesday the 5th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates