Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

A képviselő-testületek március 20-án felülvizsgálta, illetve módosította az alábbi rendeleteit.

"A szociális rendeletünket a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény változásaival összhangba hoztuk."
A törvényi változások miatt szükséges volt a helyi lakásrendelet módosítása. Az önkormányzati lakásállományt három csoportba kellett besorolni: piaci, költségelvű és szociális kategóriákba.

A két szolgálati lakás besorolható a költségalapú, a Lenin utcai ingatlan a piaci alapú, a nyugdíjas-garzonok pedig a szociális kategóriákba.
A testület megalkotta az önkormányzati biztosról szóló rendeletet, illetve a luxusadórendeletet is, ezek törvényi kötelezettségek voltak. A luxusadó megfizetésére köteles ingatlan 100 millió forint értékű, ilyen jelenleg nincs, de a rendeletet meg kellett hozni március 31-ig.

A megyei területfejlesztési tanácshoz CÉDA pályázatot nyújtottunk be és nyertünk járda javításra, így 2006. évben folytatjuk a javításokat 4 millió forint összegben. Ebből pályázati pénz 2,1 millió forint.
„TEUT” pályázatot nyújtottunk be a Jókai utca hiányzó részének aszfaltozására 1,8 millió forint összegben, melyből az elnyerhető 50%-ot megkaptuk 900 ezer forint összegben.

Osztopán, Bodrog és Somogyjád önkormányzata a bodrogi Menedék Alapítvánnyal közös HEFOP pályázaton támogatást nyert, melyből a szociális területen dolgozók intenzív szakmai képzését valósíthatjuk meg. A program elkezdődött már az előző évben, és a következő csoportos foglalkozás, képzés Somogyjádon lesz április 10-11-én.

Idén is elkezdődtek a szociális jellegű foglalkoztatások az önkormányzatnál. A munkaügyi központtól 5 fő közhasznú dolgozó foglalkoztatására kaptunk lehetőséget 1 éves időtartamra, így március 1-jétől "újra" dolgoznak embereink. Március 1-jén a közmunkaprogramos "csapatot" is bővítettük 10 fővel a korábbi 3 fő mellé. Az elnyert pályázattal június 30-ig tudjuk a foglalkoztatást biztosítani. Továbbá sikerült újra két főt munkába állítani, szintén március 1-jétől HEFOP-os elnyert pályázattal.

Meghirdettük a községi temetők üzemeltetésére kiírt pályázatot, melyre az eddigi üzemeltető "Szent Lázár" Temetkezés jelentkezett, lapzártakor zajlott a szerződés feltételeinek pontosítása, meghatározása.

A képviselő-testület döntött "Somogyjádért Díjak" adományozásáról. A díjakat a március 15-i ünnepségen vehették át a kitüntetettek a polgármestertől.

 

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Schiberna Iván

Tuesday the 5th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates