Akadálymentes logó

XVI. évfolyam 98. szám /2007/1. január-február

2007-03-14

Gazdálkodók figyelmébe!

ZRT alakult az mg. szövetkezetből:

2007. március 5-én tartotta alakuló közgyűlését Somogyjád első részvénytársasága. Az Alkotmány Mezőgazdasági Szövetkezet alakult át Rt-vé, „Somogyjádi” Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság néven. A ZRT. mellett a mezőgazdasági szövetkezet továbbra is megmaradt.
A Zrt. részvénytulajdonosai túlnyomórészt az aktív dolgozók. A vezetőség összetétele nem változott, mind a Zrt-ben, mind az új szövetkezetben a korábbi vezetőkét választották újra. A Zrt, valamint a szövetkezet igazgatójának, cégvezetőjének Szerényi Zoltánt választották.
A tagság, illetve a tulajdonosok a változtatásokat teljes egyetértésben, egyhangúlag szavazták meg.
Az új vállalkozás működéséhez sok sikert kívánunk!


Vidékfejlesztési pályázatokról:

A következő 7 éves időszakban kb. 1250-1290 Mrd forint fog vidékfejlesztésre rendelkezésre állni. Az Új Magyarország Vidékfejelsztési Program (ÚMVP) intézkedésein keresztül lehet majd a forrásokat igényelni.
Az intézkedések nem egyszerre kerülnek meghirdetésre, hanem fokozatosan. Az első intézkedések várhatóan 2007. áprilisában jelennek meg!
A valószínűleg pályázható intézkedések (témakörök):
  Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
  Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása
  Növénytermesztés és kertészet korszerűsítése
  Állattartó telepek korszerűsítése
  Mezőgazdasági termékek értéknövelése
  Bekötő és feltáró utak fejlesztése
  Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása
  Termelői csoportok létrehozásának támogatása
  Fás szárú ültetvények telepítése
  Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
A pályázatokról bővebb információt a www.emva.hu Internetes oldalon talál-hatnak az érdeklődők.
Miért fontos, hogy már most készüljünk a pályázatokra?
Az első intézkedések áprilisban kerülnek meghirdetésre, és várhatóan lesz olyan is, amelyet csak a nyár végén, ősz elején fognak kiírni.
Viszont a pályázatokhoz kész, engedélyes terveket kell csatolni. Ezek elkészítése, engedélyeztetése akár hónapokat is igénybe vehet.
Ezek kívül fel kell készülni pénzügyileg a megvalósíthatóságra, a finanszírozásra. Csak olyan pályázatokat fognak támogatni, melyek megalapozottak, kivitelezhetők, és nem veszélyeztetik a gazdaság működését.
És talán a legfontosabb, hogy a pályázók között is nagyon éles verseny alakult ki. Minden intézkedésnél eljön az az időpont, amikortól több pályázatot nem lehet benyújtani. Így aki időben felkészül és elkészül, az nyer. Aki nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, az kimarad.
Reméljük, hogy a következő hét évben Magyarország rendelkezésére álló fejlesztési forrásokból Somogyjádra is érkezik támogatás. A témával kapcsolatban információt kérhetnek a polgármesteri hivatalban, illetve a falugazdásztól, aki csütörtöki napokon 8 órától tart ügyfélfogadást. Schiberna Iván
Tájékoztató az energiafűzről
„Áttörést jelentene a bioenergia elterjedése” „Energiafűz, a környezetkímélő és gazdaságos felhasználás” „Többszörösére nő a biomassza energetikai hasznosítá-sa” „A biomassza-felhasználás növeléséről tárgyalt Gyöngyösön az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága” „Az Európai Unió irányelvei szerint 2010-re a közösség területén a mai 5,3 százalékról 12 százalékra kell emelkednie a megújuló energiaforrások, a többi között a biomassza felhasználásának”
Ilyen, és hasonló szalagcímekkel léptennyomon találkozhatunk a megyei újságban, szaklapokban, szakmai fórumokon. Nem véletlen: a mezőgazdaság egyik kitörési pontja az energiatermelés. Nálunk még álom, de a nyugati határ túloldalán már gyakorlat, hogy a szántóföldön megtermelődő energiát nem pocsékolják el, hanem hasznosítják – nem kis haszonnal. Növényi és állati „hulladékból” termelnek áramot, hőt, üzemanyagot.
E kiváló lehetőség megismerésére hívta az önkormányzatokat, valamint az agrárvállalkozókat egy Tolna megyei agrárfejlesztő cég, melyet a somogyjádi művelődési házban tartottak február 27-én.
A tájékoztatón a japán nemesítésű energiafűz (husángfűz) termelésének tech-nológiájáról, hozamáról, hasznosításáról hallhattak az érdeklődők.
Legfontosabb információk, hogy a növény termesztési ideje 25-30 év, s évente 2-3 méteres husángot hajt, melyet évente lehet aratni. Egy hektáron 19-20 ezer dugvány telepíthető, és a 3-4. évtől akár 30 tonna is betakarítható. A termelés ala-csony minőségű területeken is ideális, és kisebb területen – két hektár alatt – nem igényel különleges géptechnológiát.
A feldolgozás során 2-4 cm-es darabokra aprítják, ez az apríték a biomassza. Ebből a fafajtából készített tüzelő fűtőértéke mintegy másfélszerese az egyéb fafajtáknak.
Az így előállított növényi alapú fűtőanyag értékesítése teljesen biztonságos, mivel a termékátvétel kötelező. A szecskázott fűz átvételi ára, beszállítva 10 ezer forint tonnánként. Kevés olyan növény létezik, amelyre nézve átvételi kötelezettség van előírva, de az energianövények ilyenek. Még kevesebb az olyan növény, amelynek a - növekvő méretű - termesztését az unió előírja - erre született EU jogszabály hazánknak is kötelező.
S ami még az energiafűz termelése mellett szól: támogatják a telepítést, továbbá területalapú támogatás is igénybe vehető. Külön előny, hogy nem a 2009-tól nagy valószínűséggel megszűnő és az EU tervei szerint farmtámogatássá alakuló, földalapú támogatások körébe utalták. Schiberna Iván

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Schiberna Iván

Wednesday the 18th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates