Akadálymentes logó

 

XVI. évfolyam 98. szám /2007/1. január-február

2007-03-14

A vizitdíjról

2007. február 15-étől a háziorvosi szolgálatok a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény alapján háziorvosi egészségügyi szolgáltatást kizárólag vizitdíj befizetése mellett nyújthatja.
Térítésmentes ellátások
1. A 18 év alatti biztosított számára nyújtott ellátás térítésmentes (Az életkor a tényleges születési dátumhoz igazodik.)
2. Térítésmentesek a sürgős, életmentő ellátások, valamint azon ellátások, melyek hiányában a beteg súlyos egészségkárosodást szenvedne.
Mennyit kell fizetni?
1. A háziorvosi ellátás igénybevétele 300 Ft vizitdíj megfizetése mellett történik.
2. A biztosított emelt összegű, 600 forint vizitdíj mellett veheti igénybe a háziorvosi ellátást, amennyiben saját kezdeményezésére nem a választott háziorvosa rendelőjében veszi igénybe az ellátást
3. A biztosított emelt összegű, 1000 forint vizitdíj mellett veheti igénybe a háziorvosi ügyeleti ellátást, amennyiben annak igénybevételét sürgős szükség nem indokolja.
Mikor és hol kell a vizitdíjat befizetni?
A Rendelet szerint a vizitdíjat a beteg vizsgálatát megelőzően kell megfizetni, illetve beszedni.
A Rendelet szerint nem számít külön alkalomnak, így nem kell vizitdíjat fizetni az orvos által rendelt injekciós, illetve infúziós kúráért és kötözésért, amenynyiben azt nem a háziorvos végzi. Nem számít külön alkalomnak a nem orvos által végzett fizikoterápiás kezelés sem.
Térítésmentesen jogosult a biztosított a terhesgondozásra, valamint a szüléshez és a gyermekágyas anyák gondozásához kapcsolódó ellátásokra. Térítésmentes továbbá a meghatározott alapbetegséggel összefüggő tartós orvosi kezelés is.
A járóbeteg szakellátásért fizetendő vizitdíj összege alapesetben szintén 300 Ft. Amennyiben a biztosított ugyanazon a napon egy egészségügyi szolgáltatónál több járóbeteg szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni. Ezt az első ellátás igénybevételét megelőzően kell teljesíteni.
Emeltösszegű (600 Ft) vizitdíjat kell fizetni, ha a járóbeteg szakellátást más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe a biztosított, mint amelyiknél azt a beutaló orvos kezdeményezte, illetve ha a biztosított a beutalóhoz kötött ellátást beutaló nélkül veszi igénybe.
A kórházi napidíj összege a fekvőbeteg gyógyintézetben töltött ellátási naponként 300 Ft.
A kórházi napidíjat - a vizitdíjhoz hasonlóan - legfeljebb évente 20 napi fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásért kell megfizetni. A kórházi napidíjat csak utólag, a kórházból történő elbocsátáskor kell megfizetni.
A kórházi napidíj alól a kiskorú akkor is mentesül, ha a felvételekor a 18. életévét még nem töltötte be, de a fekvőbeteg gyógyintézetben történő tartózkodása alatt azt betölti.
A Jádi Újság kérdésére Dr. Loján Mihály vállalkozó háziorvos elmondta, hogy Somogyjádon a vizitdíj bevezetésével probléma nem merült fel. Elmondta, hogy a betegforgalomban jelentős változás nem volt tapasztalható.

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona

Thursday the 19th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates