Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

XVI. évfolyam 101. szám 2007/4. szeptember-október

2007-10-08

Közhírré tétetik...!

Tájékoztató a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatról

Somogyjád Önkormányzata a 2008. évi ösztöndíj anyagát megkapva, ez évben is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
Az ösztöndíjrendszer támogatására három forrás szolgál. Az első a települé-si önkormányzat által nyújtott támogatás. támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. Második a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás, harmadikként az Oktatási Minisztérium úgy járul hozzá a támogatáshoz, hogy kiegészíti az önkormányzat által megállapított összeget az önkormány-zati támogatással megegyező mértékben.
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag finanszírozott, nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőok-tatási intézmény keretében, államilag finanszírozott, nappali tagozatos felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánják folytatni tanulmányaikat. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázati kiírás október 1-jétől vehető át, a benyújtási határidő 2007. október 31.


Idősek napközi otthona

Az idősek napközi otthona a szépkorúak napközbeni hasznos időtöltésére ad helyben lehetőséget. Az otthon az alapszolgáltatási központtal egy épületben, a Kossuth utca 46. szám alatt (a volt rendőrség épülete) működik. A szolgálatot igénybe vevőket a falugondnoki busz szállítja. A létszám változó, de a névnapok, születésnapok ünneplésekor eléri akár a 25-30 főt. Alkalmanként kézműves foglalkozásokat tartunk, például képeket készítünk gipszből, csuhéból és rongyból. A napirendben szerepel közös étkezés, tévézés, beszélgetés, vagy az ebéd utáni szunyókálás.
Esetenként szervezünk más programot is, így a nyár folyamán meglátogattuk a helyi Helytörténeti Múzeumot. Egészségnapot is szerveztünk, amely egy termékbemutatóval egybekötött előadás volt, itt az egészséges életmódról és táplálkozásról tudtunk meg többet. Megvendégeltük a nyugdíjas egyesület tagjait, akikkel finom teát kortyolgattunk jó beszélgetés mellett.
Mindenkit sok szeretettel várunk hétfőtől- péntekig
8-16 óráig.


Jelzőrendszeres segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi álla-potuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújt segítséget. Az önálló életvitel fenntartása mellett a felmerülő krízishelyzetek elhárítására szolgál ez a rendszer. Községünkben Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás működteti a segítségnyújtást.
Somogyjádon jelenleg hat készüléket helyeztek ki. A bővítésre igény esetén van lehetőség, aki ezzel élni szeretne, az Alapszolgáltatási Központban jelentkezhet.


Nyitva az e-Magyarország pont!

Immár harmadik éve működik Somogyjádon az eMagyarország pont a somogyjádi könyvtárban. Szeptembertől új nyitva tartás szerint hétfőn, szerdán, pénteken 15-től 20 óráig várunk minden kedves látogatót, ha internetezni, nyomtatni, vagy éppen szkennelni szeretne. Öt gép áll rendelkezésre, mindegyiken széles sávú Internet hozzáférhetőséggel. Az internetezés díja 50 forint óránként, a nyomtatás pedig 10 forint oldalanként
A kibővített könyvtárállományban is sok érdekes olvasnivalót lehet találni. Újabb krimik, természetismereti kötetek, politikai olvasmányok, tini sorozatok, de aki csak folyóiratokat szeretne lapozgatni, az is benézhet, hiszen a választék széles körű: Story, Nők Lapja, National Geographic Kids, Otthon magazin, autós magazin stb.
Várjuk azok jelentkezését is, akik a könyvtárban szeretnének találkozókat, egyéb programokat lebonyolítani, hiszen erre is lehetőség van a könyvtárban. Szeretettel várja az olvasókat Farkas Krisztián.


Kiállítás a vendégházban

Somogyjád község egyik legimpozánsabb épülete a vendégház (volt jegyzőségi épület), ami 1936-ban épült a községházzal együttesen. A felújítása tavaly készült el, állami és Európai Uniós támogatással.
A vendégház kettős funkciót tölt be. Az egyik maga a vendégek fogadása. A vendégház 4 napraforgós minősítéssel rendelkezik, ami a legjobb minősítési kategória. Akadálymentesített 2-3-4 ágyas szobák zuhanyzókkal várják a kedves vendégeket. A második funkció a kiállító helyiség. A látogatót a folyosón Kovács Tibor fotói köszöntik. A jobb oldali helyiségben helytörténeti kiállítóanyag látható, melynek anyagát a helyben lakók biztosítják. A másik szobában időszakos kiállítások vannak tartva.
Szeptember 15.-től új tárlat nyílt a Somogyjádról elszármazott Igaz Gyula festőművész képeivel, ami várhatóan egy hónapon keresztül fogadja a látogatókat.
A festő művészetének csak egy szeletét mutatja meg a kiállított 35 képpel. A festmények sok témát felölelnek, láthatunk, többek között portrét, csendéletet, tájképet. Jelentősek a hazai és külföldi utjaikról emlékeztető, azt megörökítő festményei.
Tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket, illetve a vásárolni szándékozókat.

Forrás: Jádi újság

Wednesday the 24th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates