Akadálymentes logó

 VII. évfolyam 103. szám 2008/1. január-február

2008-02-05

Helyi pályázati lehetőség - "Ön nélkül nem jön el a jövő!"

Bizonyára többen hallották már ezt a szót: LEADER. Ha máshol nem is, de a szórólapokon olvashatták, amelyen az önkormányzat megbeszélésre hívta a jádiakat. Sajnos keveseket mozgatott meg az együtt gondolkodásra bíztató meghí-vó, ezért a következőkben egy rövid tájékoztatót olvashatnak arról, hogy mi is a LEADER.

Az Európai Unió agrárpolitikája (Közös Agrárpolitika, KAP) 1957 óta folyamatosan átalakul. A kilencvenes évektől kezdve felismerték a fenntartható helyi fejlődés jelentőségét, figyelembe véve a térségek környezeti, gazdasági, szociális és kulturális adottságait is. Új fejlesztési módszereket dolgoztak ki, s a helyi közösségeket is bevonták a megoldások keresésébe. Ezek a helyi közösségek a helyi vállalkozók, gazdasági szervezetek, civil szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek.

A "hagyományos" fejlesztési politika átalakítása érdekében született meg az Európai Unió LEADER programja. A rövidítés a francia elnevezés kezdőbetűiből származik "Liasion Entre Actions pour le Development de łEconomie Rurale", amelynek magyar jelentése, szó szerinti fordításban: akciók közötti kapcsolat a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.
A program új alapokra helyezi a fejlesztést. A térség fejlesztési stratégiáját az abban résztvevő települések vállalkozásaiból, civil szervezeteiből, önkormányzatokból megalakult helyi akciócsoport állítja össze, az akciócsoport tagjainak bevonásával. Az elkészült stratégia alapján a helyi akciócsoport tud pályázni a több milliárdos támogatási keretösszegre.

A munkacsoport a rendelkezésére biztosított keretösszeg mértékéig, helyi pályáztatás útján választja ki a kedvezményezetteket az elfogadott program megvalósítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a helyi akciócsoport írja ki a pályázatokat, és a helyi akciócsoport dönt a támogatások odaítélésről is.

Miről kell, hogy szóljon a stratégia? Arról, hogy miként tudjuk mi magunk értékeinket úgy felhasználni, hogy a legtöbb "jót" a legtöbb ember számára tudjunk biztosítani. És ez a "jó" lehet munkahely, pluszjövedelem, új gazdasági tevékenységek, emberi kapcsolatok kialakulása, együttműködés, információ, kulturális értékek, hagyományok megőrzése, a falu hosszú távú fennmaradásának biztosítása, stb. Ezért kell az, hogy a stratégia megfogalmazása során minél több helyi ötlet kerüljön felszínre, olyan ötletek, melyek megvalósítása reális alapokra építhetők.
Legyen ez agrár jellegű fejlesztés, például élelmiszer előállítás, vagy turisztikai szolgáltatás. Illetve bármilyen olyan cél, amit összefogással, több önálló ötlet megvalósításával egységes egész programmá lehet formálni.

S hol tartunk most? 24 település 141 tagjával megalakult az Észak-Kaposi Vidékfejlesztési Akciócsoport Somogyaszalóban. Az akciócsoport tagjai létrehozták a tervező-koordináló csoportot, amelynek feladata a már említett stratégia megalkotása, amivel pályázunk az említett keretösszegre. Ennek érdekében az elmúlt hetekben műhelybeszélgetések voltak a településeken, ötletgyűjtési céllal. Az ötletgyűjtést január végén Mernyén zárták le. A következő feladat a célok rendszerezése, prioritások (fejlesztési célirányok) meghatározása. A keretösszeg elnyerésére készülő pályázatot május 12-ig kell elkészíteni. Ennek sikere esetén lehetünk LEADER közösség, és lenne lehetőségünk a helyi térségi pályázatok kiírására. A pályázaton az akciócsoport tagjain kívül bárki indulhat.

Tuesday the 6th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates