Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 104. szám 2008/2. március-április

2008-05-14

Somogyjádi díjazottak

Somogyjád Község Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományozott Pirkhofferné Szarka Ilona részére, akit 1995-től Somogyjád, Edde, Alsóbogát települések körjegyzőjének választottak, szakszerű vezetése alatt a kistérség egyik legszínvonalasabban működő hivatalává vált a helyi körjegyzőség. Esztétikai érzékének, gondosságának köszönhetően folyamatosan szépülnek köztereink, parkjaink, valamint középületeink. Kiváló munkájának elismeréseként állami kitüntetésben is részesült, címzetes főjegyzői címet kapott.

Somogyjád Község Képviselő-testülete Somogyjádért díjat adományoz a Somogyjádi Mezőgazdasági, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. kollektívájának. A Zrt. 1950 Augusztus 20-án alakult, mint termelőszövetkezeti csoport. Az évek folyamán többször átalakulva 2007. óta működik Zrt-ként. Szerényi Zoltán 2002-ben került a szövetkezet élére. Azóta is nyereségesen, stabilan vezeti azt, biztosítva sok családnak is megélhetését.

Köszönjük, hogy támogatják intézményeinket, rendezvényeinket.

Somogyjád Község Képviselő-testülete Szeginé Horváth Gyöngyi körzeti ápolónőnek Somogyjádért kitüntető címet adományoz. Gyöngyi több mint húsz éve végzi lelkiismeretes egészségügyi ápoló, gondozó munkáját településünkön. Körzeti ápolónői munkája mellett aktív szerepet vállal településünk közösségi életének szervezésében, többek között a szabadidős, sport- és kulturális rendezvényeinken, mint önkéntes rendszeresen felvállalta a szűrővizsgálatok segítését, lebonyolítását.

Somogyjád Község Képviselő-testülete Somogyjádért díjjal tüntette ki Schiberna Ivánt. Iván fiatal kora ellenére hosszú évek óta tevékenykedik Somogyjádért, a somogyjádi emberekért. Többek között 1993 óta szerkeszti Somogyjád közéleti kiadványát, a Jádi Újságot, részt vett a Jád TV alapításában, munkájával a települések fejlődéséhez járult hozzá.
Tevékenységével kivívta a lakosság elismerését, így két évig képviselőként is példaértékűen szolgálta a települést.

Az önkormányzat Képviselő-testülete Somogyjádért kitüntető címet adományozott Balogh Zsuzsannának, aki 26 éve dolgozik tanítóként az általános iskolában.
Pedagógiai tevékenysége nagymértékben túlmutat az iskola falain. A település valamennyi programjának, ünnepségének rendszeres segítője, résztvevője, munkáját áthatja faluja, iskolája és diákjai iránti elkötelezettsége.

Somogyjád Község Képviselő-testülete Somogyjádért kitüntető címet adott át Haraszti Ferencnek, aki időt és fáradtságot, munkaszüneti napot nem ismerve folyamatosan a falu rendelkezésére áll, valamint a községi rendezvényeink főszervezői, lebonyolítói közé tartozik. Aktívan tevékenykedik a polgárőr egyesületben, az előző években az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájába is bekapcsolódott.

A Képviselő-testület a közművelődést kiemelkedően segítő tevékenységéért elismerő oklevélben részesíti Somogyvári Jánosnét, aki több mint 20 éve a művelődési ház dolgozója. Feladata igazi háttérmunka, külső szemlélő számára talán észrevehetetlen, de mégis jelentős: ő gondoskodik a művelődési ház rendezvényeinek technikai hátteréről, valamint lelkesen, szeretettel segíti a művészetoktatási intézmény, az óvoda, az iskola közművelődési munkáját.

Somogyjád Képviselő-testülete kiemelkedő közművelődési munkájáért elismerő oklevelet adományoz Molnár Csabának, aki 1992 óta az általános iskola tanára. Pedagógiai munkája mellett aktív szerepet vállalt településünk kulturális, közművelődési éle-tében, számos sikeres községi ünnepség szervezője, rendezője.

A katolikus egyház elismerésben részesítette Szentpáli Imrénét, a református közösség, pedig Márton Sándor presbitert.

Somogyjád Község Képviselő-testülete Elismerő oklevelet adományoz az Idősek Otthona dolgozói kollektívájának. Az intézményben dolgozó gondozók, ápolók nemcsak a saját gondozottjaik között végzik és végezték lelkiismeretes ápoló tevékenységüket, hiszen a házi segítségnyújtás bevezetését megelőzően a házi ápolásba is besegítettek, melyet a gondozottak és családtagjaik nagy elégedettséggel köszöntek meg. Tevékenységük nem csak ez általfejeződik ki, hanem a község valamennyi programján képviseltetik magukat segítőként, résztvevőként.

Forrás: Jádi újság

Tuesday the 6th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates