Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 106. szám 2008/4. június

2008-07-08

Kicsengettünk …

Véget ért a 2007/2008-as tanév. A vakáció kellős közepén egy kis íze-lítőt szeretnénk nyújtani a Jádi Újság olvasóinak az Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény életéből, rendezvényeiből, programjaiból, sikereiből.


Általános Iskola

Intézményünk életében óriási változást jelentett az osztopáni és jutai tagintézmények csatlakozása, az osztopáni 7-8. évfolyamos tanulók fogadása, valamint a művészeti iskola és a szakszolgálati intézményegység integrációja. Sok változást kellett megszokniuk a pedagógusoknak, szülőknek, gyerekeknek, fenntartóknak egyaránt. A tanév végén elmondhatjuk, hogy az együttműködés nemcsak gazdasági, de pedagógiai szempontból is eredményes volt. Minden partner példás összefogásával, kompromisszumok keresésével, a kommunikáció folyamatos fejlesztésével sikerült áthidalni a kezdeti nehézségeket.

Pedagógusinak, diákjaink rengeteget dolgoztak ebben a tanévben. A tanulmányi munka hatékonyságát számos eredmény bizonyítja. Az alsó tagozatos gyermekek zömének bizonyítványában a kiválóan, illetve a jól teljesített minősítés szerepel, a felső tagozatos diákok tanulmányi átlaga 3,87 lett. A 46 végzős diák 74%-a érettségit adó középiskolában tanul tovább, amely arány rendkívül jónak mondható.
A tanórán kívüli foglalkozások a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyaránt szolgálták. Ezek közül kiemelhetjük a számítástechnika szakkört, amelynek keretében 14 nyolcadikos tanuló készült fel eredményesen, és szerzett év végére ECDL Start bizonyítványt. Az úszásoktatás keretében az 5. osztályosok heti 1 alkalommal, térítésmentesen tanulhattak meg úszni a kaposvári Gyakorló Általános Iskola uszodájában.
Diákjaink számos tanulmányi, művészeti és sport versenyen vettek részt.

Az iskola fő tevékenysége, a tanulás mellett a 2007/2008-as tanévben szinte minden hétre jutott valamilyen program, rendezvény. Még felsorolni is nehéz…

- Ősszel a falunapon, az október 23-i ünnepségen, az Idősek Napi rendezvényen, az 5 évente megrendezett Illyés-hét programjain szere-eltek diákjaink, pedagógusaink, melynek zárórendezvényét a Miniszterelnök Úr és az Oktatási Miniszter is megtisztelte jelenlétével.

- A Mikulás ünnepség után karácsonyi műsorokkal varázsoltunk meghitt pillanatokat a Művelődési Házba, de segítettük a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adventi rendezvényét is. A karácsonyi ünnepek után a hagyományos, vidám, jelmezes farsangolás következett.

- Tavasszal aztán egymást érték a programok. Gergelyjárás, szülői értekezlet az óvodában, bemutató foglalkozás a leendő 1. osztályos gyermekek számára, március 15-i ünnepség, diákfórum, papírgyűjtés, „Fel a nyúlcipőkkel” futóverseny, meghitt anyák-napi ünnepségek.

- A tanév vége felé közeledve a Hősök Napjára emlékeztünk. A gyermeknap alkalmából Alsóbogátra kirándultunk, ahol a Fekete Hollók Rendje, bográcsban készült pörkölt, valamint pizza, rablóhús, vetélkedők, játékok várták a gyerekeket. Minden osztály - közeli vagy távoli úti célt választva-, jó hangulatú osztálykiránduláson is részt vett.

A tanév végén aztán meghatódva búcsúztunk a ballagó nyolcadikosoktól a sportcsarnokban megrendezett tanévzáró és ballagási ünnepségen.
Kovács Gyuláné Igazgató Asszony többek között az alábbi gondolatokkal búcsúzott a nyolcadikosoktól:
„Az óra ilyenkor egy kicsit megáll, s részévé váltok az iskola történetének. Mi az iskolában magasra emeltünk benneteket, büszkén, emelt fővel léphettek egy új közösségbe. Legyetek igényesek, helyezzétek Ti is magasra a mércét, soha ne legyetek középszerűek. „Ha csak a legjobbal éred be, igen gyakran meg is kapod.”- tartja a mondás.
Ne féljetek nagyot lépni, ha úgy szükséges, mert két kis lépéssel nem lehet átjutni az árkon, csak egy naggyal. Nyitott szemmel és szívvel járjatok, figyeljétek az esélyt, a lehetőséget, és éljetek vele.”


Óvoda

A 2007/2008-as nevelési év a tagintézmények csatlakozása miatt az óvoda számára is a megújulás éve volt. Egy nagyobb közösséghez tartozás mindig magában hordozza a szakmai megújulást is. Egymás pedagógiai tevékenységének megismerésével, a váratlan problémák közös megoldásával az óvodában dolgozók is közelebb kerültek egymáshoz. Jó volt betekinteni egymás munkájába, az új elképzelésektől felfrissültek az óvónői szerepek. A somogyjádi óvoda központi szerepet vállalt az együttműködés zökkenőmentes irányításában. A Nevelési Program alapján folytatott napi pedagógiai folyamatok mellett ez évben is számos élményben részesültek az ovisok. Ápoltuk hagyományainkat, színvonalasan szerveztük rendezvényeinket, ünnepeinket.

Az óvodás gyermekek szülei szívesen látogatták programjainkat, szívesen tekintettek be az óvoda életébe, sok mindennel segítettek bennünket. Külön említést érdemelnek a közös szülő-gyermek kirándulások, amelyeket azért is tartunk fontosnak, mert sok család csak ilyenkor tud lakóhelyétől távolabb eső tájakat felkeresni, élménydús, vidám napot eltölteni gyermekével. Különösen jól sikerült program volt a Mihály-napi vásár, az őszi piaclátogatás, a színházlátogatás, a Mikulásvásár, a karácsonyi betlehemezés, Gryllus Vilmos zenei előadása, a farsangi bál, a bábszínház, a májusfaállítás és kitáncolás, valamint a nevelési évet záró rendezvény, ahol az ovisok büszkén mutatták be az évközben tanultakat .

Július 14-től az önkormányzat által nyert pályázati forrásnak köszönhetően szépen felújított, akadálymentesített épület várja a gyerekeket.


Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A tanévben 31 zene és 61 néptánc tagozatos gyermek vett részt a művészetoktatásban. Nézzük csak, mire voltunk a legbüszkébbek…

A zongora tanszak növendékei a „Sziporka” elnevezésű megyei művészeti versenyen egyéni és négykezes előadásokkal több arany és ezüst minősítést szereztek.

A citera tanszak növendékeinek előadását az áprilisban Gödöllőn megrendezett V. Országos Népzenei Versenyen a zsűri kiemelt nívódíjjal ismerte el. A májusi „Hajlik a meggyfa” elnevezésű megyei népzenei versenyen egyik kamaracsoport kiemelt arany minősítést, a másik együttes ezüst minősítést szerzett.

A néptánc tanszak 3 osztályából összeállított csoportja a sikeres megyei és regionális fordulókat követően részt vett a Gyulai Országos Néptáncfesztiválon, és meghívást kapott a budapesti Erkel Színházba szervezett országos néptánc antológiára. A legnagyobb csoport a májusi megyei Együd versenyen mezőségi koreográfiájával az ifjúsági kategóriában ezüst minősítést szerzett. Köszönjük szépen a szülők rendkívüli támogatását!
Ebben a tanévben szakmai munkánkat minősítő bizottság értékelte. Intézményünk elnyerte a kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet.

Gratulálunk!


Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Az egységes pedagógiai szakszolgálati intézményegység a logopédiai ellátást, a gyógytestnevelést és a pszichológiai ellátást szervezi, biztosítja, a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás segítségével. Somogyjádon ebben a tanévben 140 gyermek részesült valamely szakszolgálati feladatellátásban.
Minden gyermek már óvodás korban részt vesz egy komplex logopédiai szűrővizsgálaton, fejlődésüket aztán folyamatosan nyomon követjük. Azokat a tanulókat, akiknél felmerül valamilyen beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar, illetve a sajátos nevelési igény lehetősége, a Megyei Szakszolgálatok szakembereihez küldjük tovább. Az általuk kiállított szakvélemények, szakértői vélemények segítik az iskolánkban megvalósuló fejlesztő tevékenységet. Minden rászoruló gyermek legalább heti 1 logopédiai terápiás órán vehet részt az óvodában, illetve az iskolában, de minden gyermek számára igyekszünk olyan mértékű segítséget nyújtani, amennyi szükséges a fejlődésükhöz. A foglalkozásokat a somogyjádi iskolában dolgozó gyógypedagógus-logopédus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus és több fejlesztő pedagógus biztosítja.

A gyógytestnevelés egy kiváló gyógytestnevelő szakember segítségével valósul meg. A korai időszakban észlelt mozgásszervi elváltozások így idejében, ráadásul helyben orvosolhatók. A foglalkozások iskolánk kistornatermében zajlanak, ahol számos speciális segédeszköz áll a tanulók rendelkezésére.

A pszichés problémával, beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeknek utazó pszichológusunk segít kiemelkedő szakmai hozzáértéssel. Örömmel tapasztaltuk, hogy számos szülő is fordult már hozzá, hogy nevelési tanácsokat kérjen, vagy akár feszültségoldó gyakorlatokat tanuljon.
A következő tanévben is mindent megteszünk, hogy a segítségre szoruló gyermekek helyben juthassanak hozzá a szükséges terápiákhoz, fejlesztésekhez. Szeretettel várunk minden olyan szülőt is, aki szeretne betekintést nyerni a szakszolgálat valamely tevékenységébe!


Júniusban nemcsak a nyolcadikosoktól, hanem intézményünk három dolgozójától is búcsút vettünk. Bank Jánosné iskolatitkár és Márkus Istvánné könyvelő nyugdíjba vonultak. Jól megérdemelt pihenésükhöz sok boldogságot, jó egészséget kívánunk a somogyjádiak nevében is! Az óvoda vezetője, Puskásné Tálos Ildikó családi okokból Barcsra költözik, megköszönjük példaértékű vezetői és óvónői munkáját.

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Kovács Gyuláné - Balogh Réka

Thursday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates