Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 106. szám 2008/4. június

2008-07-08

Tájékoztató az önkormányzat testületi üléseiről

A Jádi Újság legutóbbi megjelenése óta Somogyjád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete két alkalommal ülésezett önálló-, és egy alkalommal együttes ülésen Alsóbogát, Edde, Várda, Osztopán, Bodrog és Juta Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeivel. A Társulási Tanács szintén két alkalommal ült össze az említett időszakban.

Fontosabb döntések:

Somogyjád Önkormányzat a Dél-dunántúli Operatív Program keretében kiírt Integrált mikro térségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése című felhívásra Alsóbogát, Edde, Osztopán, Bodrog, Mezőcsokonya, Somogysárd, Újvárfalva, Juta és Várda Önkormányzatokkal közösen benyújtotta pályázatát. A projekt összköltsége körülbelül 153 millió Ft, melyhez 10 %-os önrészt kell biztosítani. A tervezett beruházás az egykori „TSZ-iroda” helyén lenne megvalósítva. Pozitív bírálat esetén az egykori iroda épületben a következő szolgáltatások lesznek elérhetőek: Iskola és gyerek orvosi ellátás, Családi napközi szolgáltatás, Szociális étkeztetés, Családsegítő szolgálat, Házi segítségnyújtás, Fogorvos és Gyermekjóléti szolgálat. A projekt az épület felújításával és bővítésével tenné lehetővé a szolgáltatások betelepítését. Továbbá játszótér- és parkoló építését tartalmazza. Az integrált központ kialakítása mellet, a funkciók felszereléséhez eszközök beszerzésére is pályáztunk.

Somogyjád Önkormányzat Alsóbogát, Edde, Várda, Osztopán, Bodrog és Juta Önkormányzatokkal közösen pályázat nyújt be Közmunkaprogramra. A projekt összköltsége 10 millió Ft. A tervezett foglakoztatás Somogyjád községben 6 fő, jelenleg munkanélküli lakosnak biztosít majd hat hónapon keresztül munkát és jövedelmet. Bízunk benne, hogy a korábbi éveknek megfelelően ez évben is sikeresen pályázunk.

A Képviselő-testület június 19-i ülésén az intézményi térítési díjak, valamint a gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés nyersanyagnormáinak és rezsiköltségének módosításáról is döntött. A drasztikus energia- és élelmiszerár emelkedések tették szükségessé a díjak emelését. A módosított intézményi térítési-, valamint étkezési díjakról az érintettek külön értesültek.

A Jádi Újság előző számában számoltunk be arról, hogy a helyi óvoda épületének komplex akadálymentesítésére és felújítására pályázatot nyert az önkormányzat. A felújítási munkálatok a tervek szerint alakulnak és várhatóan a tervezett határidőre be is fejeződnek.

Ezúton is felhívjuk az érdeklődők figyelmét a következő Falukirándulásra (2008. július 26.), melyet a Nagyatádi Fürdőbe tervezünk. A részvételi díj somogyjádiak esetében 1000 Ft, nem somogyjádi lakosok esetében pedig
Folytatás következő oldalon
1500 Ft. Jelentkezési határidő: 2008.július 21. A részletekről külön szórólapot küldtünk ki, valamint a hirdetőtáblákon is olvashatók.
Az augusztusi két napos szombathelyi falukirándulásra jelentkezéseket már nem áll módunkban fogadni, ugyanis a szállást június 30-ig le kellet foglalni, így a létszámot az addig jelentkezetteknek megfelelően 60 főre módosítottuk.

Képviselő-testületi üléseken többször is előtérbe került egy téma, amely lakossági észrevételek, jelzések alapján került napirendre. Ez a kóbor ebek sorsa, mellyel kapcsolatban Pirkhofferné Szarka Ilona címzetes főjegyző, körjegyző elmondta, hogy szóbeszédekre alapozva nem intézkedhet. Ahhoz, hogy ő bármit tehessen, a bejelentésnek nyomának kell lennie. Tanúskodni viszont soha senki nem akar. A kóbor ebek befogásához eszközök kellenének és gyepmester, vagy legalább szerződéses megállapodás. A gyepmesteri feladatokat eddig sajnos nem sikerült megoldani, eddig egyetlen gyepmesteri teleppel sem sikerült szerződést kötni.

Ezúton kérjük ismételten a kutyatulajdonosokat, hogy fokozottabban figyeljenek oda a házi állatokra!

Tájékoztatjuk a somgyjádiakat, hogy megkezdődtek községünk létezésének első írásos emlékének (1329.) 680. évfordulójára tervezett Somogyjád Monográfiának az előkészületei. A könyvet várhatóan 2009-ben meg is fogjuk tudni jelentetni. Az évek óta tartó, folyamatos anyaggyűjtés eredményeként remélhetőleg még a nyáron elkezdődhetnek a szerkesztői munkálatok. Ezúton hívjuk fel településünk lakosainak figyelmét arra, hogy a község története szempontjából lényeges dokumentumokat és képemlékeket szívesen fogadunk, melyeket Bögös Lászlóné, Vass Györgyné, Tokaji Lajos és Torma Sándor képviselőknél, valamint az önkormányzaton adhatnak le.

Lőrinczné Kiss Ilona
polgármester

Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona

Thursday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates