Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 110. szám /2008/8. november-december

2008-12-10

SZÉPÜL-BŐVÜL HIVATALUNK

Korábbi számunkban tájékoztattuk a Jádi újság olvasóit arról, hogy az önkormányzat pályázati forrást nyert a Polgármesteri Hivatal tetőterének beépítésére. A Dél-dunántúli Regionális Fejleszté-si Ügynökség által megítélt CÉDA alapból összesen 6.150 ezer Ft támogatást kapott önkormányza-tunk. A beruházás összköltsége 8.800 ezer Ft volt. A tetőtérben 4 iroda és egy vizesblokk került kialakításra. Az emeletre az ügyfelekkel többnyire nem érintkező ügyintézők „költöztek fel” (pénzügyi-, műszaki ügyintéző és az aljegyző).
A műszaki ügyintéző, a falugondnok és a vagyongondnok korábbi irodájában egy kisebb tárgyaló terem került kialakításra. A falugondnok és a vagyongondnok az egykori földszinti pénzügyes irodában kapott helyet.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezéssel a mezőcsokonyai CSÁÉP Kft-t bízta meg a Képviselő-testület. A szerződésnek és a terveknek megfelelően a beruházás határidőre befejeződött.
A tetőtér-beépítés eredményeként egyes ügyin-tézők ( a 489-001-es és a 489-004-es telefonszámról) új melléken érhetők el, ezért tájékoztatásul közöljük az összes régi-új melléket:
Titkárság – Óvári Józsefné 11
Fax 12
Polgármester – Lőrinczné Kiss Ilona 13
Körjegyző – Pirkhofferné Szarka Ilona 22
Falugondnok – Tokaji Tamás 14
Vagyongondnok – Takács Sándor 14
Hagyaték – Borbélyné Farkas Mária 15
Adó – Sipos Jánosné 16
Igazgatás – Szabóné Molnár Éva 17
Pénzügy – Dakos Péter 19
Pénzügy – Sámson Pálné 18
Pénzügy – Tokajiné Szaka Anett 18

Szociális ügyintéző – Ottucsák Györgyné 20
Pénztár – Alexa Ferenc 21
Aljegyző Dr. Horváth Miklós 23
Műszaki ügyintéző – Urbán Judit 24
A tetőtér beépítésén kívül a hivatal házasságkötő terme is felújításra kerül. Ez saját kivitelezésben készül az önkormányzat közcélú és közhasznú dolgozóival Takács Sándor irányítása alatt. A felújítás várhatóan december végére fejeződik be. A helyiség fűtése a tetőtér-beépítéshez új fűtésrendszeréhez csatlakozik majd. Ezen kívül megújul a padló és az oldalfal burkolata, és új lámpatestek lesznek felhelyezve. Az oldalfalak hőszige-telést is kapnak. Bízunk benne, hogy a megújuló házasságkötő teremben legalább annyi ifjú pár mondja majd ki a boldogító igent, mint kissé már megkopott elődjében.

Forrás: Jádi Újság

Sunday the 4th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates