Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 110. szám /2008/8. november-december

2008-12-10

FERNITZI ADOMÁNY

A fernitzi Katolikus Egyház Nőegyletének tagjai ez évben is gyűjtöttek össze ruhaadományokat településünk rászorulói javára. Az adomány 2008. október 30-án érkezett meg községünkbe a Nőegylet tagjai és testvértelepülésünk polgármestere, valamint Képviselő-testületének tagjai kíséretében. A két utánfutónyi szállítmányt egyenesen a községi Művelődési Házban vitték, ott vehették át a szociálisan nehéz helyzetben lévő somogyjádiak. A delegációt községünk képviseletében a polgármester, az alpolgármester a testület tagjai, valamint a körjegyző és az aljegyző fogadta. Külön köszönetünket fejezzük ki Ignácz Jánosnak, aki ez alkalommal is készségesen állt rendelkezésünkre és tolmácsolt. Az adományokat a lakásfenntartási támogatásra -, rendszeres szociális segélyre -, ápo-lási díjra -, időskorúak járadékára -, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és az alacsony nyugdíjjal rendelkezők vehették át, valamint a 3 vagy több gyermekes családok.
A Nők Somogyjádért Egyesület tagjai ismét tanúbizonyságot tettek segítőkészségükről, amelyért köszönet jár nekik, ugyanis ők végezték az ado-mányok osztását.

Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki a fernitzi Katolikus Egyház Nőegyletének, amiért összegyűjtötték és elhozták községünkbe a rengeteg adományt!

Forrás: Jádi Újság

Sunday the 4th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates