Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 118. szám /2010/2. március-április-május

2010-05-15

80 ÉVES A SOMOGYJÁDI LÖVÉSZ EGYESÜLET

A község lakói által nagy örömmel fogadott falukrónika megjelenése arra ösztönözte a civil szervezeteket, hogy tovább folytassák múltjuk feltárását. A múltat megismerni és megőrizni a jövőnek., ezt a feladatot vállalta a Lövész Egylet.

 

1930. március 30-án a körjegyző, a körorvos, a tanító, az asztalos, a szíjgyártó és a földművesekből összeálló 12 fős csapat létre hozta a Somogyjádi Polgári Lövészegyletet.

 

Céljaikat alapszabályban fogalmazták meg: „A céllövő sport iránti érdeklődés felkeltése, ébrentartása és a céllövés gyakorlása. Az egyesület a főcélként kitűzött céllövő sporton kívül súlyt helyez a tagok vallásos és hazafias érzésének erősbítésére, erkölcsi felfogásának nemesítésére, jellemének szilárdítására. Emellett a lövész bajtársi szellem kifejlesztésére, a tagok egymás közötti kölcsönös támogatására, ismereteinek bővítésére és a többi sportágak űzésére. A célok elérése érdekében az egyesület lőteret rendez be, versenyeket, gyakorlatokat szervez, előadásokat tart."

 

Jelenleg ezt a sportot az Országos Sportlövő Szövetség keretein belül folytatja az egyesület. A kaposvári rendőrkapitányság területén korábban 72 faluból 64 működtetett lőteret. A jelenlegi törvények, ill. azok be nem tartása, az elkötelezettség hiánya miatt 2010-ben 5 lőtér működik. Ebből szerencsére az egyik a miénk. Somogyjád képviselő-testülete és a falu polgármestere maximálisan támogatja egyesületünket.

 

Az ünnepségen megemlékeztek az egylet korábbi vezetőiről: Goldschmidt Jánosról, Pálvölgyi Jánosról, Kuminecz Józsefről, Helyes Sándorról és Nemes Sándorról. Felavatták az évforduló alkalmából készült kopjafát, amelyet Horváth József somogyjádi amatőr faragóművész készített az egyesület számára.

 

A hangulatos délelőttön a rendezők mindent megtettek azért, hogy a lőtérre látogatók jól érezzék magukat. A jelen lévők megismerhették a sportlövészet szépségeit, kipróbálhatták ügyességüket (éleslátásukat), megtekinthették a fotókból készült összeállítást, az eredeti dokumentumokat. A szívesen kínált ebéd mellett a baráti társaságok jóízű beszélgetéssel múlatták az időt. A rendezvény éppen azt a célt szolgálta, amelyet a 80 évvel ezelőtti alapító tagok megfogalmaztak.

 

Megköszönjük a Lövész Egylet vezetőségének, tagjainak e nemes kezdeményezést, mellyel az alapítóknak, utódoknak méltó megemlékezést és emléket állítottak.


Forrás: Jádi Újság

Thursday the 21st. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates