Akadálymentes logó

 

XVII. évfolyam 120. szám /2010/4. szeptember-október november

2010-11-02

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

Ismét azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy mint ahogy eddig is tették, továbbra is fokozott figyelmet fordítsanak az árkok és átereszek tisztántartására, kaszálására, iszaplerakódástól történő megtisztítására. A nyáron megtapasztalhattuk, hogy akár egy áteresz nem megfelelő karbantartása mekkora kárt tud okozni, ezért kérem, hogy vízelvezető rendszer folyamatos karbantartását elvégezni szíveskedjenek.

 

Somogyjád Község Önkormányzat 13/2004 (V. 24.) számú rendeletének 9. § (5) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa/használója köteles gondoskodni az ingatlana előtt járda ( járda hiányában területsáv ) illetőleg a járda melletti  zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról. A 9. (9) bekezdése alapján a vegyszeres gyomirtás tilos! Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

Dr. Horváth Miklós - aljegyző


Forrás: Jádi Újság

Tuesday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates