Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

XVIII. évfolyam, 125. szám 2011./4. szeptember, október, november

2011-11-26

TANÉVKEZDÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Szeptember 1-jén az iskola termeit, folyosóit, udvarát vidám gyerekzsivaj töltötte be.

 

A 25 pici elsős izgatottan várta az első nap érdekes eseményeit, annak ellenére, hogy Marika nénivel, Klári nénivel már találkoztak az óvodában, iskolában, valamint a nyári családlátogatások alkalmával.

 

   Az ötödikesek életében szintén nagy változás történt, hiszen a megszokott tanító nénik helyett új osztályfőnökük, Ili néni segítette őket eligazodni a felsősök világában, ráadásul minden tanórára más-más pedagógus érkezett hozzájuk. Annak ellenére szokatlan volt számukra a szakrendszerű tanítás, hogy a nyári táborban találkoztak már egy-két érdekes foglalkozás keretében új tanáraikkal.

 

   A hetedikesek életében is változást hozott a tanév, hiszen az Osztopánból érkező gyerekekkel együtt már olyan magas lett a létszámuk, hogy két osztályra bontottuk őket. A nyári táborban ők is megismerkedtek új osztálytársaikkal, osztályfőnökükkel, Csaba bácsival.

 

Mindezen izgalmak hamar elmúltak, hiszen a gyerekekre jellemző a rendkívül jó alkalmazkodó képesség, sőt érdekes számukra a változás. Persze, amikor Anikó néni, a 7/A osztályfőnöke családi okokból távozott iskolánkból, azért megsiratták a lányok. Ám Bögös Marcsi néni mellett hamar megvigasztalódtak.

 

   A felsősöknek ez évben új informatika tanárral kellett megismerkedniük, aki 3 szakos nevelő, és heti 2 alkalommal óraadóként oktatja-neveli diákjainkat.

 

A nevelés-oktatás körülményei iskolánkban kiválóak, a gyerekek rendkívül élvezik az interaktív táblák használatát, a szaktantermek kínálta lehetőségeket.

 

   A Szülői Szervezet aktívan dolgozik, szeptemberben az apukák Tóth Sándor kertészmérnök irányításával új tujasort ültettek, parkosítottak, melynek anyagi fedezetét a Tanuló Ifjúságért Alapítvány vállalta. A Diákönkormányzat is egyre jobban hallatja a hangját. Az elmúlt 2 hónapban az ő szervezésükben emlékeztünk meg a zene világnapjáról és október 6-ról, de nekik köszönhetjük az alsóban és felsőben egyaránt nagy sikert aratott Illyés-napi rendezvényeket is.

 

   Kollégáim és az iskola valamennyi dolgozója hivatásának tekinti a ránk bízott gyermekek nevelését-oktatását. Tudásunkat, módszertani ismereteinket folyamatosan fejlesztjük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 183 tanuló egyéni képességeinek, érdeklődésének megfelelően korszerű ismeretekhez, használható tudáshoz, érdekes szabadidős programokhoz jusson, hogy megtanítsuk őket a közösségi élet szabályaira, a csapatmunka örömének megtapasztalására.

 

A fenntartó önkormányzatok a nehéz gazdasági helyzet ellenére erőn felül biztosítják számunkra a finanszírozást, iskolánk pedig közéleti szerepvállalással, színvonalas műsorokkal, ünnepségek szervezésével igyekszik viszonozni mindezt.

 

Kedves Gyerekek! Legyetek büszkék arra, hogy Somogyjádon kiváló körülmények között, kiváló pedagógusok irányításával tanulhattok, fejlődhettek az iskolában! Most van itt az ideje jövőtök megalapozásának, most kell tanulni. Éljetek hát a lehetőségekkel, hallgassatok nevelőitek, szüleitek segítő - támogató tanácsaira!         

 

                                  /Kovács Gyuláné főigazgató/


Forrás: Jádi Újság
Szerző: Kovács Gyuláné, főigazgató

Thursday the 30th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates