Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

XXI. évfolyam 139. szám 2014/4 október, választási különszám

2014-10-07

A 2014-2019-es választási ciklus tervei

Tisztelt Választók!

 

Egy település fejlesztése nem négy éves ciklusokból áll. A feladatok zöme ciklusokon átívelő teendő. Mi, somogyjádiak azért tudtunk mindig egyenesen, nagy léptekkel előre haladni, mert a közös célok kijelölését, megvalósítását - az önök támogatásával – nem szabdalták meg választási ciklusok. A folyamatos építkezés időszakát tudhatjuk magunk mögött. Így szeretnénk dolgozni falunkért továbbra is.

 

Szeretnénk fenntartani, a jádiak igényei, elvárásai szerint működtetni mindazt az értéket, amit létrehoztunk.

 

A jövőben is kiemelt feladatunknak tekintjük az intézményrendszer minden igényt kielégítő, hatékony működtetését. A legutóbbi Jádi Újság megjelenését követően nyújtottunk be pályázatot intézményeink napelemekkel történő ellátására valamint energiaracionalizálásra. Bízunk a kedvező döntésben, hisz a működtetés költségeinek csökkentése, a takarékosság közös célunk, feladatunk.

 

Továbbra is minden pályázati, támogatási lehetőséget kihasználunk annak érdekében, hogy korszerűbb, komfortosabb lakókörnyezetben élhessünk, hogy munkalehetőséget biztosítsunk az itt élőknek, hogy civil szervezeteink támogatását növeljük. Az Európai Uniós pénzek bevonásával újabb fejlesztések valósulhatnak meg településünkön.

 

Célunk az élhető, biztonságos élettér megteremtése. A szolgáltatások színvonala növekedjen, mindenki találjon magának olyan közösséget, programot, amelyben feltöltődhet.

 

A beszámolóban is leírt értékeinket, hagyományainkat szeretnénk megtartani, de az új kezdeményezések felé is nyitottak vagyunk.

 

Feladatainkat a jó gazdára jellemző odafigyeléssel; megfontolt, közös érdekeinket szem előtt tartó döntésekkel látjuk el.

 

Kérjük önöket, hogy 2014. október 12-én menjenek el szavazni. Szavazataikkal járuljanak hozzá, hogy a megkezdett munkát folytathassuk. Erősítsenek meg bennünket abban, hogy jó úton járunk. Köszönjük.

JÁDIújság


Kiadja SOMOGYJÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Felelős kiadó: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester


Szerkesztő: Bögös Lászlóné alpolgármester és


lapzárta: 2014. október 7-én


www.somogyjad.hu

 

Lőrinczné Kiss Ilona, Birkás Béla, Bögös Lászlóné, Györék Tiborné, Kovács Gyuláné, Torna Sándor, Vassné Jakabfi Marianna

Thursday the 20th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates