Akadálymentes logó

 

XXI. évfolyam 139. szám 2014/4 október, választási különszám

2014-10-07

Beszámoló a 2010-2014 évi önkormányzati ciklus munkájáról

Tisztelt Választóink! Kedves Somogyjádiak!

 

Köszönjük önöknek, hogy négy évvel ezelőtt, 2010 őszén bizalmat szavaztak számunkra. A törvényi változásokból adódóan a korábbi évekhez képest kisebb létszámú, hét tagból álló testület, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása után egy bizottság: az ügyrendi bizottság kezdte meg a munkát. Az önök szavazatai alapján olyan jól együttműködni tudó, a településünkért tenni akaró emberek alkották a képviselő-testületet, akik az önkormányzati teendőkben jártasak voltak, így zökkenőmentesen folytatódhatott a több évtizede megkezdett munka.

 

A korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is jól átgondolt tervekkel és reményteljesen vágtunk neki a teendőknek. Céljainkat az itt élőkkel egyeztetve, velük közösen alakítottuk ki, így méltán számíthattunk a település lakóinak támogatására. A képviselő-testület a település lakóinak érdekeit, a helyi közösségek kéréseit szem előtt tartva alakította ki véleményét egy-egy kérdéssel, döntéssel kapcsolatban; a határozatok, rendeletek elfogadásakor. Munkánkról rendszeresen tájékoztattuk önöket, testületi üléseink nyilvánosak voltak. Az évente megtartott közmeghallgatásokon, a Jádi Újság hasábjain és a Jád Tv képernyőjén keresztül részletesen tájékozódhattak településünk életéről, a képviselő-testület munkájáról.

 

Külön öröm számunkra, hogy az elmúlt négy évben - a korábbi évekhez hasonlóan – nem csak a törvényben előírt kötelező feladatainkat tudtuk ellátni, hanem annál sokkal többet tettünk. Olyan önként vállalt tevékenységekre is volt módunk, amelyek élhetőbbé, komfortosabbá tették falunkat, segítették, könnyebbé tették az itt élők életét.

 

Rövid összefoglalásként szeretnénk a négy év legfontosabb eseményeit, fejlesztéseit, a működtetés területén elért eredményeinket ismét bemutatni önöknek.

 

Önkormányzatunk anyagi biztonságát, a kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást mindig elsőrendű feladatunknak tartottuk. Az adósságkonszolidáció során a beruházásokhoz felvett, önerőhöz szükséges hitelünket átvállalta az állam. Így év végén tehát minden adósságunk megszűnt az állami átvállalással. A magyar államtól igényelt ingatlanokat önkormányzati tulajdonba kaptuk, melyeket a mezőgazdasági projekthez hasznosítunk.

 

Az állami hatósági feladatok végrehajtásáról

 

A körjegyzőség életében komoly változásokat hozott az eltelt négy év. 2013. január 1-jével, a jogutóddal való átalakulása után Somogyjádi Közös Hivatal néven folytatja munkáját. 2013. januártól településünkön is dolgozik települési ügysegéd. Osztopán település is csatlakozott hivatalunkhoz, így jelenleg négy település tartozik a közös hivatalhoz. A jegyző irányításával magas színvonalú munkát végeznek az ott dolgozók. Segítik a képviselő-testület által hozott döntések végrehajtását, végzik az államigazgatási feladatokat.

 

A hivatal dolgozóira az eltelt időszakban is különösen sok feladat hárult, hisz állandó teendőik mellett folyamatosan munkát adtak számukra a társulásban ellátott feladatok, továbbá a pályázati forrásokból készült beruházások. Köszönet a vállalt többletmunkáért. A Községháza épületétnek tetőszerkezetét pályázati forrásból sikerült felújítanunk. A korábbi években elvégzett bővítéseknek, felújításoknak köszönhetően modern, esztétikus intézmény várja az ügyeiket intéző lakosokat.

 

Közoktatásról, óvodai, iskolai nevelésről-oktatásról

 

A közoktatást az elmúlt négy évben is a legfontosabb kötelező feladatunkként kezeltük. Hisszük, hogy a gyermek a jövő! Emellett szinte minden család kötődik szülőként, nagyszülőként, vagy más formában az oktatáshoz.

 

2011-ben befejeződött a közoktatási DDOP-s pályázat kivitelezése. Az előző ciklus végén pályázati forrásból a XXI. század igényeinek megfelelő iskolát és óvodát adtunk át. Mindkét intézmény kívül-belül megújult. Pályázati forrásból laptopokat vásároltunk az iskola számára. A Somogyjádi Mikrotérségi Közoktatási Társulás 18 település közoktatási feladatait látta el hét iskola és nyolc óvoda tekintetében. Az intézmény komplex feladatellátást végzett: művészeti képzést biztosított, Egységes Gyógypedagógiai Szakszolgálatot működtetett. Az iskola elnyerte a referencia intézmény címet. 2013. január 1-jével az általános iskola állami fenntartásban került. Az integrációban működő somogyjádi székhelyintézményt és további 6 tagintézményt kellett átadnunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. A KLIK-kel jó munkakapcsolatot alakítottunk ki, ennek köszönhetően közoktatási intézményünk állami átadása zökkenőmentesen valósult meg.

 

Az óvoda 2013. január 1-jét követően is önkormányzati fenntartásban maradt Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda néven. Fenntartására létrehoztuk a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulást. Intézményeinkben magasan képzett, több diplomás, gyermekszerető pedagógusok dolgoznak, akik példaértékű segítséget kapnak munkájukhoz a gazdasági, ügyviteli és technikai dolgozóktól. Tevékenységüket elhivatottság jellemzi, emiatt jelentős szerepet vállalnak a település közéletében, kulturális életében. Színvonalas, igényes műsoraik, rendezvényeik, ünnepségeik megyeszerte ismertek. Nyugodtan állíthatjuk, hogy nincs nélkülük községi rendezvény, legyen szó falunapról vagy idősek napjáról. Köszönjük lelkiismeretes munkájukat!

 

Az önkormányzati ciklus alatt vezetőváltás is történt az óvodában. Fehér Istvánné vezető óvónő munkáját Kurucz Gáborné vette át, aki egy évig megbízással vezette az intézményt, majd 2014 nyarán kinevezést kapott. Fehér Istvánnét, Lili nénit az évzáróműsor keretében búcsúztatták az óvodások, munkatársai, a fenntartók és a szülői munkaközösség. Nyugodt nyugdíjas éveket kívánva köszönjük munkáját.

 

Szerencsés helyzetben van településünk, hogy az iskola állami átvétele óta is rendkívül jó a kapcsolata az iskolával. A nyári időszakban a napközi biztosítása minden települési önkormányzat kötelező feladata. Ezt a feladatát önkormányzatunk harmadik éve az iskola dolgozóinak segítségével teljesíti. A tanítók nyári szabadságukból áldozva, önkéntes munkában vállalták a gyerekek felügyeletét, foglalkoztatását. A szülőknek a tábor teljesen ingyenes volt, szociális feladatként vállaltuk a költségeket, az eszközök és alapanyagok biztosítását, a gyermekek étkeztetését.

 

Nagy öröm számunkra, hogy számtalan főiskolással, egyetemi hallgatóval büszkélked-hetünk. Önkormányzatunk minden tanévkezdéskor támogatást nyújt a közoktatásban tanuló diákoknak valamint a felsőoktatásban tanulók számára. Emellett rendszeresen csatlakozunk az Arany János Tehetséggondozó Programhoz és a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz is.

 

A sportcsarnokról és az étkeztetésről

 

2006 decemberében vettük használatba a PPP konstrukcióban épült sportcsarnokot. A csarnok szolgáltatási díjhátralékát az állam vissza nem térítendő támogatásként átvállalta azon projektek esetében, amelyet leellenőrzött és rendben talált. A mi projektünk ebbe a kategóriába tartozott. A csarnok előbb állami majd később önkormányzati tulajdonba került. Ezzel végre megnyugtatóan rendeződött a csarnok tulajdonjoga.

 

A sport nélkülözhetetlen az egészség megőrzésében. Jelentősége azonban túlmutat ezen. Megmutatja, miként kell közösen küzdeni egy célért, hogyan kell csapatban dolgozni, együttműködni, és együtt örülni a megérdemelt sikernek. Sportcsarnokunk kiváló lehetőségeket biztosít mind a versenysport, mind a szabadidősport területén. A csarnok munkatársai a sportegyesülettel karöltve számos sikeres rendezvényt, sporteseményt bonyolítottak le, amelyek időseket, fiatalokat egyaránt megmozgattak. Büszkék vagyunk a kosárlabdacsapat tagjaira, a röplabdásokra.

 

A Sportcsarnok Kft. végzi a konyha üzemeltetését is. Az elmúlt négy évben pályázati forrásokból több felújításra, eszközbeszerzésre volt módjuk. A kft. dolgozói, konyhásaink szívügyüknek érzik, hogy egészséges, ugyanakkor tápláló étel kerüljön a náluk étkezők asztalára. Sokat tettek rendezvényeink magas színvonaláért is. Köszönjük munkájukat.

 

Az egészségügyi ellátásokról

 

A kötelező háziorvosi és védőnői ellátáson felül továbbra is fenntartottuk egészségbiztosítási finanszírozás nélkül a gyermekorvosi ellátást. 2010 év végén adtuk át a korszerű, minden igényt kielégítő egészségügyi és szociális integrált központot.

 

DDOP támogatásból. Méltó körülmények közé költözött át a fogorvosi, iskolaorvosi és gyermekorvosi rendelő. Ezúton köszönjük meg az egészségügyi dolgozók lelkiismeretes munkáját, amellyel hozzájárulnak a somogyjádi lakosok egészségének megőrzéséhez.

 

A szociális ellátásról

 

A szociális ellátás képviselő-testületünk, közös hivatalunk és a szociális ellátást biztosító intézmény legösszetettebb feladata, amelyet integrált intézmény fenntartásával biztosítunk. A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona ellátása 33 településre terjed ki. Sikerült az előző ciklusban kibővített ellátásokat megtartani, ellátási színvonalukat emelni. A már említett integrált központ átadásával olyan jelentős beruházást valósítottunk meg, melynek eredményeként a XXI: század elvárásainak mindenben megfelelő környezetet alakítottunk ki a központ dolgozói és ügyfeleik számára. A szociális otthon tetőcseréje CÉDE támogatásból valósult meg. Befejezés előtt áll az otthon teljes felújítása, bővítése. Így 10 fővel több gondozottnak tudjuk az elhelyezését, gondozását vállalni, továbbá új munkahely is teremtődik. A beruházás szintén uniós támogatásból valósul meg. A jelzőrendszeres ellátás feladatainak ellátásához gépkocsit vásároltunk. Vettünk egy Mercédesz buszt is.

 

Segítettünk szociális segéllyel, ápolási díjjal, kamatmentes kölcsönnel, lakásfenntartási támogatással, közgyógyellátással, szociális étkeztetéssel s egyéb egyszeri segéllyel. Éltünk a szociális tűzifa pályázat adta lehetőségekkel. A 70 éven felülieknek élelmiszersegélyt biztosítottunk, de a Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatását és más uniós segélyeket is megpályáztunk. A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központban és a Szociális Otthonban is jól felkészült, lelkiismeretes, éjjel-nappal szolgálatot vállaló és teljesítő munkatársak segítik a családokat. Ha szükséges, orvoshoz kísérnek, tanácsot adnak, ha szükséges, intézik az ügyes-bajos ügyeket. A falugondnoki szolgálatunk is az egészségügyi-szociális ellátás területén nyújt segítséget. Falugondnokunk a hét minden napján rendelkezésre áll. A rendszeres kórházi járaton kívül gyakran szállít betegeket Pécsre, Budapestre. Naponta szállítja az idősek nappali ellátottjait az otthonba, hétvégéken a civil szervezetek tagjait különböző sport és kulturális rendezvényekre.  Köszönjük a szociális ágazat dolgozóinak önzetlen munkáját.A foglalkoztatás lehetőségeiről

 

Községünkben a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A közmunka-program évek óta segíti azoknak a megélhetését, akik nem tudnak elhelyezkedni. Önkormányzatunk minden munkát kínáló lehetőségre pályázatot nyújtott be, hogy rövidebb-hosszabb távon foglalkoztatni tudja a munkanélkülieket. 2013. évben a START közmunka minta-programban 5 projekt keretében közel 70 főt foglalkoztattunk. A megtermelt zöldségfélékből elsődlegesen az iskola konyhát látjuk el a „felesleget” értékesítjük, tartósítjuk, így bevételünk keletkezett. A saját gyártású járdalapokkal járdáink egy részét fel tudtuk újítani. A faluképünk a szintén e projektekben készült virágládákkal is szépült, temetőinkben új padokat helyeztünk el. A projekthez kapcsolódóan traktort, eszközöket, fóliasátrakat vásároltunk, kutat fúrattunk. A belterületi útjavítási projekt, az illegális szemétlerakás megszüntetése, a vízelvezetés, a parkgondozás mind fontos az itt élők számára. Falunk arculatán meglátszik a közfoglalkoztatottság .A dolgozók többsége lelkiismeretesen végzi munkáját Köszönet a többségnek, akikre mindig számíthat településünk.

 

Az önkormányzat mellett a másik nagy foglalkoztató a Jádi Zrt. Jelentős a kereskedelmi szolgáltatásban dolgozók és az egyéni mezőgazdasági vállalkozók száma is.

 

A település-üzemeltetésről, közbiztonságról, az infrastrukturális fejlesztésekről  Egy településen az ott élők közérzetét jelentősen befolyásolja az infrastruktúra fejlettségi állapota, ezen is mérhető községünk fejlettségi szintje. Energiatakarékos közvilágítás, jó minőségű vezetékes ivóvíz, szennyvíz-csatornázás, gázvezeték, telefon kábeltévé, internet-elérési lehetőség áll az itt élők rendelkezésére. Az aszfaltozott utak, járdák, a parkosított, virágosított közterületek, a parkok, a buszvárók, az utcanév táblák mind hozzájárulnak a kellemes közérzethez. A négy év során járdafelújítások történtek a település több utcájában. A Bogáti utca egyik oldalán járda készült, a Berkenye utcában sikerült megoldani a vízelvezetést, új aszfaltréteget kapott az utca egy szakasza. A veszélyes fákat kivágattuk, melyek helyett folyamatosan ültetünk újakat. Rendszeresen gondozzuk a temetőket. A képviselő-testület felülvizsgálta a rendezési tervet. Új parkokat, fásított területeket hoztunk létre. A fákat, bokrokat a falu ifjú polgárainak szülei ültették el gyermekük születésének emlékére. Befejezéséhez közeledik a Szabadidős park kialakítása, amely majd a községi rendezvényeknek ad otthont. Pályázati támogatásból a területen színpad, pagoda, bográcsozó hely, vizesblokk épült.

 

Heti rendszerességgel minden ingatlan elől a gyűjtőedényekben elhelyezett háztartási szemetet elszállíttatjuk. A hulladékszállítási költségek emelkedésével egyidejűleg csökkentettük a kommunális adót, átvállaltuk az ártalmatlanítás díját, hogy a háztartások terheit csökkentsük. Szelektív hulladéklerakókkal rendelkezünk, és igény szerint lomtalanítási akciót szervezünk. Köszönjük a lakosságnak, hogy nagy gondot fordítanak portájuk szépítésére, és ezzel hozzájárulnak a virágos faluképhez.

 

A lakosság közbiztonsága érdekében folyamatos a rendőri jelenlét településünkön. A Polgárőr Egyesület tagjai példásan együttműködnek a rendőrséggel.

 

Civil szervezetek, közművelődés, sport, egyéb kapcsolatok  Önkormányzatunk a választást követően együttműködési megállapodást kötött a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A lakossági összefogás a civilek esetében is megnyilvánul. Nincs olyan községi rendezvény, amelynek sikeres lebonyolítását önként ne támogatnák. A Nyugdíjas Egyesület tagjai községi rendezvényeink aktív segítői, művészeti csoportjaik akik számtalan területi, megyei megmérettetésen képviselték Somogyjádot. Köszönet munkájukért. Köszönet a Nők Somogyjádért Egyesületnek is, akik szintén segítették rendezvényeink lebonyolítását, adományt osztottak. A polgárőrökre és a tűzoltókra is mindig számíthatunk. Köszönet a sok szolgálatban töltött óráért.

 

Sportegyesületünk szakosztályaiban tartalmas munka folyik. A Megye I. osztályban két évig játszó labdarúgó-csapatunk, a kosarasok, lovasok eredményei öregbítik Somogyjád hírnevét. De a szabadidősport területén is vannak önszerveződő közösségeink: aerobic, zumba, stb. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten segíti a civil szervezeteket, amelyet maguk további forrásokkal egészítenek ki. Köszönjük a baráti körök, szurkolók erkölcsi és anyagi támogatását.

 

Az utóbbi években több száz magyar és külföldi vendég vette igénybe a Vendégházat, amelyet folyamatosan fejlesztünk. Pályázati támogatásból udvari főzőhelyek kialakítására, játékok vásárlására került sor. Bővült az udvaron található kiállítási anyagok gyűjteménye is. A kiállítóhely több színvonalas kiállításnak adott otthont. Megújult a Művelődési Ház is. A felújítás során kicserélték a nyílászárókat, parkettáztak, a színpad új burkolatot kapott. Önszerveződő módon ismét összeálltak a néptáncosok. A volt fogorvosi rendelő helyén Életmódházat alakítottunk ki.

 

Községi rendezvények Rendezvényeink közt minden korosztály, minden érdeklődő megtalálja a kedvére valót. Minden évben nagyszabású falunapot tartunk. Ehhez két alkalommal pályázati támogatást is sikerült nyernünk. Egy közösségi sátorral is gyarapodtunk. Rendezvényeink lebonyolításához jelentős támogatást kapunk a Sport - Kultúra Közalapítványtól. A nemzeti ünnepeink, a hősök napja alkalmából tartott megemlékezésink lélekemelő pillanatokkal gazdagítják a résztvevőket. Köszönet érte az óvodásoknak, az általános és művészet iskola tanulóinak, felkészítőiknek. A március 15-i megemlékezésen községi elismeréseket adunk át. Rendszeres programunk a mindig nagy sikernek örvendő gyereknap és a majális. Mikuláskor és húsvétkor a kicsiknek szervezett játszóházakban a helyi fiatalok is segítik a lebonyolítást. Októberben az időseket köszöntjük. A karácsonyi készülődéshez hozzátartozik a falukarácsony, a karácsonyi díszbe öltöztetett falu. Jó érzés a falu lakóival együtt köszönteni az új évet. A községi rendezvényekhez a technikai hátteret a Jád Tv biztosítja, amelyet költségtakarékossági okokból a Sportcsarnok Kft.- hez szerveztünk.

 

Egyházi kapcsolatok Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten mind a katolikus, mind a református egyházat támogatja. A villámcsapás után támogattuk a református templom helyreállítását. Köszönjük, hogy saját rendezvényeikkel (imahét, angol nyelvi tábor, hittantábor) színesítik településünk közösségi életét.

 

Kirándulások, testvértelepülési kapcsolatok

 

Az évente megszervezett falukirándulásokat közösség-kovácsoló programnak tartjuk, ezért örömmel támogatjuk. Bízunk benne, hogy a résztvevők sok élménnyel gazdagodtak ezeken a programokon. Aktívan ápoljuk a Fernitzhez fűződő immár 20 éves kapcsolatunkat épp úgy, mint az egy éve fennálló horvátországi, stefanjei partnerséget. Erdélyi barátainkkal is gyakran találkozunk. Köszönettel fogadtuk a fernitziek adományait, melyből nagyon sok család kapott ruhát, cipőt stb. E ciklusban kaptunk még egy tűzoltóautót. Falunapunkon ünnepeltük a 20 éves jubileumot, amelyre a fernitzi tűzoltózenekar is eljött.

 

Tisztelt Választóink!


Köszönjük, hogy bizalmat szavaztak nekünk 2010-ben, így a röviden leírt fejlesztéseket, feladatokat önökkel együttműködve megvalósíthattuk.

Tuesday the 27th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates