Akadálymentes logó

 

XVIII. évfolyam 123. szám 2011/2. február-március-április

2011-04-21

ÚJABB FEJLESZTÉS AZ ISKOLÁBAN

2011. március 1-jén megtartottuk a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0480 azonosítószámú pályázatunk projektnyitó ünnepségét.

 

A DDOP-s pályázat az infrastrukturális fejlesztést, a TÁMOP-os projektünk a kompetencia alapú oktatás bevezetését lette tehetővé. Tavaly októberben szintén egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően, a TIOP-1.1.1-09/1 kódszámú pályázat kapcsán tanulói és tanári laptopokat szerezhettünk be, amellyel a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrát alakítottuk ki a székhely intézményben, valamint a jutai tagiskolában.

 

A TIOP-1.1.1-07/1-es projekttel válik teljessé az infrastrukturális és szakmai, pedagógiai fejlesztés iskoláinkban. A pályázatot Somogyjád Község Önkormányzata nyújtotta be 2008. márciusában, 2011. december 3-án írta alá a Közreműködő Szervezet a Támogatói okiratunkat.

 

A projekt várható befejezése 2011. augusztus 31-e. A pályázatra 100 %-os támogatási intenzitás mellett 10.445.908 Ft-ot nyertünk. A TIOP-1.1.1-07/1 pályázat során a székhely intézményben, valamint a jutai és az osztopáni tagiskolában valósul meg eszközbeszerzés összesen 9.340.000 Ft összegben.

 

A somogyjádi iskolában 9 db iskolai csomagot szerezhetünk be, mely 9 db számítógépből és 9 db monitorból áll, 5 db tantermi csomagot, amely 5 db interaktív táblából, 5 db notebookból, és 5 db projektorból áll, ezek mellett 1 alkalmazás szerver csomag, 1 db szerver szoftver és 1 db wifi csomag áll majd tanulóink, pedagógusaink rendelkezésére.

 

A somogyjádi és a jutai feladatellátási helyen tanító pedagógusok az eszközök használatával kapcsolatos oktatásban részesülnek.

 

A pályázat célja, hogy a feladatellátási helyek IKT eszközökkel rendelkező tantermek aránya 40 %-os növekedést mutasson, az IKT eszközökkel tanított oktatási órák aránya 30 %-kal növekedjen, valamint az IKT alapú órai mérés-értékelés, az IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók és az IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya egységesen elérje a 30 %-os célértéket.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

                                   Lőrinczné Kiss Ilona
                                         polgármester


Forrás: Jádi Újság
Szerző: Lőrinczné Kiss Ilona

Tuesday the 29th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates