Akadálymentes logó

 

XVIII. évfolyam 123. szám 2011/2. február-március-április

2011-04-21

KITÜNTETETTEK

Minden évben nemzeti ünnepünkön, március 15-én köszöntjük azokat, akik elismerésre méltóan sokat tettek Somogyjádért, településünk kulturális és sport életéért. A kitüntetetteknek gratulálunk. Köszönjük eddigi munkájukat. Jó egészséget, kitartást kívánunk nekik, hogy még sokáig szolgálhassák tevékenységükkel településünket.

 

A képviselő-testület külön elismerésben részesítette Szekeres Sándort, aki 1990 óta látta el településünkön a helyhatósági választáskor a választási bizottsági elnöki feladatokat. 6 választást követően számolt be Somogyjád választóinak a választás végeredményéről, adta át a megbízóleveleket. Sanyi bácsi személyesen mutatott példát a kertészkedés, portacsinosítás művészetéből is. Virágkiállításokra szervezett kirándulásokat, mellyel mások figyelmét is felhívta a lakókörnyezet gondozásának fontosságára.

 

Kiemelkedő közművelődési munkájáért elismerő oklevélben részesült Balogh Réka, az általános iskola pedagógusa, aki pedagógiai tevékenysége mellett aktív szereplője településünk közösségi, kulturális életének. Számíthatunk rá szabadidős rendezvényeinken, falunapjainkon. Számos sikeres községi ünnepség, megemlékezés, rendezvény lelkes, önzetlen segítője, részt vevője.

 

Kiemelkedő sport munkáért elismerő oklevelet kapott Androsics Lajos és az Edzett Ifjúságért Szabadidőklub kosárlabda csapata.

 

Androsics Lajos meghatározó egyénisége a somogyjádi sportéletnek. Hosszú évekig aktív labdarúgó volt. 1995-től tagja és segítője a Szabadidőklubnak. Fontos, meghatározó szereplője a gyerekfoci programok megvalósításának és lebonyolításának.

 

A 2010/2011-es női NB II. idényben a dobogó legfelső fokán álló leány U-15-ös ifjúsági csapat szakmai vezetője, edzője. Ezt a sporttörténeti eredményt egyik legnagyobb érdemének tartjuk. Rendszeresen segíti önzetlenül községi rendezvényeinket.

 

A kosárlabda szakosztály 2007-ben alakult újjá. A csapat a múlt évben a dobogó III. fokán, bronzéremmel végzett. Ez évben kiváló teljesítménnyel jelenleg a nagyon erős megyei bajnokság rájátszásában, a felső házban szerepel, a legjobb 6 között.

 

A csapat jelenlegi tagjai: Fonai László (edző), Birkás Balázs (csapatkapitány), Meggyes Péter, Mihályka Gábor, Farkas Krisztián, Gyönyörű András, Fazekas Simon, Kadaravek Balázs, Dombai Dávid, Soós Imre, Kovács Péter és Szentpáli Zoltán. Valamennyien személyes áldozatot hoznak a kosárlabdasportért.

 

Az önkormányzat képviselő-testülete Somogyjádért kitüntető címet adományozott Bank Jánosné, Helyes Sándorné, Urbán Judit és Vass Györgyné számára.

 

Bank Jánosné tanácstagként kezdett ismerkedni Somogyjád lakosságával. 1985-től iskolatitkárként, a rendszerváltozást követően pedig helyi képviselőként öt cikluson keresztül állt Somogyjád szolgálatában. Nyitott szemmel és szívvel járt a faluban. Ismerte és átélte a Somogyjádon élők örömeit, gondjait. Képviselőként mindig támogatta a pozitív irányú változásokat, mert nemcsak a jelenben, a jövőben is gondolkodott. Évtizedek óta fáradhatatlanul szervezte a lakosság komfort érzetét szolgáló beruházások megvalósítását.

 

Helyes Sándorné 1962-től nyugdíjba vonulásáig a somogyjádi általános iskolában tanított. A Somogyjádi Nyugdíjas Egyesületet megalakulásától, 1996-tól vezeti, képviseli. Aktív résztvevőként is rendszeresen szerepet vállal a kulturális műsorokban, a rendezvények lebonyolításában. 1998-tól 2010-ig, három cikluson át településünk képviselő-testületi tagja volt. Minden igyekezetével a község eredményes működésére törekedett. Somogyjád polgárai mindig bizalommal fordulhattak hozzá. Külön figyelmet fordított az idős, egyedül élő emberekre. Képviselői időszakában községünkben jelentős fejlesztések valósultak meg, amelyeket legjobb tudása szerint támogatott.

 

Urbán Julianna Judit közigazgatási tevékenységét kivitelezői és műszaki ellenőri gyakorlattal és tapasztalattal kezdte Somogyjádon 1989-ben. 1992 óta a Somogyjád székhelyű körjegyzőség köztisztviselője, műszaki főelőadója. Sokrétű munkájában az utóbbi években kiemelt szerepet kapott az önkormányzatok által elnyerhető pályázatok felkutatása. Számtalan pályázatot írt, készített, részt vett azok elszámolásában. Munkájának köszönhetően Európai Uniós és hazai finanszírozású projektek valósultak meg településünkön.

 

Vass Györgyné 1966-tól volt a somogyjádi mezőgazdasági szövetkezet dolgozója. Mindenki önzetlen ügyintézőjeként, lelkiismeretesen végezte feladatait. 1990-től 2010-ig, 20 éven át képviselőként szolgálta Somogyjádot. Jelentős szerepe van abban, hogy Somogyjád mára 21. századi település lett. Mindig a jövőben gondolkodott. Számíthattunk rá a szabadidős programokon is, családjával együtt községi rendezvényeink állandó segítője volt. Szabadidejét feláldozva jelenleg is ellátja a Somogyjádért Sport-Kultúra Közalapítvány titkári teendőit. Számíthatunk segítségére a sportegyesületben is, ott a könyvelés teendőit vállalta.

 

 

 

Bögös Lászlóné
alpolgármester


Forrás: Jádi Újság
Szerző: Bögös Lászlóné

Tuesday the 27th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates